1EUR = 4.8735 RON | Bucureşti 1 º

Companii

Declaraţia 112: modelul şi conţinutul formularului, schimbate ca să evidenţieze măsurile luate de Guvern în criza provocată de Covid-19

Modelul şi conţinutul formularului D112 s-au schimbat în acord cu prevederile mai multor acte normative adoptate de Parlament şi de Guvern, ca răspuns la criza provocată de noul coronavirus în societatea românească, potrivit unui Ordin comun al Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii, consultat de Economica.net. Actul normativ intră în vigoare la 1 noiembrie. 

Conţinutul şi modelul formularului D112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, s-au schimbat, se arată în Ordinul comun al Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii, nr. 2814/1536/1806/2020, consultat de Economica.net.

Actul normativ antemenţionat a fost publicat joi, 29 octombrie, în Monitorul Oficial (MO) partea I, nr. 1005 şi intră în vigoare la 1 noiembrie.

  • Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, se arată în actul normativ antemenţionat.

Noul formular şi instrucţiunile de completare ale declaraţiei 112 au fost publicate în anexele 1-7 la Ordinul comun al Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii, nr. 2814/1536/1806/2020. Anexele antemenţionate au apărut în MO nr. 1005 bis, din 29 octombrie.

Formularul actualizat al declaraţiei 112 şi instrucţiunile de completare au, în total, 75 de pagini. 

De ce s-a schimbat

Modelul şi conţinutul formularului D112 au fost schimbate în acord cu modificările legislative adoptate de Parlament şi de Guvern, în contextul crizei sanitare şi sociale, provocate de Covid-19.

Modificarea D112 s-a făcut în temeiul următoarelor actelor normative:

⦁ Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;
⦁ OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
⦁ OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2;
⦁ OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Sars-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
⦁ Legea nr. 188/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
⦁ OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului Sars-CoV-2;
⦁ Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;

De asemenea, cele trei ministere au actualizat anexele şi instrucţiunilor de completare a D112 în urma problemelor semnalate de angajatori în practică.

Concret, în urma intrării în vigoare a actelor normative enumerate de Economica.net mai sus s-au făcut următoarele schimbări la D112:

- introducerea unor noi casete în anexa 1.1. - anexa angajator, secţiunile C2, C3, E2 și E3, pentru centralizarea distinctă a concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă, ca urmare a bolii Covid-19, pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;

- introducerea unor noi casete în anexa 1.2. - anexa asigurat - secţiunea B.4 pentru declararea distinctă a bazelor de calcul ale indemnizaţiilor acordate în baza dispoziţiilor art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020 şi în baza dispoziţiilor art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, precum şi a contribuţiei de asigurări sociale aferente;

- actualizarea unor casete din anexa 1.2. - anexa asigurat - secţiunea B.1. pentru includerea prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, prevederilor OUG nr. 120/2020, precum şi a prevederilor OUG nr. 147/2020;

- actualizarea unor casete din anexa 1.2. - anexa asigurat - secţiunea B.4. centralizator pentru includerea prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, prevederilor OUG nr. 120/2020, precum şi a prevederilor OUG nr. 147/2020;

- introducerea în anexa 5 - nomenclatorul "indicativ condiţii speciale" a două noi valori aferente celor două noi locuri de muncă în condiții speciale, introduse prin Legea nr. 234/2019 și OUG nr. 10/2020;

- introducerea unor tipuri noi de asiguraţi în nomenclatorul "tip asigurat" din anexa nr. 4 a formularului. Acestea sunt:

  • salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin.(4) din OUG nr. 132/2020, suportată din bugetul asigurărilor de şomaj;
  • membru cooperator, salariat în baza convenţiei individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, pentru care nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă;
  • salariat care beneficiază de indemnizaţia acordată conform OUG nr. 147/2020;
  • persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate;
  • modificarea denumirii tipului de asigurat evidenţiat în declaraţie la nr. 5 - persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;
  • persoane fizice care încasează venituri din salarii şi asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii şi asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în perioada de raportare, în celelalte tipuri de asiguraţi prevăzute în nomenclatorul "tip asigurat" din anexa nr. 4. Acest tip de asigurat va fi folosit numai în cazul modificării acestui act normativ.
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO