1EUR = 4.8254 RON | Bucureşti 7 º

News

Schimbări în pachetul medical de bază: intră psihoterapia şi sfatul genetic. Lista nouă de la 1 aprilie

Românii asiguraţi la Sănătate vor beneficia din luna aprilie de spirometrie la medicul de familie care are expertiză să efectueze acest examen, se arată în legislaţia secundară a Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2015-2016. În pachetul de bază au mai fost incluse din acest an psihoterapie pentru copii/adulţi, terapii de genetică medicală/sfat genetic, şi de recoltare material bioptic  - toate acestea acordate în ambulatoriul de specialitate.

ECONOMICA.NET vă prezintă lista celor mai importante schimbări din sistemul sanitar public care se repercutează asupra pacienţilor şi care intră în vigoare de la 1 aprilie, aşa cum se stipulează în normele de aplicare ale Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2015-2016.

Schimbările care intervin la medicul de familie 

Pacienţii asiguraţi la Sănătate vor beneficia în timpul programului de lucru al medicului lor de familie de medicamente administrate intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, se stipulează în Contractul Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2015-2016.
În cadrul serviciilor medicale adiţionale pe care le poate oferi medicul de familie pacienţilor săi a fost introdusă în acest an spirometria (alături de EKG şi ecografie generală – abdomen şi pelvis care au fost incluse încă de anul trecut în Contractul Cadru).
Medicul de familie poate acorda din acest an consultaţii la domiciliu şi asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut care nu permite deplasarea la cabinet.
Sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie pentru constatării decesului (în prezent, consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli infecto-contagioase, lehuzelor).
Numărul maxim de consultaţii la domiciliu care pot fi acordate lunar de medicii de familie a crescut de la 21 la 42.

Consultaţiile de monitorizare activă prin plan de management integrat (atât pentru pacienţii deja cunoscuţi cu bolile cărora se adresează managementul de caz, cât şi pentru pacienţii nou-depistaţi) sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte (în prezent - în plata per capita).

Începând cu 1 aprilie 2015, valoarea minimă garantată a punctului per capita este de 4 lei (în prezent este de 3,75 lei), în timp ce valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical a rămas la nivelul de 1,9 lei.

Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional, sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.

Schimbările din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

În pachetul minimal şi în pachetul de bază au fost introduse serviciile de supraveghere a sarcinii şi lehuziei (CAS decontează o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină, şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere).
În cadrul consultaţiilor de planificare familială au fost introduse evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor. S-a majorat numărul de consultaţii pe an, per asigurat, de la două la patru consultaţii.
Medicii vor acorda cel mult 4 consultaţii de specialitate pentru afecţiuni cronice (pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi) pe trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună, se stipulează în Contractul Cadru. În prezent, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru per asigurat, după caz.

Au fost introduse proceduri/tratamente/terapii noi în pachetul de bază:

- recoltare material bioptic;
- tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză;
- terapii de genetică medicală/sfat genetic acordat de medicul specialist în cabinetele de genetică aflate în structura ambulatoriilor de specialitate;

- S-a introdus un serviciu nou la specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică: psihoterapie pentru copii/adult;

- S-a specificat în Contractul Cadru că serviciile acordate de logoped de referă la consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială;
Serviciile de investigare psihoacustică a vocii şi psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene, acordate de psihologi au fost înlocuite cu alte două servicii: evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic şi consiliere psihologică clinică.  

Au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: kinetoterapie individuală, kinetoterapie de grup, kinetoterapie pe aparate speciale (dispozitive mecanice, dispozitive electromecanice, dispozitive robotizate).

Schimbări în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală

S-au stabilit tarife diferenţiate pe zi de tratament:
- tariful pe zi de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi care nu includ kinetoterapie şi masaj;
- tariful pe zi de tratament este de 42 de lei pentru 4 proceduri, dacă cel puţin una dintre cele patru se referă la servicii de kinetoterapie şi/sau masaj;

Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medicală vor încasa de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii pentru serviciile de reabilitare medicală – serii de proceduri din pachetul de servicii de bază de care au beneficiat asiguraţii; nivelul minim al coplăţii este cuprins între 5 lei şi 10 lei/serie de proceduri. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare furnizor, pe bază de criterii proprii. 

Schimbări în medicina dentară din ambulator

O serie de servicii care se acordau până acum numai copiilor până la 18 ani se vor acorda tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă, respectiv: element acrilic, element metalo-acrilic, reconstituire coroană radiculară, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă care se acordă o dată la 5 ani (în prezent, se acordă o dată la 10 ani).

Schimbări în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

Au fost eliminate din pachetul de bază două analize de laborator: transferina şi bicarbonatul seric (bicarbonatul seric nu se recomandă să se efectueze în ambulatoriu).

Au fost introduse în pachetul de bază servicii paraclinice noi: examen radiologic articulaţii sacro-iliace; ecografie transrectală; CT buco-maxilo-facial nativ; CT mastoidă; CT sinusuri; CT hipofiză cu substanţă de contrast; CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast; RMN sinusuri; RMN hipofiză cu substanţă de contrast; RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN; Colangio RMN.
Au fost redefinite patru investigaţii radiologice specifice coloanei vertebrale, respectiv: examen radiologic părţi coloană dorsală, examen radiologic părţi coloană lombară, examen radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală, examen radiologic coloana cervicală. Aceste investigaţii au fost redenumite: examen radiologic coloană vertebrală /segment.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum ţi persoanele asimptomatice peste 18 ani beneficiază de investigaţii paraclinice în cadrul consultaţiilor preventive, recomandate de medical de familie, a căror contravaloare va fi suportată de către furnizorii de analize medicale de laborator, aflaţi în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate. 

CAS nu mai punctează aparatele care au vechime mai mare de opt ani din laboratoarele de analize medicale de laborator, nici aparatele cu vechime mai mare de 9 ani din laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală.

Schimbările din zona îngrijirilor medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

Ventilaţia non-invazivă se poate efectua şi sub supravegherea medicului specialist de medicină de urgenţă, iar dacă se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog, acesta trebuie să aibă atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii, somnologie (nivel I şi II) şi în ventilaţie non-invazivă (nivel III).

Schimbările în cazul dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

A fost revizuit pachetul de servicii de bază, prin introducerea unor noi dispozitive. Concret, în categoria protezelor pentru membrul inferior, la proteza de coapsă a fost introdusă proteza modulară cu manşon de silicon care se acordă pentru amputaţie, ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat, şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior.

În categoria dispozitivelor pentru terapia cu aerosoli, a fost introdus nebulizatorul cu compresor care se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani.
Din categoria ortezelor de genunchi – gleznă – picior au fost eliminate: gambier cu scurtare şi orteza Kramer Peroneal Spring (orteză  peronieră), pentru că nu mai este recomandată utilizarea acestora.      
Din categoria ortezelor corectoare de statică a piciorului a fost eliminată orteza Hallux-Valgus, pentru că  nu mai este recomandată  utilizarea acesteia.               

Au fost excluse din pachetul de servicii de bază dispozitive pentru administrarea medicaţiei şi alimentaţiei artificiale (furnizorii de dispozitive medicale care au încheiat contracte cu CAS nu au ofertat acest tip de dispozitive);

Au fost revizuite condiţiile în care pot fi acordate unele dispozitive medicale

În cazul dispozitivelor pentru incotinenţă urinară, s-a stabilit în Contractul Cadru că pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală se pot acorda două seturi de saci colectori de urină pe lună.  
Inhalatorul salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă sau astm bronşic. Concentratorul de oxigen pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav se poate acorda cu recomandare pentru 12 luni consecutive (în prezent din trei în trei luni).

Schimbările din spitale

Pentru asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă a fost prevăzut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care au nevoie de asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;

A fost eliminat biletul de trimitere pentru bolnavii care necesită asistenţă spitalicească de lungă durată – ani şi pentru  spitalizarea de zi, în cazul monitorizării pacienţilor cu afectiuni oncologice.
Am luat această măsură pentru ca, odată diagnosticat cu o afecţiune oncologică, pacientul să aibă un acces mai facil la tratamente şi îngrijiri medicale, a declarat Vasile Ciurchea, Preşedintele CNAS.

În ceea ce priveşte spitalizarea de zi s-a stabilit că la nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelaşi tip de caz, respectiv nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelaşi tip de serviciu.
Nu mai este prevăzută scăderea tarifului mediu pe caz rezolvat (pentru acuţi non-DRG), respectiv a tarifului maximal pe zi de spitalizare (cronici) pentru spitalele/secţiile care nu au fost în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate în anul anterior.

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO