1EUR = 4.8408 RON | Bucureşti 33 º

Companii

Guvernul pregăteşte OUG pentru urgentarea construirii de autostrăzi şi căi ferate

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură. Printre măsurile propuse se numără emiterea imediată a autorizaţiei de construire pentru lucrările de interes public, modificări la procedurile de mediu şi la cele de contestaţii.

24 mar, 2019 | | ECONOMICA.net

Una dintre măsurile propuse de Ministerul Transporturilor vizează modificarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, astfel încât autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat.

De asemenea, documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. În acest caz autorizația va fi valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

În ceea ce priveşte modificările la procedurile de mediu, Ministerul Transporturilor propune ca marile proiecte de infrastructură să fie exceptate parţial sau chiar total de la prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. De asemenea, MT mai propune ca autorităţile de la Mediu să reducă termenele pentru avizarea proiectelor de infrastructură de importanţă strategică.

Tot în cazul procedurilor de mediu, MT solicită completări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:

-introducerea expresiei de „proiecte de infrastructură de transport de interes național ca fiind obiective de interes public major, economic și social în infrastructura de transport rutier, feroviar și naval.

-introducerea necesității ca planurile de management pentru ariile protejate să țină seama de planurile/proiectele existente la momentul declarării ariei protejate;

-exceptarea proiectelor de infrastructură de interes național de la interzicerea dezvoltării lor în cadrul ariilor naturale protejate sau în zonele tampon ale acestora;

- introducerea proiectelor de infrastructură de transport de interes național în lista considerentelor care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, după caz.

Legat de contestaţii, MT propune modificări și completări la Legea nr. 101/2016. Printre noutăţi se numără obligaţia autorităţii contractante de a încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții favorabile de menținere a rezultatului de către CNSC, chiar dacă împotriva respectivei hotărâri a fost introdusă calea de atac a plângerii, respectiv a recursului și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv.

Dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac, instanța poate dispune compensații după cum urmează:

a) pentru ofertantul declarat câștigător inițial, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de către ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților nerealizate; și/sau

b) pentru ofertantul declarat câștigător în urma reevaluării ofertei/ofertelor, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților realizate în cadrul contractului de către contractantul inițial.

Citește AICI toate propunerile Ministerul Transporturilor pentru accelerarea marilor proiecte de infrastructură. Data limită pentru trimiterea de propuneri și observații pe acest subiect este 1 aprilie.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO