Instituţiile publice riscă amenzi de până la 100.000 lei dacă încalcă legea reţelelor de comunicaţii

 Autoritatea de reglementare în comunicaţii, ANCOM, va aplica amenzi de până la 100.000 de lei dacă entităţile publice nu transmit instituţiei copii ale condiţiilor de acces pe proprietatea publică pentru furnizorii de reţele de comunicaţii, a declarat joi preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu.
Economica.net - joi, 18 apr. 2013, 10:14
Instituţiile publice riscă amenzi de până la 100.000 lei dacă încalcă legea reţelelor de comunicaţii

„Această sancţiune este prevăzută în Legea 154/2012 privind regimul reţelelor de infrastructură. De asemenea, netransmiterea către ANCOM a informaţiilor solicitate despre aplicarea prevederilor legale privind utilizarea partajată a infrastructurii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 30.000 lei, pe fiecare zi de întârziere, ANCOM stabilind şi data de la care se calculează amenda”, a afirmat Marinescu la un seminar pentru prezentarea legii privind regimul reţelelor de infrastructură.

El a adăugat că ANCOM poate aplica amenzi de la 1.000 la 100.000 lei dacă entităţile publice încalcă obligaţiile sau condiţiile impuse de instituţie cu privire la utilizarea partajată a infrastructurii.

Conform Legii 154/2012, pentru a asigura dreptul de acces pe proprietatea publică, entităţile publice au obligaţia să publice condiţiile de acces pe proprietatea publică şi lista documentelor pe care furnizorul trebuie să le prezinte pentru a dovedi îndeplinirea acestor condiţii.

De asemenea, entităţile publice trebuie să transmită ANCOM o copie a condiţiilor de acces stabilite iniţial şi, dacă este cazul, a oricăror modificări/completări ale acestor condiţii.

„În acelaşi timp, entităţile publice sunt obligate să analizeze cererile de acces ale furnizorilor prin prisma îndeplinirii condiţiilor de acces şi să comunice acestora soluţia în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii. În plus, acordarea sau menţinerea de drepturi speciale ori exclusive pentru instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii este interzisă, iar dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor, atunci entităţile publice trebuie să ofere aceste condiţii tuturor celorlalţi furnizori”, a spus Marinescu.

El a afirmat că entităţile publice sunt obligate să modifice, la solicitarea furnizorilor, toate contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Legii 154/2012.

Legea 154/2012 spune că accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii pe proprietatea publică sau privată se va putea face numai în urma încheierii unui contract, termenul maxim de negociere a acestuia fiind de două luni de la data primirii cererii de acces.

În situaţia în care un astfel de contract nu se încheie în termenul menţionat, furnizorul se poate adresa instanţei competente.

În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi şi care poate fi atacată cu recurs.

Tarifele pentru accesul pe proprietăţile publice vor fi stabilite de autorităţile publice în mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu, justificat şi proporţional cu afectarea imobilului respectiv.

„Tarifele vor acoperi doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor de instalare a reţelelor. De asemenea, tarifele vor reflecta, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv prin instalarea reţelelor de comunicaţii”, a spus şeful ANCOM.

El a adăugat nu pot stabilite în sarcina furnizorilor impozite, taxe, tarife sau alte sume pentru accesul pe imobilele proprietate publică suplimentar faţă de sumele ce rezultă din contractele de acces.

„La instalarea reţelelor pe elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică, furnizorii datorează tarife doar persoanei care deţine sau controlează elementele de infrastructură”, a mai spus Marinescu.

În privinţa accesului pe proprietatea privată, proprietarul sau asociaţiile de proprietari nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor împuternicite de furnizori, în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărâre judecătorească.

Efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi trebuie să respecte cerinţele specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau a siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

Marinescu a spus că aplicarea Legii 154/2012 va avea ca efect reducerea costurilor operatorilor telecom şi va diminua eforturile privind administrarea reţelelor, fără a avansa şi o cifră în acest sens.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Ungaria vrea ca UE să sprijine financiar țările din Africa de Nord și Orientul Mijlociu pentru ca acestea să stopeze fluxul migrator
Ungaria vrea ca UE să sprijine financiar țările din Africa de Nord și Orientul Mijlociu pentru ca acestea să stopeze ...
Uniunea Europeană trebuie să lanseze un program financiar şi tehnic de anvergură pentru a ajuta ţările din Africa de ...
Marile companii farmaceutice au început să dezvolte vaccinuri care să țintească varianta Omicron a SARS-CoV-2. Serurile ar putea fi gata în câteva luni
Marile companii farmaceutice au început să dezvolte vaccinuri care să țintească varianta Omicron a SARS-CoV-2. Serurile ...
Companiile Pfizer-BioNTech, Moderna şi Johnson & Johnson au început să lucreze la vaccinuri anti-COVID-19 care ţintesc ...
Comisia Europeană a publicat un ghid online cu toate ofertele de finanțare din UE pentru sectorul cultural
Comisia Europeană a publicat un ghid online cu toate ofertele de finanțare din UE pentru sectorul cultural
Comisia Europeană (CE) a lansat, luni, un nou ghid interactiv care cartografiază toate oportunităţile de finanţare disponibile ...