Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate costă 1.800 de lei în 2023 şi e opţională. Ghid de completare a declaraţiei unice

Oamenii fără venituri fiscalizate, care nu sunt scutiţi prin lege de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate, pot obţine servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate în anul 2023 dacă trimit declaraţia unică la Fisc, urmând să achite Fiscului suma de 1.800 de lei, până la 25 mai 2024, pentru contribuţia de asigurări de sănătate datorată.
Cristina Şomănescu - mar, 10 ian. 2023, 22:08
Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate costă 1.800 de lei în 2023 şi e opţională. Ghid de completare a declaraţiei unice

Asigurarea la sănătate a oamenilor care nu au venituri fiscalizate şi care nu sunt asiguraţi la sănătate fără plata contribuţiei (CASS) este opţională.
Oamenii fără venituri fiscalizate care optează să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor completa corect declaraţia unică, reglementată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.541/2022, şi o vor trimite la Fisc.
Asigurarea la sănătate a persoanelor fără venituri fiscalizate costă 1.800 de lei în acest an şi acoperă asigurarea pentru 12 luni calculate de la data trimiterii declaraţiei unice la Fisc, arată o analiză Economica.net pe baza Codului fiscal şi a reglementărilor privind declaraţia unică. Oamenii aflaţi în această situaţie pot plăti suma de 1.800 de lei la Fisc până în 25 mai 2024.
Suma de plată în contul CASS rezultă din aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu şase salarii minime brute pe economie, în vigoare în anul 2023. Salariul minim brut pe economie, în funcţie de care se stabileşte CASS pentru persoanele fără venituri, este de 3.000 de lei, conform HG 1.447 din 2022.

Economica.net vă spune cum vă puteţi asigura la sănătate în anul 2023 dacă nu aveţi venituri fiscalizate şi nici nu sunteţi asigurat fără plata CASS.

Ce formular al declaraţiei unice e valabil dacă vreţi să vă asiguraţi la sănătate în acest an

Persoanele fără venituri fiscalizate care vor să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate în cursul anului 2023 vor folosi modelul şi conţinutul formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, reglementat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.541 din 19 decembrie 2022 (OP ANAF nr. 2.541/2022).
Formularul declaraţiei unice în format hârtie poate fi consultat şi descărcat de aici.

Cum completaţi declaraţia unică dacă nu aveţi venituri fiscalizate, nu sunteţi asigurat fără plata CASS şi optaţi să vă asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Date de identificare a contribuabilului
Completaţi datele dumneavoastră de identificare, cu precizarea că la adresă veţi scrie adresa de domiciliu, iar în caseta “Cod de identificare fiscală” veţi scrie codul dumneavoastră numeric personal.

Mergeţi la capitolul al II-lea din formular. Scrieţi anul 2023 în caseta referitoare la „date privind impozitul şi contribuţiile datorate pentru anul”.

Bifaţi subsecţiunea a doua de la secţiunea a doua din formular: date privind CASS estimată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă foto: captură făcută de Economica.net din formularul declaraţiei unice. 

Mergeţi la ultima pagină a formularului declaraţiei unice în format hârtie, la secțiunea a doua „date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate”, subsecțiunea a doua „date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă foto: captură făcută de Economica.net din formularul declaraţiei unice. 

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS: 1.800 de lei care este valoarea totală a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe care o veţi plăti ca să vă asiguraţi la sănătate.

Bifaţi căsuța de la litera C „Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS” şi scrieţi în dreptul ei 1.800 de lei.

CASS se calculează prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a şase salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare în anul 2023.
Concret, valoarea totală a CASS pe care o veţi plăti ca să vă asiguraţi la sănătate pentru 12 luni este de 1.800 de lei, sumă rezultată din înmulţirea valorii salariului minim brut lunar, în vigoare în anul 2023, de 3.000 de lei cu şase (luni) şi cu 0.1.

Secțiunea a treia – sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, stabilite prin declarația curentă

În dreptul rubricii „contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă” (la punctual 3) scrieţi suma de 1.800 de lei reprezentând CASS stabilită la subsecțiunea a doua de la secțiunea a doua a capitolului al II-lea.

 

 

 

Sursă foto: captură făcută de Economica.net din formularul declaraţiei unice. 

Cum trimiteţi declaraţia unică

După ce aţi completat-o corect, puteţi trimite declaraţia unică fie prin serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, fie în format hârtie, la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul, sau prin poștă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Cât durează asigurarea la sănătate

Asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate durează 12 luni care se calculează de la data trimiterii declaraţiei unice la Fisc.

Teoretic, persoana fără venituri devine asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data trimiterii declaraţiei unice la Fisc.
Practic, oamenii fără venituri pot să apară neasiguraţi în sistemul informatic al CNAS (SIUI) după ce depun declaraţia unică la Fisc, din cauza transmiterii greoaie a informaţiilor între cele două instituţii, dar şi a defecţiunilor sistemelor informatice ale CNAS.

Economica.net vă recomandă ca, după ce aţi depus declaraţia unică la Fisc, să întrebaţi personalul Casei de Asigurări în evidenţa căreia vă aflaţi care sunt actele în baza cărora dobândiţi calitatea de asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Economica.net vă recomandă, de asemenea, ca înainte să mergeţi la medic să verificaţi dacă sunteţi asigurat în sistemul informatic al CNAS la linkul pe care îl puteţi consulta aici.

Temei juridic

Articolul 180 din Codul fiscal – contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției

Alineatul (1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata CASS:
litera b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la articolul 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, prevăzute la articolul 154 alineatul (1);

Alineatul (3)
Persoanele fizice prevăzute la alineatul (1) litera b) şi c) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu şase salarii minime brute pe ţară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la articolul 174 alineatul (3) (declaraţia unică), indiferent de data depunerii acesteia.

Articolul 182 – plata CASS
Alineatul (2) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la articolul 180 alineatul (1) literele b) şi c) este până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui în care au depus declaraţia.

Explicaţii
Articolul 155 defineşte categoriile de venituri pentru care se datorează CASS. Dintre acestea, amintim veniturile din salarii și asimilate salariilor, veniturile din pensii pentru partea care depăşeşte suma lunară brută de 4.000 lei, iar cu anumite excepţii despre care vom scrie în zilele următoare:

  • veniturile din activități independente;
    veniturile din drepturi de proprietate intelectuale;
    veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
    veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
    veniturile din investiții;

Instrucţiunile de completare a declaraţiei unice pot fi citite integral aici.

Te-ar mai putea interesa și
Medicii din Portugalia au intrat în grevă și cer salarii mai mari
Medicii din Portugalia au intrat în grevă și cer salarii mai mari
Serviciile publice de sănătate din Portugalia au fost perturbate marţi de prima zi dintr-o grevă de 48 de ore lansată de medici, care vor să pună presiune astfel asupra Guvernului pentru a......
Consiliul Concurenței va conduce un nou proiect de asistență pentru autoritatea de concurență din Republica Moldova
Consiliul Concurenței va conduce un nou proiect de asistență pentru autoritatea de concurență din Republica Moldova
Consiliul Concurenței din România va coordona un nou proiect finanțat și sprijinit de Uniunea Europeană prin care va ...
Metropolitan Life a înregistrat o creștere de 24% a primelor brute subscrise în primul trimestru din 2024
Metropolitan Life a înregistrat o creștere de 24% a primelor brute subscrise în primul trimestru din 2024
Compania Metropolitan Life, unul dintre cei mai importanți jucători din piața asigurărilor de viață din România, anunță ...
A fost inaugurat spitalul oncologic Medex din Mureș, contruit și cu ajutorul unui credit de 112,6 milioane de lei de la CEC
A fost inaugurat spitalul oncologic Medex din Mureș, contruit și cu ajutorul unui credit de 112,6 milioane de lei de la ...
A fost inaugurat Spitalul Oncologic Medex, la Sângeorgiu de Mureș. Construcția a fost începută de la firul ierbii și ...