Construirea centralei de incinerare a deşeurilor şi a CET Colentina şi CET Aviaţiei, prevăzută în Strategia de alimentare cu energie termică

Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Bucureşti a fost adoptată, vineri, de consilierii generali ai Capitalei, documentul fiind realizat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice.
Economica.net - vin, 30 iun. 2017, 07:19
Construirea centralei de incinerare a deşeurilor şi a CET Colentina şi CET Aviaţiei, prevăzută în Strategia de alimentare cu energie termică

În cadrul strategiei sunt expuse şi analizate trei scenarii posibile pentru eficientizarea funcţionării sistemului integrat de termoficare: folosirea sistemului centralizat în structura sa actuală, prin aplicarea de măsuri de reabilitare, redimensionare şi modernizare; trecerea către sisteme centralizate zonale, prin transformarea actualelor puncte termice în surse de energie, în cogenerare de mică putere; abandonarea totală a sistemului centralizat şi trecerea la sisteme individuale, reprezentate de centrale de apartament funcţionând pe gaz natural.

În urma unei analize multicriteriale, a fost propus scenariul I, cu recomandări de perspectivă: menţinerea numărului surselor de căldură existente, cu reabilitarea/modernizarea acestora, construirea unei centrale de incinerare a deşeurilor (WtE Pallady) şi construirea a două surse noi de energie (CET Colentina şi CET Aviaţiei) în zonele deficitare din punct de vedere al parametrilor agentului termic furnizat populaţiei.

Astfel, în vederea revitalizării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, se recomandă un program amplu de investiţii, care să cuprindă: continuarea acţiunilor de izolare termică a clădirilor, creşterea etanşării suprafeţelor vitrate, eliminarea pierderilor din instalaţiile comune ale clădirilor, utilizând soluţii aplicate la nivel european.

În ce priveşte punctele termice, se recomandă analiza în vederea dotării cu echipamente şi aparatură de automatizare de ultimă generaţie şi redimensionarea acestora în situaţia existenţei unor consumatori aflaţi la distanţă neeconomică, pentru care se pot instala module termice. Conform strategiei, se are în vedere redimensionarea reţelelor de distribuţie cu vechime mai mare de 20 de ani şi înlocuirea lor cu conducte nemetalice preizolate, cu pierderi de energie termică reduse, amplasate direct în sol, urmând traseele canalelor de distanţă existente.

În ce priveşte reţelele de transport, autorii strategiei susţin redimensionarea şi înlocuirea a circa 80% dintre acestea, având vechime mai mare de 20 de ani, ţinând seama de noile debite de agent termic rezultate din reducerea necesarului de energie termică maxim orar. Acestea se vor înlocui cu conducte preizolate prevăzute cu sisteme eficiente de depistare şi localizare a avariilor, în scopul reducerii timpilor de intervenţie.

La nivelul surselor de energie termică, se are în vedere: racordarea CET Sud, CET Vest şi CET Progresu la sistemul de transport gaze naturale; renunţarea eşalonată la echipamentele cu durată de viaţă depăşită din cadrul surselor actuale de energie termică ale ELCEN şi realizarea unor unităţi noi de cogenerare care să răspundă criteriilor de cogenerare de înaltă eficienţă; reactivarea CET Titan într-o configuraţie corespunzătoare situaţiei actuale privind consumul de energie termică din zona sa de acţiune; modernizarea centralei termice Casa Presei prin echiparea cu unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă; realizarea unor surse noi de cogenerare de zonă dimensionate corespunzător, care să alimenteze zonele de consum situate la distanţe mari faţă de sursele ELCEN existente; realizarea investiţiei de valorificare energetică a deşeurilor menajere din Bucureşti, care face obiectul unui proiect prioritar inclus în POIM 2013-2020.

Se propune realizarea unor surse de cogenerare de înaltă eficienţă în zona Colentina şi în zona Aviaţiei, care să preia consumul acestor zone. În acest fel se va evita transportul agentului termic dinspre sursele existente către aceste zone pe distanţe mari şi cu coturi relativ ridicate.

Programul prioritar de investiţii este următorul: reabilitarea a 250 km de traseu de reţea de transport energie termică în perioada 2018-2022; reabilitarea finală a reţelei de transport energie termică în perioada 2023-2024; modernizarea centralei termice Casa Presei prin transformarea în centrală de cogenerare de înaltă eficienţă în perioada 2018-2020; modernizarea surselor ELCEN CET Grozăveşti şi CET Bucureşti Sud în perioada 2018-2020; realizarea dispecerului de termoficare şi a racordării unor centrale ale ELCEN la reţeaua de transport gaze naturale în perioada 2019-2021; modernizarea surselor ELCEN CET Bucureşti şi CET Progresu în perioada 2021-2023.

În ce priveşte realizarea serviciului public integrat de alimentare cu energie termică, sunt necesare: demararea acţiunilor pentru transformarea RADET în societate comercială, dar şi în vederea fuzionării dintre RADET şi ELCEN şi delegarea serviciului public de alimentare cu energie către noua entitate formată prin fuziune. Se apreciază de asemenea că datoriile istorice dintre cele două entităţi care fuzionează se vor stinge prin confuziune, conform Codului civil.

De asemenea, în document se arată că se va avea în vedere în continuare subvenţionarea serviciului de alimentare cu energie termică la un nivel care să compenseze diferenţa dintre veniturile generate prin aplicarea preţului de facturare pentru energia termică şi costurile reale aferente serviciului integrat.

Strategia propune totodată folosirea energiilor regenerabile pentru prepararea apei calde de consum, în proporţie de 100% vara şi 60-80% în perioadele de primăvară-vară şi vară-toamnă.

Te-ar mai putea interesa și
Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul Slovaciei
Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul Slovaciei
Comisia Europeană a aprobat luni planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) al Slovaciei, ce cuprinde granturi în sumă totală de 6,3 miliarde de euro, un procent de 43% din această......
Bruxellesul impune noi sancțiuni economice împotriva regimului militar din Myanmar, care caută, în schimb, susținerea Rusiei
Bruxellesul impune noi sancțiuni economice împotriva regimului militar din Myanmar, care caută, în schimb, susținerea ...
Uniunea Europeană a adăugat luni opt membri ai juntei militare aflate la putere în Myanmar şi patru societăţi care ...
După Uniunea Europeană, Statele Unite au impus la rândul lor sancțiuni economice împotriva Belarus
După Uniunea Europeană, Statele Unite au impus la rândul lor sancțiuni economice împotriva Belarus
Statele Unite s-au alăturat luni Uniunii Europene, Marii Britanii şi Canadei în adoptarea de noi sancţiuni împotriva ...
ANPIS a plătit în luna aprilie 25,16 milioane de lei pentru alocațiile destinate susținerii familiei
ANPIS a plătit în luna aprilie 25,16 milioane de lei pentru alocațiile destinate susținerii familiei
Alocaţiile pentru susţinerea familiei, plătite în aprilie 2021, au totalizat 25,16 milioane de lei, suma medie pe beneficiar ...