Acordul de mediu pentru finalizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, supus dezbaterii publice

 Ministerul Mediului vrea să emită acordul de mediu pentru continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclarelectrica (CNE) Cernavodă, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.
Economica.net - mie, 05 iun. 2013, 13:12
Acordul de mediu pentru finalizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, supus dezbaterii publice

Acordul de mediu pentru instalaţii cu risc nuclear major (instalaţii printre care se regăsesc şi reactoarele nucleare) se emite prin hotărâre a Guvernului României (HG).

Proiectul de HG privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă” se află în dezbatere publică până la data de 14 iunie 2013.

În prezent, pentru Unitatea 3 (U3) de la CNE Cernavodă, atât lucrările de construcţii civile nucleare, cât şi cele clasice sunt realizate în proporţie de 52 la sută, iar lucrările de construcţii hidrotehnice, alimentări cu apă şi canalizare, în proporţie de 49 la sută. Pentru Unitatea 4 (U4), construcţiile civile sunt realizate în proporţie de 15 la sută, se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.

„Finalizarea lucrărilor de execuţie la unităţile 3 şi 4 va conduce la creşterea capacităţii de producere a energiei electrice a CNE Cernavodă cu o putere de cel puţin 1440 MWe în vederea satisfacerii cererii suplimentare la nivel naţional şi regional de furnizare stabilă de energie electrică obţinută prin tehnologii cu emisii reduse de carbon, economisind astfel importante resurse primare de producţie a energiei electrice prin surse clasice”, se arată tot în nota de fundamentare.

În ceea ce priveşte impactul asupra mediului al lucrărilor, au fost identificate şi evaluate impacturile posibile la funcţionarea unităţilor 3 şi 4, precum şi impactul cumulat la funcţionarea simultană a celor patru reactoare şi „nu a fost identificat un impact semnificativ negativ în situaţia funcţionării normale”, se arată în acelaşi document.

Astfel, deversările de apă tehnologică caldă în Dunăre nu vor avea „un impact semnificativ asupra evoluţiei florei şi faunei din zona de influenţă a proiectului”, deşi temeperatura apei va creşte cu până la 10 grade Celsius în zonă.

Prin evacuarea efluentului de la CNE Cernavodă în Dunăre, aportul termic suplimentar va determina formarea unei pene de apă cu temperatură modificată. Se estimează că efectul gradientului termic al efluentului de la U3 şi U4 nu prezintă un impact semnificativ negativ dacă funcţionarea acestora respectă condiţiile din Avizul de gospodărire a apelor nr. 54/2013 emis de Administraţia Naţională „Apele Române”. Aceste condiţii prevăd că în Dunăre temperatura va fi cu maxim 10 de grade Celsius peste temperatura apei fluviului, dar nu mai mare de 35 de grade Celsius, după parcurgerea zonei de amestec.

Totodată, s-a estimat că prin funcţionarea U3 şi U4 nu există un impact semnificativ asupra habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună din zona de influenţă a proiectului, direct sau indirect, nici pe termen scurt sau lung, nici în faza de construcţie, în cea de operare sau de dezafectare, nici cumulat cu eventualul impact al altor activităţi desfăşurate în CNE Cernavodă, iar funcţionarea concomitentă a patru unităţi nucleare pe amplasamentul CNE Cernavodă nu afectează starea de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar.

Deşeurile radioactive produse (lichide şi solide) sunt colectate separat ca deşeuri compactabile, segregate, monitorizate, comprimate şi sunt transferate la Depozitul Intermediar de Deşeuri Radioactive de pe amplasament. Depozitarea finală a deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars rezultate din activitatea unităţilor U1 – U4 ale CNE Cernavodă se va face într-un Depozit Final de Deşeuri slab şi mediu active, respectiv într-un depozit geologic naţional care vor fi construite în conformitate cu Strategia Naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, se mai arată în nota de fundamentare.

În vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a întregii investiţii în perioadele de ape mici ale fluviului Dunărea (braţul Dunărea Veche), titularul de proiect este obligat să respecte condiţiile impuse de Avizul de gospodărire a apelor nr. 54/2013 emis de Administraţia Naţională „Apele Române”, printre care corelarea lucrărilor de construcţie şi punere în funcţiune a U3 şi U4 cu realizarea lucrărilor de regularizare pe Dunăre în vederea schimbării repartiţiei debitelor pe braţul Dunărea Veche la nivele mici, pentru asigurarea nivelelor şi debitelor minime de funcţionare în siguranţă cu patru unităţi nuclearoelectrice, şi încheierea unui protocol cu Ministerul Transporturilor în vederea monitorizării permanente a aluviunilor depuse pe braţul Dunărea Veche, cât şi la gura Canalului Dunăre – Marea Neagră.

Evacuarea apei calde în bieful II al Canalului Dunăre – Marea Neagră se va face în situaţii speciale, dar numai cu aprobarea/acceptul/notificarea următoarelor autorităţi: Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Naţională Dobrogea-Litoral, Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A., Regia Autonomă Judeţeană de Ape Constanţa, Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

În nota de fundamantare se mai arată că aspectele referitoare la hazardul seismic au fost evaluate de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) în misiuni de evaluare succesive desfăşurate în anul 2011 şi au fost făcute o serie de recomandări, care au fost implementate.

De asemenea, se precizează că, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului desfăşurată în perioada august 2006 – aprilie 2013, au fost furnizate şi analizate informaţii complexe din domeniile specifice altor autorităţi de reglementare şi control la nivel naţional (domeniul nuclear, al sănătăţii populaţiei, al gospodăririi apelor şi al managementului situaţiilor de urgenţă).

La solicitarea autorizaţiei de mediu pentru CNE Cernavodă – patru unităţi, titularul de proiect va prezenta „Studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei”, avizat de către Ministerul Sănătăţii – Institutul Naţional de Sănătate Publică, se mai arată în notă.

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A., în calitate de titular al proiectului, a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă”. Acest proiect este unul de extindere a activităţii de producere a energiei electrice pe baza energiei nucleare, activitate care se desfăşoară în prezent pe amplasamentul CNE Cernavodă şi este reglementată prin HG nr. 1515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” – S.A. – Sucursala CNE – Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale CNE Cernavodă.

Amplasamentul CNE Cernavodă a fost conceput iniţial să găzduiască cinci reactoare tip CANDU 600, fiecare dintre ele estimate la o putere instalată brută de peste 700 MW. Construcţia a fost începută simultan la cele cinci unităţi, strategie care a fost schimbată la începutul anilor ’90 pentru ca unităţile să se finalizeze pe rând. Unităţile 1 şi 2 au intrat în exploatare comercială în anul 1996, respectiv anul 2007, celelalte unităţi nucleare rămânând, la vremea respectivă, în conservare.

Te-ar mai putea interesa și
Importurile indirecte de semințe de floarea-soarelui din SUA au invadat piața autohtonă. Creștere de peste 40% într-un an
Importurile indirecte de semințe de floarea-soarelui din SUA au invadat piața autohtonă. Creștere de peste 40% într-un ...
Fermierii români au cumpărat anul trecut din SUA semințe de floarea-soarelui în valoare totală de aproximativ 41,6 milioane de dolari, valoarea fiind cu 42% mai mare decât în 2019. Peste 87%......
1.000 de oameni vor fi concediați de la TAROM până la sfârșitul anului
1.000 de oameni vor fi concediați de la TAROM până la sfârșitul anului
Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a declarat joi la Antena 3 că de la operatorul aerian de stat, TAROM, au plecat ...
Germania va putea până la sfârșitul lui august să-și vaccineze toți adolescenții de peste 12 ani
Germania va putea până la sfârșitul lui august să-și vaccineze toți adolescenții de peste 12 ani
Germania va putea oferi vaccinarea împotriva COVID-19 tuturor adolescenţilor cu vârsta peste 12 ani până la sfârşitul ...
Ministerul Culturii organizează evenimente artistice cu ocazia maratonului de vaccinare din București
Ministerul Culturii organizează evenimente artistice cu ocazia maratonului de vaccinare din București
Începând de vineri (7 mai), ora 16:00, și până luni (10 mai), ora 08:00, la Biblioteca Națională din București și ...