Lista serviciilor şi analizelor de prevenţie la care au dreptul asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Economica.net vă spune care sunt analizele din pachetul de prevenţie, de care beneficiază la medicul de familie asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dar şi frecvenţa cu care le pot primi, aşa cum sunt definite în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021.
Cristina Şomănescu - mar, 27 iul. 2021, 22:28
Lista serviciilor şi analizelor de prevenţie la care au dreptul asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Oamenii care sunt asiguraţi la sistemului asigurărilor sociale de sănătate au dreptul la servicii şi analize de prevenţie, la medicul de familie, în baza Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021. Economica.net a studiat actul normativ şi vă spune care sunt acestea şi cu ce frecvenţă le puteţi primi.

Serviciile preventive la care au dreptul asiguraţii la medicul de familie

I Consultaţii preventive oferite copiilor

Frecvenţa consultaţiilor preventive în funcţie de vârsta pacientului:

 • la externarea din maternitate şi la o lună – consultaţia se acordă la domiciliul copilului;
  la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni;
  o dată pe an pentru copiii care au între 4 şi 18 ani.

Consultaţia preventivă a copiilor care au între doi şi cinci ani cuprinde:

 • profilaxia rahitismului, făcută numai în perioada septembrie – aprilie;
 • evaluarea dentiţiei şi a igienei orale a copilului, administrarea fluorului pentru profilaxia cariei dentare;
 • screeningul tulburărilor de vedere şi măsurarea tensiunii arteriale (TA);
 • evaluarea dezvoltării neuro-psiho-emoţionale a copilului;
 • medicul va evalua alimentaţia şi activitatea fizică a familiei şi o va sfătui cum să mănânce sănătos şi să facă mai multă mişcare.
 • Pentru copilului de doi şi trei ani: identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului pentru depistarea tulburărilor de spectru autist;
 • revizuirea schemei de vaccinare a copilului şi completarea acesteia după caz, efectuarea rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani, potrivit anexei 2B a Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021;

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani cuprinde, pe lângă examinările enumerate la categoriile de vârstă antemenţionate, şi:

 • screeningul obezităţii prin calcularea indicelui de masă corporală (IMC);
 • aplicarea scalei Tanner pentru identificare pubertăţii precoce;
 • examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fişei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuată;

Consultaţia preventivă a copiilor care au între 10 ani şi 17 ani cuprinde, pe lângă examinările enumerate mai sus, recomandate copiilor de 6 – 9 ani, şi:

 • screeningul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) în cazul tinerilor cu risc crescut;
 • recomandare pentru efectuarea VDRL sau RPR;
 • screeningul depresiei;
 • informarea fetelor şi părinţilor despre vaccinarea opţionale anti-HPV;
 • în cazul adolescenţilor care au început viaţa sexuală – consiliere despre planificare familială;

Analize de sânge de prevenţie, recomandate copiilor şi prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază la care au dreptul asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

În cadrul consultaţiilor preventive, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani beneficiază anual de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţiile preventive nu au efectuat aceste investigaţii.

 • Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice, cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.

Investigaţiile paraclinice preventive, recomandate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv, sunt:

Pentru screeningul anemiei: hemoleucograma completă şi sideremia.
Pentru screeningul rahitismului: calciu seric total, calciu ionic seric, fosfor, fosfatază alcalină.

Analizele de laborator preventive, recomandate copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv, sunt:

Pentru screeningul sindromului dismetabolic al copilului cu indicele de masă corporală (IMC) crescut sau la cel cu istoric de hipercolesterolemie familială: proteine totale serice, LDL colesterol, trigliceride serice, glicemie, TGP, TGO, TSH, FT4, se arată în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021, studiat de Economica.net.

Investigaţiile paraclinice preventive, recomandate copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv:

Pentru profilaxia sindromului dismetabolic cu indice de masă corporală (IMC) crescut sau la copiii cu istoric de hipercolesterolemie familială: LDL colesterol, trigliceride serice, glicemie, TGP, TGO, TSH, FT4, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, analizat de Economica.net.

Pentru screeningul bolilor cu transmitere sexuală (după începerea vieţii sexuale): VDRL sau RPR.

 • Furnizorul de analize de laborator efectuează examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie), fără recomandarea medicului de familie, în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia rezultatului pozitiv pentru VDRL sau pentru RPR, se menţionează în actul normativ citat de Economica.net mai sus.

II Gravidele şi lăuzele

Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei care vizează:

 • luarea în evidenţă a gravidei în primul trimestru; se decontează o consultaţie;
  supravegherea gravidei, lunar, din luna a treia până în luna a şaptea de sarcină; se decontează o consultaţie pe lună. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a treia de sarcină, pentru această lună medicul va raporta Casei de Asigurări de Sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
  supravegherea gravidei, de două ori pe lună, din luna a şaptea până în luna a noua inclusiv; se decontează două consultaţii pe lună;
  urmărirea lăuziei la externarea din maternitate; se decontează o consultaţie care se acordă la domiciliu;
  urmărirea lăuziei la patru săptămâni de la naştere; se decontează o consultaţie care se acordă tot la domiciliu, conform Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, analizat de Economica.net.

În cadrul supravegherii gravidei, medicul promovează alimentaţia exclusiv la sân a copilului până la vârsta de şase luni şi continuarea acesteia până când copilul are cel puţin 12 luni. De asemenea, medicul recomandă testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, lues a femeii gravide, dar şi alte investigaţii paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază.

Investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la patru săptămâni de la naştere, reiese din Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, studiat de Economica.net.

III Consultaţii preventive de evaluare a riscului de îmbolnăvire al adultului asimptomatic

Cu ce frecvenţă le puteţi primi

Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani primesc consultaţii preventive la medicul de familie o dată la trei ani calendaristici.

 • Se decontează cel două consultaţii pe asigurat, în anul în care aveţi dreptul la prevenţie oferită de medicul de familie.
  În cadrul consultaţiei, medicul de familie evaluează expunerea pacientului la mai mulţi factori de risc, prin completarea riscogramei.

În riscogramă medicul va consemna, printre altele, informaţii despre stilul de viaţă al pacientului: dacă fumează, ce dietă şi ce activitate fizică are.

Riscograma va cuprinde informaţii şi despre riscul cardiovascular al pacientului.

 • În acest sens medicul va menţiona în riscogramă factorii de risc: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (
 • Pentru oamenii care au TA > 140/90, IMC > 30, istoric familial de deces prematur prin boală cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic, medicul va consemna în riscogramă şi colesterolul total, LDL colesterol şi glicemia, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, studiat de Economica.net.
 • Pentru toate persoanele cu TA > 140/90 se va măsura şi creatinina serică, se mai arată în actul normativ antemenţionat.

În riscograma acestor pacienţi vor fi consemnaţi şi factorii de risc de îmbolnăvire de cancere: antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă, expunerea profesională sau prin stilul de viaţă la substanţe cancerigene – azbest, aniline etc.

În cadrul evaluării, pacientul va răspunde şi la două chestionare standardizate pentru depistarea consumului problematic de alcool şi a depresiei.

În riscogramă vor mai fi consemnate:

 • la femeile care au între 18 – 39 ani: statusul despre intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie;
 • la femei şi bărbaţi de toate vârstele: statusul situaţiei de cuplu, adică dacă au partener stabil, partener nou, relaţii multiple.

Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani, depistate cu risc înalt de îmbolnăvire, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual şi se decontează cel mult două consultaţii pentru fiecare asigurat, pe an. Cea de-a doua consultaţie se acordă în maximum 90 de zile de la prima consultaţie, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, studiat de Economica.net.

Important

În cadrul consultaţiilor preventive, asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani beneficiază de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care primesc consultaţii preventive pacienţii nu au efectuat deja aceste investigaţii.

 • Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.

Punctual, pentru asiguratul la sănătate asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani, analizele preventive recomandate de medicul de familie sunt: hemoleucogramă completă, VSH, glicemie, colesterol seric total, LDL colesterol, creatinina serică, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, studiat de Economica.net.

Pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină, analizele preventive recomandate de medicul de familie sunt VDRL sau RPR.

Pentru pacientul asimptomatic care are cel puţin 40 de ani, analizele preventive recomandate de medicul său de familie sunt: hemoleucogramă completă, VSH, glicemie, colesterol seric total, LDL colesterol, creatinina serică, PSA la barbaţi, TSH şi FT4 la femei, conform Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1068/627/2021, studiat de Economica.net.

 • Furnizorul de analize de laborator efectuează examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie), fără recomandarea medicului de familie, dacă hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA, în situaţia unui rezultat pozitiv pentru VDRL sau pentru RPR, se mai arată în actul normativ antemenţionat.

Toate persoanele asimptomatice care au cel puţin 40 ani au dreptul anual la un pachet de servicii de prevenţie la medicul familie.

Pachetul de prevenţie cuprinde cel mult trei consultaţii: consultație de evaluare inițială, consultaţie pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile şi consultație pentru monitorizare/control. Consultaţiile pot fi acordate într-un interval de cel mult şase luni consecutive. În cadrul acestora, medicul de familie evaluează expunerea pacientului la factorii de risc prin completarea riscogramei.

În riscograma asiguraţilor asimptomatici care au cel puţin 40 de ani vor fi specificate, printre altele:

 • colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani;
 • glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: tensiune arterială (TA) > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
 • creatinina serică pentru toţi oamenii cu TA > 140/90.
 • pentru toţi pacienţii care au peste 40 de ani: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (

Screening-ul depresiei, depistarea consumului problematic de alcool şi factorii de risc de îmbolnăvire de cancere fac parte şi din riscograma pacienţilor care au peste 40 de ani.

Citeşte şi
Analizele de prevenţie, decontate pentru asiguraţii care au peste 40 de ani, pot fi făcute de laboratoarele în contract cu Casa şi după ce şi-au epuizat fondurile

Planificare familială

Medicul de familie mai poate acorda în cadrul pachetului de prevenţie consultaţii de planificare familială care vizează consilierea femeii privind planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
Se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat, scrie în actul normativ citat mai sus de Economica.net.

Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.

Te-ar mai putea interesa și
Şefa Comisiei Europene se întâlneşte, luni, la Bucureşti cu preşedintele Iohannis şi premierul Cîţu
Şefa Comisiei Europene se întâlneşte, luni, la Bucureşti cu preşedintele Iohannis şi premierul Cîţu
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se întâlneşte luni, la Bucureşti, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Florin Cîţu, în cadrul seriei de vizite NextGenerationEU, au......
Preşedintele Huawei se aşteaptă în 2021 la venituri mai mici cu 40 de miliarde de dolari din vânzările de smartphone
Preşedintele Huawei se aşteaptă în 2021 la venituri mai mici cu 40 de miliarde de dolari din vânzările de smartphone
Grupul chinez Huawei Technology va vedea în acest an cum veniturile sale din vânzările de smartphone vor scădea cu cel ...
Şcoala care va converti 8.000 de mineri în tehnicieni pentru industria regenerabilelor s-a deschis oficial – Renew Acad
Şcoala care va converti 8.000 de mineri în tehnicieni pentru industria regenerabilelor s-a deschis oficial – Renew ...
Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) a inaugurat oficial RenewAcad, o școală prin care intenționează să ...
Şapte judeţe sunt pe roşu, 54 de localităţi sunt peste 6 la mia de locuitori, la rata de infectare. Noi recorduri de cazuri noi şi pacienţi la terapie intensivă – Coronavirus – vineri, 24.09.2021
Şapte judeţe sunt pe roşu, 54 de localităţi sunt peste 6 la mia de locuitori, la rata de infectare. Noi recorduri de ...
Criza Coronavirus 24 septembrie 2021 - 7.116 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, 991 în Bucureşti. 145 de morţi în ...