1EUR = 4.7790 RON | Bucureşti 6 º

News

Grilele de salarizare din învăţământ valabile de la 1 august. Noile salarii şi sporuri pe care le primesc profesorii

ECONOMICA.NET vă prezintă integral grilele de salarizare din învăţământ, adoptate recent prin Hotărâre de Guvern şi publicate ieri în Monitorul Oficial. Iată care sunt salariile de bază şi sporurile care se acordă din luna august profesioniştilor din educaţie. 

Pe 10 august, Guvernul a adoptat prin Hotărâre normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2016

Normele de aplicare a OUG au fost publicate în Monitorul Oficial de ieri, 22 august 2016.

Vă amintim că Guvernul a aprobat pe 8 iunie 2016 Ordonanţa de Urgenţă nr. 20 care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar.

Citeşte pe ECONOMICA.NETcare sunt cele mai importante schimbări aduse de OUG pentru profesioniştii din educaţie şi din sănătate.

Pe 10 august, Guvernul a adoptat prin Hotărâre şi normele de aplicare a OUG în care sunt prezentate in extenso grilele de salarizare din învăţământ.

Astfel, potrivit legislaţiei secundare adoptate de Guvern, un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I şi 1-6 ani vechime, care predă în învăţământul preuniversitar va avea salariul de bază cuprins între 1.842 lei şi 2.298 lei.

Un profesor din învăţământul preuniversitar cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I şi peste 40 de ani vechime va avea salariul de bază de 3.548 lei.

Salariul de bază al inspectorului şcolar general va fi cuprins între 5.564 lei şi 5.700 lei pe lună, în timp ce un inspector şcolar va avea salariul de bază de minimum 4.669 lei lunar şi de cel mult 4.780 lei lunar.

Salariul de bază al prodecanilor va fi cuprins între 5.778 lei şi 7034 lei lunar.

Decanii vor avea salariul de bază cuprins între 6.149 lei şi 7.278 lei lunar. 

Salariul de bază al rectorilor va fi de minimum 7.302 lei lunar şi de maximum 8.405 lei lunar. 

Asistenţii universitari cu maximum trei ani vechime vor avea salariul de bază situat între 1.974 lei lunar şi 2.463 lei lunar. 

Consultaţi galeria foto pentru informaţii detaliate despre noile grile de salarizare din educaţie.

Din luna august 2016, personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază de:

 • indemnizaţie pentru învăţământul special, de 15% din salariul de bază;
 • gradaţie de merit, de 25% din salariul de bază;
 • indemnizaţie pentru dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar, în valoare de 10% la salariul de bază sau, după caz, la valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit;
 • sume compensatorii în cuantum identic cu cel din luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile enumerate mai sus.
 • suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
 • spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu cel care se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.

Salariile de bază includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii

Aveţi aici integral HG care conţine normele de aplicare a OUG privind salarizarea profesorilor de la 1 august 2016 şi integral grilele de salarizare din educaţie. 

Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de:

 • indemnizaţie pentru învăţământul special care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
 • gradaţie de merit, de 25% din salariul de bază;
 • spor de stabilitate care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;
 • sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale enumerate mai sus;
 • suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
 • spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%;
 • spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege. Toate sporurile se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel care se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
 • Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani pentru copilul cu deficienţe, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a întors în învăţământ.

Personalul didactic de predare din învăţământul superior încasează din luna august 2016:

 • gradaţie de merit care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
 • sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu gradaţia de merit;
 • suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă.
 • spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiţii de muncă aflat în plată, suma acordată din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel care se acordă pentru anul universitar 2015-2016, până la 31 decembrie 2016.
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO