Fondul de rezervă creşte cu 332 mil. lei. Consiliul Fiscal cere transparenţă în cheltuirea banilor

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului va fi mai mult decât dublat prin rectificarea bugetară, de la 227 milioane lei la 559 milioane lei, însă lipsesc informaţiile privind destinaţia sumelor, se arată în opinia Consiliului Fiscal, care solicită transparentizarea modului de utilizare a banilor.
Economica.net - mie, 22 aug. 2012, 12:33
Fondul de rezervă creşte cu 332 mil. lei. Consiliul Fiscal cere transparenţă în cheltuirea banilor

„Faţă de bugetul aprobat pentru 2012 fondul de rezervă este majorat cu 332 milioane lei, fără a se preciza destinaţia acestei alocări suplimentare. Considerând cele mai bune practici pe plan internaţional în domeniu, Consiliul Fiscal recomandă identificarea explicită a cheltuielilor care pot fi angajate din fondul de rezervă împreună cu o mult mai mare transparenţă, inclusiv prin raportarea periodică către Parlament a nivelului de utilizare al fondului. De asemenea, Consiliul Fiscal recomandă plafonarea sumelor ce pot fi repartizate şi utilizate din fondul de rezervă, ca procent din totalul cheltuielilor”, se arată în opinia Consiliului Fiscal.

Din analiza rectificării bugetare rezultă că sumele alocate pentru investiţii, cuprinzând – cheltuieli de capital din surse proprii, cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă şi alte transferuri de natura investiţiilor – sunt revizuite în scădere cu 2,07 mililarde lei, exclusiv impactul schemelor de compensare (scăderea este de 1,3 miliarde dacă se iau în considerare datele brute, care includ şi impactul swap-urilor).

„Pentru a compensa parţial creşterea cheltuielilor totale, au fost revizuite descendent cheltuielile de investiţii totale finanţate atât din surse interne, cât şi cele finanţate din surse externe (în principal fonduri europene). Cu toate acestea, Consiliul Fiscal consideră că formularea transparentă a bugetului de investiţii pornind de la o analiză a portofoliului existent de proiecte şi raţionalizarea acestuia prin identificarea celor prioritare, concomitent cu alocarea pe bază multi-anuală a finanţărilor aferente pot conduce la o eficienţă economică mai ridicată a acestora în pofida alocărilor ceva mai reduse, rezervele de eficienţă în acest sens fiind foarte ridicate”, mai spune Consiliul Fiscal.

Proiectul de rectificare bugetară prevede majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 0,62 miliarde lei, la 195,97 miliarde lei, şi a cheltuielilor cu 3,069 miliarde lei faţă de programul iniţial, la 209,63 miliarde lei, concomitent cu modificarea deficitului bugetar de la 1,9% la 2,25% din PIB.

Excluzând impactul schemelor de compensare (2,26 miliarde lei), veniturile bugetare sunt previzionate să scadă cu 1,64 miliarde de lei, de la 195,35 miliarde lei la 193,7 miliarde lei, ca urmare a impactului nefavorabil al revizuirii descendente a veniturilor nefiscale (-1,39 miliarde lei), veniturilor din accize (-0,8 miliarde lei), veniturilor din capital (-0,58 miliarde lei), dar şi a diminuării semnificative a sumelor primite de la UE în contul plăţilor efectuate (-1,86 miliarde lei).

„Revizuirea descendentă a veniturilor bugetare, excluzând impactul schemelor de compensare de tip swap este motivată atât de reducerea estimării de creştere economică pentru 2012 de la 1,8-2,3% la 1,2%, dar şi de prognozele iniţiale prea optimiste în legătură cu unele categorii de venituri. Astfel, Consiliul Fiscal atrăgea atenţia în opinia asupra proiectului de buget pe 2012 asupra riscurilor nerealizării veniturilor din accize, în contextul în care prognoză iniţială indică un avans mai rapid faţă de baza macroeconomică relevantă”, se arată în opinia elaborată de Consiliul Fiscal.

Majorarea cheltuielilor totale cu 3,07 miliarde lei reflectă, pe de o parte, impactul schemei de stingere ” în lanţ” de tip swap (2,26 miliarde lei, cu impact la nivelul capitolelor de cheltuieli „alte transferuri” – 712 milioane lei, „transferuri între unităţi ale administraţiei publice” – 850 milioane lei, „cheltuieli de capital” – 450 milioane lei, „bunuri şi servicii” – 250 milioane lei), iar pe de altă parte, suplimentarea cheltuielilor totale cu 807 milioane lei.

„Această din urmă majorare este localizată în principal la nivelul cheltuielilor de personal (+1,15 miliarde lei) pentru a permite o nouă etapă de recuperare a reducerilor salariale din sectorul bugetar operate în 2010, la nivelul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (+1,037 miliarde lei, alimentate pe partea de venituri bugetare in principal din taxa de clawback) motivată în principal de plata arieratelor din sectorul sanitar, la nivelul cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a creşterii costurilor de finanţare şi a deprecierii leului (+1 miliard de lei) dar şi alocări suplimentare către fondul de rezervă (+332 milioane de lei). Reduceri de cheltuieli sunt previzionate în principal la nivelul categoriei «proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» (-772 milioane de lei), în timp ce cheltuielile de capital şi «alte transferuri», nete de impactul schemelor de compensare, sunt diminuate cu 196 milioane lei şi respectiv 1.156 milioane lei”, se menţionează în opinia Consiliului Fiscal.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, care îşi propune să sprijine activitatea Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice.

Organizaţia are printre atribuţii publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară şi bugetul anual, să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual precum şi obiectivele, ţintele şi indicatorii stabiliţi prin strategia fiscal-bugetară şi prin bugetul anual.

Te-ar mai putea interesa și
Vacanță cu emoții pentru un milion de români. Grecia e la un pas de scenariul roșu din cauza exploziei COVID 19. Ce se întâmplă cu turiștii de acolo și ce e obligatoriu să știi dacă urmează să pleci?
Vacanță cu emoții pentru un milion de români. Grecia e la un pas de scenariul roșu din cauza exploziei COVID 19. Ce ...
Numărul de cazuri noi de COVID 19 depistate în Grecia a crescut abrupt în ultimele zile, iar țara în care își fac vacanța anual sute de mii de români este la un pas de scenariul roșu.......
Ioana Mihăilă: 87% din cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 și 91% din decese sunt din rândul persoanelor nevaccinate
Ioana Mihăilă: 87% din cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 și 91% din decese sunt din rândul persoanelor nevaccinate
Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat, vineri seară, că 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 ...
Cota de piață a mașinilor electrice din statele UE a crescut cu peste 100% în trimestrul II
Cota de piață a mașinilor electrice din statele UE a crescut cu peste 100% în trimestrul II
Cota de piaţă a automobilelor electrice s-a dublat în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an, dar rămâne ...
Maia Sandu a convocat Parlamentul Republicii Moldova să se întrunească pe 26 iulie
Maia Sandu a convocat Parlamentul Republicii Moldova să se întrunească pe 26 iulie
Preşedintele Maia Sandu a semnat vineri după-amiază decretul privind convocarea noului Parlament al Republicii Moldova, ...