Iarna demografică: Cum se pregăteşte statul pentru România pensionară

1.230 de bătrâni stau acum pe listele de aşteptare ca să obţină un loc într-un cămin public din ţară. Cele aproape 5.900 de locuri disponibile în căminele publice sunt ocupate. Statul vrea să rezolve această criză prin alocarea unui număr de aproape 1.200 de locuri în cele 22 de spitale care tocmai au fost transformate în cămine de bătrâni, de autorităţile locale. Dar, în acest moment, doar 574 dintre ele sunt gata. România se pregăteşte să asiste decreţeii care vor ieşi la pensie în 2032.
Cristina Şomănescu - mie, 28 mart. 2012, 04:39
Iarna demografică: Cum se pregăteşte statul pentru România pensionară

1.230 de bătrâni se află pe listele de aşteptare pentru un loc într-un cămin de stat, în acest moment. Criza locurilor în căminele de bătrâni publice e însă veche. În 2011, statul a demarat un program naţional prin care îşi propunea să transforme 67 de spitale în cămine de bătrâni pentru a rezolva această criză. Cât a reuşit până acum? Cifrele arată că avem 574 de locuri gata să fie accesate de bătrâni în 14 unităţi transformate în cămine. Iar reţeaua de cămine de bătrâni se lărgeşte. În afară de cele 14 cămine tocmai reprofilate, 8 sunt aproape gata să interneze bătrâni.

Transformarea spitalelor în cămine pare să fie o soluţie pentru bătrânii aflaţi acum pe listele de aşteptare. Dar vor face faţă aceste cămine la 10 milioane de pensionari din România anului 2032?

În 2032 vor ieşi la pensie decreţeii, adică 2 milioane de copii născuţi în 1967. Studiile demografice arată că în 2030, în România vor trăi 10 milioane de pensionari, într-o ţară cu 19 milioane de locuitori. România se pregăteşte pentru acest dezastru prin lărgirea reţelei de cămine publice pentru bătrâni, dar şi prin subvenţionarea unor cămine ale ONG-urilor.

Cele mai vânate sunt căminele din subordinea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi a consiliilor locale, pentru că bătrânii achită lunar cel mult 60% din pensia lor pentru internarea într-un astfel de cămin. Iar dacă nu au niciun venit, autorităţile locale le achită cheltuielile aferente internării aici. Deci miza e mare.

Cele mai recente cifre comunicate în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET de Ministerul Muncii arată că avem 86 de cămine publice pentru vârstnici la nivel naţional, care au o capacitate totală de 5.868 locuri. Citeşte la sfârşitul acestei analize câte cămine publice sunt în fiecare judeţ şi ce capacitate au ele. 

Insuficiente, arată cifrele, de vreme ce 1.230 de persoane sunt în acest moment pe listele de aşteptare pentru un loc într-un cămin public. 
„La sfârşitul semestrului I al anului 2011, numărul cererilor în aşteptare înregistrate era de 1.230 pentru căminele pentru persoane vârstnice aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale”, au declarat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET oficialii Ministerului Muncii.

Organizarea, funcţionarea şi finanţarea căminelor pentru bătrâni sunt reglementate prin Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată.

Cum sunt finanţate?

Finanţarea căminelor pentru persoane vârstnice se realizează, în principal, din bugetele locale şi, marginal, din venituri extrabugetare reprezentate de contribuţia beneficiarilor (ale rezidenţilor). Din bugetul de stat se alocă fonduri în completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor, atunci când resursele bugetelor locale devin insuficiente sau pentru alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale, ne spun oficialii Ministerului Muncii.

Cum se stabilesc costurile pentru o persoană internată aici

Costurile privind îngrijirea unui bătrân într-un cămin din sistemul public sunt calculate de autorităţile publice locale care le au în administrare.
Concret, consiliile locale sau judeţene stabilesc costul mediu lunar de întreţinere, precum şi cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în căminele publice şi/sau de susţinătorii legali ai acestora. Cost mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual, înainte de adoptarea bugetelor proprii, şi se calculează funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite în acel cămin, în baza cheltuielilor de întreţinere, ne mai spun oficialii Ministerului Muncii.

Cât plătesc bătrânii sau aparţinătorii lor pentru internare într-un cămin public

Contribuţia lunară de întreţinere a rezidenţilor din aceste cămine reprezintă cel mult 60% din valoarea veniturilor personale lunare, în acest caz, din pensie. Totuşi, această contribuţie nu va depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin. Dacă nici bătrânul şi nici susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, îngrijirea acesteia este suportată din bugetul local.

Dar aceste cămine sunt insuficiente. Consecinţa: statul a decis să transforme 67 de spitale în cămine, până în 2013. 14 dintre ele sunt acum funcţionale.

Este vorba de programul naţional de transformare a 67 de spitale în cămine pentru vârstnici, demarat în aprilie 2011. Avem 67 de unităţi medicale care sunt în această perioadă în curs de reprofilare în cămine pentru vârstnici. Decizia transformării lor în cămine pentru vârstnici aparţine autorităţilor administraţiei publice locale, care au în subordine aceste unităţi.  
Amintim că după desfiinţarea unităţilor medicale prin Hotărâre de Guvern, iniţiată de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, consiliile judeţene/locale au decis transformarea unităţilor respective în camine pentru persoane vârstnice.

Reprofilarea unităţilor medicale în cămine de bătrâni a început în aprilie 2011, prin „Programul de Interes Naţional – dezvoltarea reţelei de cămine”.

Sintetic, cele mai importante prevederi ale programului sunt: ca timp de 3 ani Ministerul Muncii să finanţeze lunar în jur de 1.410 lei per rezident într-un astfel de cămin de vârstinici; ca după cei 3 ani, adică din 2014, finanţarea acestor cămine să fie asigurată integral de consiliile locale, respectiv judeţene care le au în subordine.

Punctual, ce se schimbă în nou-înfiinţatele cămine de bătrâni

Prin programul naţional de extindere a reţelei de cămine de vârstnici, Ministerul Muncii finanţează circa 1.410 lei pe lună per rezident într-o unitate transformată în cămin pentru bătrâni, adică valoarea care dă standardul de cost per beneficiar/pe an. Dar cel mult vreme de 3 ani de zile!

Prin urmare, pentru fiecare contract de finanţare încheiat cu autorităţile administraţiei locale, Ministerul Muncii acordă o sumă rezultată prin înmulţirea cifrei aferente standardului de cost/lună/beneficiar cu numărul total de beneficiari din luna respectivă, aflaţi în căminul de vârstnici.
În situaţia în care costul real este mai mare decât suma acordată de Ministerul Muncii, diferenţa se suportă din bugetul local.

Unde suntem acum: câte spitale au fost deja reprofilate în cămine pentru bătrâni şi câte sunt deja funcţionale?

Pentru 22 de unităţi reprofilate în cămine de bătrâni s-au aprobat finanţările până acum. Dintre ele, doar 14 cămine sunt funcţionale în acest moment şi au 574 de locuri. Informaţiile ne-au fost comunicate, în exclusivitate, de către Ministerul Muncii.

În ce stadiu se află celelate unităţi nou-reprofilate

Pentru 16 cămine din cele 22 pentru care s-au aprobat finanţările s-au efectuat deja plăţi de către Ministerul Muncii la nivelul standardului de cost (adică circa 1.410 lei pe lună, per beneficiar).

Multe au fost, puţine au rămas

Cum am ajuns la doar 14 cămine funcţionale în acest moment, dintre cele 67 prinse în programul de transformare în cămine pentru vârstnici?
În primul rând, pentru că doar 26 de unităţi au solicitat până acum finanţare Ministerului Muncii. Dintre cele 26, pentru 22 s-au aprobat finanţările, prin ordin al ministrului Muncii. Iată ce s-a întâmplat cu celelalte patru: un dosar nu se regăseşte în lista celor 67 cămine şi 3 dosare (a 3 unităţi) se află în curs de prelucrare fiind incomplete, ne-a spus Ministerul Muncii.

Dintre cele 22 de dosare cu finanţare aprobată, 18 dosare au contracte de finanţare încheiate, iar dintre acestea, pentru 16 s-au efectuat deja plăţi, ne-au mai spus reprezentanţii Ministerului de resort.
„În cazul căminelor pentru persoane vârstnice pentru care s-au efectuat deja plăţi, capacitatea totală a acestora este de 779 de beneficiari”, ne-au spus oficialii Ministerului Muncii.
La capătul firului roşu al acestor filtre şi proceduri, dintre cele 18 cămine care au încheiat contracte de finanţare la sfârşitul lunii, 14 cămine funcţionează efectiv şi au 574 locuri.
Bugetul total aprobat pentru programul naţional de dezvoltare a reţelei de cămine pentru vârstnici este de 200 de milioane de lei, din care bugetul alocat prin Ministerul Muncii este de 43 de milioane de lei, estimat în baza contractelor încheiate şi aflate în plată.

Nu sunt cămine publice, dar primesc bani de la stat

33 de centre pentru vârstnici ale ONG-urilor au primit în 2011 o subvenţie de până la 250 de lei pe lună pentru o persoană internată, de la stat, în baza Legii nr.34/1998, ne explică oficialii Ministerului Muncii. În total, 1.399 de vârstnici au beneficiat de acest ajutor.
În 2010, 26 de centrele pentru bătrâni ale ONG-urilor au primit această subvenţie de la stat, pentru 1.087 de persoane internate.

Unde sunt cele 22 de spitale transformate în cămine şi ce capacitate au ele

Precizare: din cele 22 de cămine listate mai jos, pentru care finanţarea a fost aprobată, doar 14 funcţionează efectiv, în momentul publicării analizei ECONOMICA.NET. Cele 14 cămine au 574 de locuri.

În Alba: căminul pentru persoane vârstnice Baia de Arieş are o capacitate de 30 de locuri şi 15 angajaţi. Contract de finanţare în valoare de 1.27 milioane lei. Suma rămasă de plată de către Ministerul Muncii: 1.14 milioane lei. Căminul din Baia de Arieş a solicitat finanţarea pentru perioada mai 2011 – 31 decembrie 2013.

În Argeş, 3 spitale devin cămine de vârstnici. 120 de locuri disponibile, în total.

Căminul pentru persoane vârstnice Mozăceni, din comuna cu acelaşi nume, are o capacitate de 30 de locuri şi 23 de angajaţi. Valoarea totală a proiectului se ridică la 3.38 milioane lei. Căminul solicită finanţarea pentru intervalul iunie 2011 – 31 decembrie 2013.
Căminul pentru persoane vârstnice Domneşti are o capacitate de 50 de locuri şi 30 de angajaţi. Valoarea totală a proiectului se ridică la 5.64 milioane lei. Căminul solicită finanţarea pentru perioada iunie 2011 – 31 decembrie 2013.
Căminul pentru persoane vârstnice Rucăr are 40 de locuri de cazare şi 25 de angajaţi. Valoarea totală a proiectului ajunge la 4.51 milioane lei. Căminul solicită finanţare pentru acelaşi interval de timp: iunie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Bihor: căminul pentru persoane vârstnice Bratca are 48 de locuri disponibile şi 24 de angajaţi. Contractul de finanţare aprobat se ridică la 1.96 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.81 milioane lei. Căminul a solicitat finanţare pentru perioada mai 2011 – 31 decembrie 2013.

În Botoşani: căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti are 60 de locuri disponibile şi 30 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare aprobat se ridică la 2.7 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.35 milioane lei. Perioada pentru care primeşte finanţare: mai 2011 – 31 decembrie 2013.

În Bucureşti: căminul pentru persoane vârstnice Caritas are 80 de locuri de cazare şi 40 de angajaţi. Valoarea proiectului se ridică la 3.38 milioane lei. Perioada pentru care se solicită finanţarea: aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Buzău: căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă are o capacitate de 47 de locuri şi 24 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare aprobat ajunge la 2.18 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.83 milioane lei. Căminul solicită finanţare pentru perioada aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Caraş-Severin sunt 2 unităţi transformate în cămine, cu o capacitate totală de 100 de locuri.

Căminul pentru persoane vârstnice Bocşa are o capacitate de 50 de locuri şi 25 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare aprobat ajunge la 2.32 milioane de lei, din care mai trebuie să primească 1.96 milioane lei. Perioada pentru solicită finanţarea este: aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

Căminul pentru persoane vârstnice Anina are o capacitate de 50 de locuri şi 25 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare aprobat se ridică la 2.02 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.87 milioane lei. Perioada pentru care solicită finanţare este cuprinsă între mai 2011 – 31 decembrie 2013.

În Giurgiu: căminul pentru persoane vârstnice Singureni are o capacitate de 60 de locuri şi 30 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare este de 1.93 milioane lei. Nu s-au efectuat încă plăţi. Căminul solicită finanţare pentru perioada februarie 2012 – 31 decembrie 2013.

În Ilfov: căminul pentru persoane vârstnice Periș are o capacitate de 50 de locuri şi 25 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 1.86 milioane lei. Nu s-au făcut încă plăţi. Căminul solicită finanţare pentru intervalul iulie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Mureş: căminul pentru persoane vârstnice Sărmaşu are o capacitate de 30 de locuri şi 15 angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 1.14 milioane lei, bani pe care nu i-a primit încă. Perioada pentru care solicită finanţarea este iunie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Neamţ: căminul pentru persoane vârstnice Roznov are o capacitate de 50 de locuri şi 25 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare ajunge la 2.32 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.87 milioane lei. Perioada pentru care solicită finanţarea este aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Prahova: căminul pentru persoane vârstnice Buşteni are o capacitate de 50 de locuri şi 25 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 1.97 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.87 milioane  lei. Intervalul de timp pentru care solicită finanţarea este mai 2011 – 31 decembrie 2013.

În Sălaj: căminul pentru persoane vârstnice Cehu Silvaniei are o capacitate de 60 de locuri şi 30 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare ajunge la 2.79 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.49 milioane lei. Perioada pentru care se solicită finanţarea este aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Suceava: căminul pentru persoane vârstnice Solca are o capacitate de 70 de locuri şi 35 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare ajunge la 2.96 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.63 milioane lei. Perioada pentru care căminul solicită finanăţarea este iulie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Teleorman sunt 90 de locuri de cazare, în total, în cele 2 unităţi transformate în cămine de bătrâni.

Căminul pentru persoane vârstnice Cervenia are 50 de locuri de cazare şi 25 de  angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 2.32 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.05 milioane lei. Perioada pentru care solicită finanţarea este aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

Căminul pentru persoane vârstnice Furculeşti are 40 de locuri de cazare şi 20 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare ajunge la 1.86 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.65 milioane  lei. Căminul solicită finanţare pentru perioada aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Vaslui: căminul pentru persoane vârstnice Tutova are o capacitate de 60 de locuri şi 30 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 2.79 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.42 milioane lei. Perioada pentru care se solicită finanţarea este aprilie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Vâlcea: căminul pentru persoane vârstnice Bălceşti are 70 de locuri de cazare şi 35 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare ajunge la 2.96 milioane lei, din care mai trebuie să primească 2.72 milioane lei. Perioada pentru care se solicită finanţarea este iulie 2011 – 31 decembrie 2013.

În Vrancea: căminul pentru persoane vârstnice ”O Nouă Șansă” din Mărăşeşti are 44 de locuri de cazare şi 22 de angajaţi. Valoarea contractului de finanţare se ridică la 1.78 milioane lei, din care mai trebuie să primească 1.65 milioane lei. Căminul a solicitat finanţare pentru perioada mai 2011-31 decembrie 2013.

Iată cel mai recent bilanţ al căminelor publice din fiecare judeţ. E vorba de căminele „vechi”, nu cele prinse în programul naţional de transformare a 67 de spitale în cămine.

Cifrele au fost comunicate, în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET, de oficialii Ministerului Muncii.

În Alba: 3 cămine care au în total 180 de locuri.
În Bacău sunt 2 cămine publice care au 318 locuri, în total.
În Bistriţa sunt 2 cămine de stat cu 88 de locuri, în total.
În Botoşani sunt 2 cămine cu 78 de locuri, în total.
În Braşov sunt 2 cămine care au în total 180 de locuri.
În Brăila sunt 4 cămine care au o capacitate totală de 365 de locuri.
În Buzău sunt 3 cămine care au în total 155 de locuri.
În Călăraşi sunt 3 cămine care au o capacitate de 102 locuri.
În Caraş-Severin sunt 3 cămine care au în total 360 de locuri.
În Cluj sunt 2 cămine cu 80 de locuri, în total.
În Constanţa sunt 3 cămine care au în total 322 de locuri.
În Covasna sunt 2 cămine care au o capacitate totală de 120 de locuri.
În Dâmboviţa sunt 3 cămine de bătrâni care au în total 51 de locuri.
În Dolj e un singur cămin cu 250 de locuri.
În Galaţi sunt 4 cămine care au o capacitate de 290 de locuri.
În Giurgiu este un singur cămin care are 60 de locuri.
În Gorj e tot un singur cămin cu 30 de locuri.
În Hunedoara sunt 3 cămine care au în total 65 de locuri.
În Ialomiţa sunt 3 cămine care au o capacitate de 159 de locuri.
În Iaşi sunt 3 cămine cu 444 de locuri, în total.
În Maramureş e un singur cămin cu 65 de locuri.
În Mehedinţi sunt 4 cămine care au 151 de locuri, în total.
În Mureş sunt 2 cămine funcţionale cu 109 locuri, în total.
În Neamţ este un singur cămin cu 73 de locuri.
În Olt sunt 4 cămine care au în total 192 de locuri.
În Satu-Mare e un singur cămin cu 30 de locuri.
În Sibiu e un singur cămin cu 100 de locuri.
În Suceava  sunt 3 cămine care au în total 122 de locuri.
În Teleorman e un singur cămin cu 35 de locuri.
În Timiş sunt 3 cămine care au în total 202 locuri.
În Tulcea este un singur cămin cu 90 de locuri.
În Vâlcea este un singur cămin cu 70 de locuri.
În Vaslui sunt 3 cămine care au în total 190 de locuri.
În Vrancea sunt 2 cămine care au în total 90 de locuri.
În Bucureşti sunt 5 cămine, care au o capacitate totală de 651 de locuri.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Mini Cooper la 60 de ani. John Cooper, omul care a adus sportivitate mărcii britanice
Mini Cooper la 60 de ani. John Cooper, omul care a adus sportivitate mărcii britanice
În 1961 era prezentat primul Mini purtând supranumele Cooper. De acum 60 de ani Mini Cooper a intrat în cărțile de istorie ...
Deficitul Fondului din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate scade cu 40% la 1,41 miliarde de lei în primele zece luni, pe fondul creşterii subvenţiilor cu 22%- analiză
Deficitul Fondului din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate scade cu 40% la 1,41 miliarde de lei ...
Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor ...
Bogdan Putinică, şeful Microsoft România, mesaj către IT-işti: Atât noi, cât şi voi suntem acum responsabili pentru o mare parte a progresului acestei ţări
Bogdan Putinică, şeful Microsoft România, mesaj către IT-işti: Atât noi, cât şi voi suntem acum responsabili pentru ...
Potențialul României de creştere prin digitalizare şi adopție de tehnologie este fantastic, iar cea mai mare provocare ...