Comisia Europeană are în plan să schimbe din temelii taxa pe valoarea adăugată

Comisia europeană a prezentat un plan de acţiune prin care se urmăreşte schimbarea din temelii a taxei pe valoarea adăugată. Conducerea Uniunii vrea să o simplifice şi s-o facă mai rezistentă la fraudare şi mai prietenoasă cu mediul de business, arată un comunicat.
Economica.net - joi, 07 apr. 2016, 12:34
Comisia Europeană are în plan să schimbe din temelii taxa pe valoarea adăugată

Planul de acțiune prezentat astăzi constituie primul pas către crearea în UE a unui spațiu unic pentru TVA, capabil să combată frauda, să sprijine întreprinderile și să contribuie la buna funcționare a economiei digitale și a comerțului electronic.

Este necesară o actualizare urgentă a actualelor norme în materie de TVA, pentru ca acestea să sprijine mai eficient piața unică, să faciliteze comerțul transfrontalier și să țină pasul cu economia digitală și mobilă actuală.

„Deficitul de încasare a TVA-ului”, adică diferența dintre veniturile din TVA preconizate și TVA-ul încasat efectiv în statele membre, a fost de aproximativ 170 de miliarde EUR în 2013. Potrivit estimărilor, numai fraudele transfrontaliere, luate individual, cauzează pierderi de venituri din TVA în valoare de aproximativ 50 de miliarde EUR pe an în Uniunea Europeană. Totodată, actualul sistem de TVA rămâne fragmentat și generează sarcini administrative considerabile, în special pentru IMM-uri și pentru societățile online.
Planul de acțiune stabilește calea de urmat pentru modernizarea actualelor norme în materie de TVA, inclusiv:
– principii-cheie pentru un viitor sistem european unic de TVA;
– măsuri pe termen scurt vizând combaterea fraudei în domeniul TVA;
– actualizarea cadrului privind cotele de TVA și definirea de opțiuni care să permită acordarea unui grad mai mare de flexibilitate statelor membre în stabilirea acestor cote;
– planuri de simplificare a normelor în materie de TVA pentru comerțul electronic în contextul Strategiei privind piața unică digitală și pentru un pachet cuprinzător de măsuri privind TVA destinat să faciliteze activitatea IMM-urilor.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: „Inițiem astăzi un dialog cu Parlamentul European și cu statele membre cu scopul de a crea în UE un sistem de TVA mai simplu și mai puțin vulnerabil la fraudă. În fiecare an, costul fraudei transfrontaliere în domeniul TVA pentru statele membre și contribuabili se ridică la aproximativ 50 de miliarde EUR. În același timp, întreprinderile mici se confruntă cu o sarcină administrativă importantă, iar inovarea tehnică generează noi provocări pentru încasarea TVA. Comisia a propus deja măsuri clare pentru combaterea evaziunii fiscale a întreprinderilor și va continua, cu aceeași hotărâre, lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „TVA-ul reprezintă o sursă majoră de venituri fiscale pentru statele membre ale UE. Cu toate acestea, ne confruntăm cu un decalaj fiscal deconcertant: veniturile din TVA încasate efectiv sunt cu 170 de miliarde EUR mai reduse decât cele preconizate, ceea ce reprezintă o risipă enormă de bani care ar putea fi investiți în creșterea economică și în crearea de locuri de muncă. E timpul să recuperăm acești bani. Am dori, de asemenea, să acordăm statelor membre mai multă autonomie în ceea ce privește definirea cotelor lor reduse de TVA. Planul nostru de acțiune va oferi răspunsuri la toate aceste preocupări.”

Elemente principale
Un viitor sistem definitiv de TVA în UE pentru comerțul transfrontalier, vizând reducerea posibilităților de fraudă
Actualul sistem de TVA trebuie modernizat pentru a se adapta la provocările economiei globalizate, digitale și mobile de astăzi. Sistemul actual de TVA pentru comerțul transfrontalier, care a intrat în vigoare în 1993, a fost conceput ca un sistem de tranziție și este vulnerabil la fraudă. Prin urmare, Comisia intenționează să prezinte, în 2017, o propunere de instituire a unor norme definitive privind un spațiu unic european pentru TVA. În temeiul noilor norme, tranzacțiile transfrontaliere ar continua să fie impozitate, ca în prezent, la cotele stabilite de statul membru de destinație („principiul locului de destinație”), dar modul de încasare a impozitelor ar evolua progresiv către un sistem mai puțin vulnerabil la fraudă. În același timp, ar urma să fie implementat un portal web la nivelul UE, menit asigure, pentru întreprinderi, un sistem simplu de încasare a TVA-ului, iar pentru statele membre, un sistem mai solid de colectare a veniturilor.

Măsuri imediate de combatere a fraudei în domeniul TVA în temeiul normelor actuale
Frauda transfrontalieră în domeniul TVA privează statele membre de venituri considerabile. Estimările arată că viitorul sistem de TVA ar putea reduce frauda transfrontalieră cu aproximativ 40 de miliarde EUR (adică cu 80 %) pe an. În cursul acestui an, Comisia va propune măsuri de consolidare a instrumentelor utilizate în prezent de statele membre pentru a face schimb de informații privind frauda în domeniul TVA, mecanismele de fraudă și bunele practici în domeniu. Vom continua să monitorizăm îndeaproape performanța administrațiilor fiscale în ceea ce privește încasarea și controlarea TVA-ului.

Mai multă autonomie acordată statelor membre pentru a-și alege propria politică în materie de cote
În temeiul normelor actuale, statele membre trebuie să respecte o listă prestabilită de bunuri și servicii atunci când vor să aplice cote de TVA reduse sau egale cu zero. Comisia intenționează să modernizeze cadrul privind cotele și să acorde statelor membre mai multă flexibilitate în viitor. Comisia propune două opțiuni:prima ar fi menținerea cotei standard minime de 15 % și revizuirea periodică a listei de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse, pe baza informațiilor transmise de statele membre. A doua opțiune ar fi desființarea listei de bunuri și servicii care pot beneficia de cote reduse. În acest caz, ar fi necesare însă garanții pentru prevenirea fraudei și pentru evitarea concurenței fiscale neloiale în cadrul pieței unice, iar costurile de asigurare a conformității suportate de întreprinderi ar putea să crească. În cazul ambelor opțiuni, ar fi menținute cotele reduse sau egale cu zero aplicabile în prezent.

Sprijin pentru comerțul electronic și pentru IMM-uri

Actualul sistem de TVA pentru comerțul electronic transfrontalier este complex și costisitor atât pentru statele membre, cât și pentru întreprinderi. Întreprinderile din UE au un dezavantaj concurențial, deoarece anumiți comercianți din afara UE pot importa în UE bunuri scutite de TVA. De asemenea, din cauza complexității sistemului, este dificil pentru statele membre să asigure conformitatea. Comisia va prezenta, până la sfârșitul anului 2016, o propunere legislativă privind modernizarea și simplificarea TVA-ului pentru comerțul electronic transfrontalier, ca partea a Strategiei privind piața unică digitală. Propunerea va urmări, printre altele, să asigure faptul că publicațiile electronice pot beneficia de aceleași cote reduse ca și cele pe suport de hârtie. O a doua etapă va fi prezentarea, în 2017, a unui pachet de măsuri privind simplificarea TVA, destinat să sprijine creșterea IMM-urilor și să le faciliteze tranzacțiile transfrontaliere.

Context

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. Inițial, acest sistem a fost creat pentru a desființa impozitele pe cifra de afaceri, care denaturau concurența și împiedicau libera circulație a mărfurilor, precum și pentru a elimina controalele și formalitățile fiscale la frontierele interne. El reprezintă pentru UE o sursă de venit esențială, care devine tot mai importantă și care a mobilizat, în 2014, aproximativ o mie de miliarde EUR, adică 7 % din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Este vorba despre impozitul pe consum, una dintre formele de impozitare cele mai favorabile creșterii.
Însă sistemul de TVA nu a reușit să țină pasul cu provocările economiei globalizate, digitale și mobile de astăzi. Actualul sistem de TVA, conceput ca sistem de tranziție, este fragmentat, complex pentru întreprinderile tot mai numeroase care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier și permite comiterea de fraude: tranzacțiile interne și transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile și serviciile pot fi achiziționate fără TVA în cadrul pieței unice.
Comisia a insistat în mod sistematic pentru reformarea sistemului de TVA. Am luat în considerare opiniile formulate de Parlamentul European și de Consiliu, ambele instituții fiind de acord că orice viitor sistem de TVA ar trebui să se bazeze pe principiul locului de destinație, adică al locului în care sunt consumate bunurile sau serviciile.
Planul de acțiune prezentat astăzi face parte din agenda Comisiei pentru o mai bună legiferare.

Etapele următoare

Comisia va solicita Parlamentului European și Consiliului, cu sprijinul Comitetului Economic și Social European, să furnizeze orientări politice clare cu privire la opțiunile prezentate în acest plan de acțiune și să confirme sprijinul acordat reformelor stabilite în comunicare. În 2016 și 2017, Comisia va prezenta propuneri referitoare la toate aspectele discutate.

Te-ar mai putea interesa și
OMV Petrom și Romgaz ar putea accelera începerea proiectului de foraj Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul actualei crize a gazelor naturale
OMV Petrom și Romgaz ar putea accelera începerea proiectului de foraj Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul actualei ...
România ar putea accelera primul său proiect de foraj în apele de mare adâncime din Marea Neagră, pe fondul crizei de gaze naturale în Europa, a declarat pentru Bloomberg directorul financiar......
Un experiment reușit al unor cercetători olandezi deschide drumul către construirea unui internet cuantic
Un experiment reușit al unor cercetători olandezi deschide drumul către construirea unui internet cuantic
Cercetătorii olandezi au depăşit o etapă cheie în drumul spre construirea unui internet cuantic ultrasecurizat, după ...
Ungaria va taxa profiturile excesive ale corporațiilor. Banii vor merge spre armată și subvențiile pentru energie
Ungaria va taxa profiturile excesive ale corporațiilor. Banii vor merge spre armată și subvențiile pentru energie
Ungaria va obliga băncile, companiile de telecomunicaţii, de asigurări, companiile aeriene, cele din sectorul energiei ...
Mercedes va renunța începând din 2023 să mai fabrice mașini echipate cu cutii de viteze manuale
Mercedes va renunța începând din 2023 să mai fabrice mașini echipate cu cutii de viteze manuale
Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunţat miercuri că începând din 2023 va înceta să mai producă ...