Lista sporurilor încasate de angajaţii instituţiilor care coordonează protecţia socială şi munca în România

ECONOMICA.NET vă prezintă în serial lista completă a beneficiilor pe care le primeşte personalul încadrat în instituţii bugetare. Astăzi vă spunem în exclusivitate ce sporuri primesc angajaţii din toate instituţiile care coordonează protecţia socială şi munca în România. Salariaţii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, o instituţie cu circa 60 de posturi, primesc cele mai multe, dar şi cele mai mari sporuri şi beneficii: de la stimulente brute lunare de până la 3.700 lei, indemnizaţie de conducere, până la sporuri de audit, vechime şi control financiar preventiv. Casa Naţională de Pensii, care plăteşte şi gestionează pensiile românilor, are un singur spor, deja celebru - pentru condiţii vătămătoare, în vreme ce angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează plata beneficiilor sociale către mai mult de 4 milioane de persoane, nu primesc niciun spor.
Cristina Şomănescu - Dum, 03 iul. 2016, 21:40
Lista sporurilor încasate de angajaţii instituţiilor care coordonează protecţia socială şi munca în România

Ministerul Muncii a comunicat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET lista sporurilor şi tuturor drepturilor, altele decât salariul de bază, încasate de angajaţii din cadrul Ministerului de resort, dar şi din instituţiile subordonate şi cele aflate sub autoritatea sa: Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Salariaţii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi primesc cele mai multe, dar şi cele mai mari sporuri dintre toţi angajaţii instituţiilor din subordinea, dar şi a celor aflate sub autoritatea Ministerului Muncii. De altfel, sunt singurii angajaţi de sub cupola Ministerului Muncii care primesc stimulente!

Concret, 59 de salariaţi ai Autorităţii încasează stimulente cuprinse între 475 lei şi 3.700 lei brut lunar per beneficiar.
Şase angajaţi ai Autorităţii primesc lunar indemnizaţie de conducere, cuprinsă între 20% şi 45% din salariul de încadrare.
Printre sporurile acordate de Autoritate salariaţilor săi se numără şi sporul de audit, sporul de control financiar preventiv şi sporul de vechime.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) urmează în clasamentul instituţiilor de sub cupola Ministerului Muncii care oferă cele mai multe beneficii salariaţilor săi. 

De exemplu, membrii consiliului de administraţie al ANOFM, dar şi membrii consiliilor consultative ale Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă încasează indemnizaţie pentru fiecare şedinţă la care participă. Valoarea acestui drept este de 10% din indemnizaţia şefului ANOFM, respectiv de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.
Mai mult, şefului ANOFM i se plătesc cheltuielile cu locuinţa de serviciu şi utilităţile, în valoare de peste 1.500 lei lunar.
Tot personalul AJOFM Suceava încasează spor pentru condiţii vătămătoare.

Salariaţii din aparatul Ministerului Muncii primesc spor de condiţii vătămătoare iar cei care lucrează în proiecte finanţate din fonduri europene beneficiază de majorare cu până la 62.5% a salariului de bază pe perioada derulării proiectelor. 

În contrast, cele mai puţine sporuri sunt acordate salariaţilor Casei Naţionale de Pensii şi ai Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. Şi unii, şi alţii primesc doar deja celebrul spor pentru condiţii vătămătoare. 

Mai mult, angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează plata beneficiilor sociale către mai mult de 4 milioane de persoane, nu primesc niciun spor. 

Salariaţii Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi primesc cele mai multe, dar şi cele mai consistente sporuri dintre toţi angajaţii instituţiilor din subordinea şi din autoritatea Ministerului Muncii.

Iată punctual ce sporuri încasează lunar:

– Indemnizaţie de conducere;

 • I se acordă lunar directorul general al instituţiei, în cuantum de 45% din salariul de încadrare.
 • Cinci şefi de serviciu primesc acest drept, în cuantum de 20% din salariul de încadrare.

– Stimulent mediu brut, acordat lunar şi inclus în salariul de bază. Iată cine şi cât primeşte:

 • Un secretar general încasează, în medie, stimulente de 3.700 lei lei brut pe lună;
 • Un director general primeşte, în medie, stimulente 3.317 lei lei brut lunar;
 • Trei consilieri personali din cadrul instituţiei beneficiază de stimulente care ajung, în medie, la 3.190 lei brut lunar per beneficiar;
 • Cinci şefi de serviciu primesc stimulente; fiecare dintre ei ia, în medie, 2.240 lei brut lunar;
 • Un manager public asistent încasează, în medie, stimulente de 1.499 lei brut lunar;
 • Doi auditori superiori primesc, în medie, stimulente de câte 1.398 lei brut lunar;
 • 27 de consilieri, consilieri juridici, inspectori superiori din cadrul instituţiei iau, în medie, stimulente de câte 1.229 lei brut lunar.
 • Stimulente medii brute de 1.085 lei pentru fiecare dintre cei doi şoferi ai instituţiei cărora li se acordă acest drept;
 • Stimulente medii de 949 lei brut lunar pentru fiecare dintre cei doi consilieri gradul I A, beneficiari ai acestui drept;
 • Opt consilieri principali încasează, în medie, stimulente de câte 817 lei brut lunar per beneficiar;
 • Doi referenţi superiori iau stimulente al căror cuantum ajunge, în medie, la 635 lei brut lunar per beneficiar;
 • Patru consilieri asistenţi încasează, în medie, stimulente de 548 lei brut lunar;
 • Un consilier gradul II încasează stimulente care ajung, în medie, la 475 lei brut lunar;

– Spor control financiar preventiv, de 10% din salariul de încadrare;

 • Doi salariaţi beneficiază de acest spor.

– Spor de audit, de 10% din salariul de încadrare;

 • Doi salariaţi îl primesc.

– Spor de vechime în cuantum de la 2.5% până la 7.5% din salariul de încadrare, astfel:

 • Un salariat are spor de vechime de 7.5%;
 • 15 salariaţi au spor de vechime de 5%;
 • 43 salariaţi au spor de vechime de 2.5%.

– Indemnizaţie zilnică pentru deplasări interne şi externe;
– Decontarea cheltuielilor de cazare, transport pentru deplasări interne şi externe.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, instituţie în subordinea Ministerului Muncii, are atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Instituţia are circa 60 de posturi. 
Cel mai important program lansat de această instituţie vizează înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate pentru dezinstituţionalizare persoanelor cu dizabilităţi, aflate în instituţii de tip vechi, şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Programul îşi propune dezinstituţionalizarea prin finanţare naţională a unui număr de 784 de persoane cu dizabilităţi. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi are circa 60 de posturi în organigramă. 

Ce beneficii primesc angajaţii Ministerului Muncii

– Spor pentru condiţii vătămătoare sau periculoase;

 • Cuantumul sporului pentru condiţii vătămătoare sau periculoase este de 10% din salariul de bază şi se acordă pentru un program complet pe lună, în raport cu numărul de ore efectiv lucrate. Nu se plăteşte pe perioada detaşării, delegării în interes de serviciu, concediului medical. 279 salariaţi din aparatul propriu al ministerului primesc spor pentru condiţii vătămătoare.

– Creşterea salariului de bază cu până la 62.5% pentru personalul din cadrul aparatului Ministerului care lucrează în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, ori din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile.

 • Majorarea salarială se acordă proporţional cu numărul de ore lucrate în fiecare proiect şi doar pe perioada derulării proiectului. Numărul persoanelor din cadrul aparatului propriu al ministerului care beneficiază de această majorare oscilează de la o lună la alta, în funcţie de activităţile din cadrul proiectelor.


Beneficiile angajaţilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)


– Plata cheltuielilor cu locuinţa de serviciu şi utilităţile, în cuantum de circa 1.498 lei pe lună în 2015 şi de 1.575 lei pe lună în 2016.

 • Beneficiază de acest drept conducătorul ANOFM.

– Indemnizaţie de şedinţă, de 10% din indemnizaţia preşedintelui ANOFM;

 • Vorbim de 737 lei lei brut, plătiţi fiecărui beneficiar pentru fiecare şedinţă la care participă. Beneficiază de această indemnizaţie membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui. 

Ce sporuri primesc salariaţii Agenţiilor Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă

– Indemnizaţie de şedinţă, de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.

 • Beneficiază de această indemnizaţie membrii consiliilor consultative.

– Spor de 15% din salariul de bază pentru handicap accentuat – nevăzător;

 • Cuantumul acestui spor e de 218 lei brut lunar care se acordă unui funcţionar public de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani.

– Spor pentru condiţii vătămătoare, în cuantum de 10% din salariul de bază, proporţional cu timpul lucrat;

 • Beneficiază de acest spor tot personalul Agenţiei Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava.

– Decontarea cheltuielilor cu cazarea şi diurna pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, pentru deplasările interne şi externe.

ANOFM, instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, mediază oferte de muncă între candidaţi şi angajatori, organizează şi finanţează servicii de formare profesională pentru şomeri, implementează programe finanţate din Fondul Social European.


Un singur spor pentru salariaţii Casei Naţionale de Pensii Publice

– Spor pentru condiţii vătămătoare.

 • Cuantumul acestui spor este de 10% din salariul de bază şi se acordă pentru un program de muncă lunar complet. 225 de salariaţi beneficiază, în medie, de acest spor. Sporul nu se acordă când salariatul e în concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, detaşări, delegări în interes de serviciu. 

Casa Naţională de Pensii, instituţie aflată în autoritatea Ministerului Muncii, administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, și acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În luna mai 2016, Casele de Pensii au plătit pensiile către circa 4,67 milioane de pensionari.


Beneficii modeste pentru angajaţii din Inspecţia Muncii

– Spor control financiar preventiv (CFP), de 10% din salariul de bază.

 • Una – două persoane încasează spor CFP.

– Creşterea salariului de bază cu până la 62.5% pentru personalul din cadrul Inspecţiei Muncii care lucrează în echipele de proiecte cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare.

 • Majorarea salarială se acordă proporţional cu numărul de ore lucrate în fiecare proiect şi doar pe perioada derulării proiectului. În prezent, niciun salariat nu beneficiază de aceste drepturi.

– Indemnizaţie zilnică şi decontarea cheltuielilor de transport şi de cazare efectuate pentru angajaţii care merg în delegaţii.

Personalului Inspecţiei Muncii nu i se acordă premii, sporuri pentru munca suplimentară, tichete de masă, tichete cadou, prime de vacanţă, vouchere de vacanţă, indemnizaţii de ieşire la pensie, de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu, au conchis oficialii instituţiei.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii, instituţie subordonată Ministerului Muncii, sunt controlul şi sancţionarea angajatorilor care nu respectă legislaţia muncii, depistarea şi combaterea muncii la negru, controlul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi supravegherea pieţei muncii.


Ce sporuri primesc salariaţii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi


– Indemnizaţie pentru locuinţă de serviciu;

 • De acest drept beneficiază un secretar de stat.

– Creşterea salariului de bază cu până la 62.5% pentru personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi care lucrează în echipele de proiecte cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile.

 • Majorarea salarială se acordă proporţional cu numărul de ore lucrate în fiecare proiect şi doar pe perioada derulării proiectului.

– Diurnă în valoare de 17 lei pe zi, cazare la hoteluri de trei stele, transport pentru angajaţii care merg în deplasări interne;

– Cazare, transport, diună pentru deplasări în străinătate.

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, aflată în subordinea Ministerului Muncii, elaborează şi implementează strategii naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, dar şi în cel al prevenirii şi combaterii violenţei în familie.


Un singur spor pentru unii dintre angajaţii din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie


– Spor de condiţii vătămătoare pe care îl primesc 27 de salariaţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, prin repunerea în drepturi, pe baza unor sentinţe civile definitive şi irevocabile.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, subordonată Ministerului Muncii, are atribuţii în următoarele domenii: prevenirea separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, adopţia, dar şi protecţia şi promovarea drepturilor copilului.


Salariaţii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează plata beneficiilor sociale către mai mult de 4 milioane de persoane, nu primesc niciun spor

 

Personalul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nu beneficiază de sporuri, premii, solde, compensaţii, indemnizaţii, gradaţii.

Agenţia Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, subordonată Ministerului Muncii, gestionează, ţine evidenţa şi plăteşte beneficiile de asistenţă socială, prin agenţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordine.

Agenţia mai are printre atribuţii prevenirea erorii, fraudei şi corupţiei în sistemul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. Agenţia administrează fondurile alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale.

Printre beneficiile de a căror evidenţă şi plată se ocupă Agenţiile pentru Plăţi şi Inspecţia Socială se numără: alocaţia de stat, alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie pentru creşterea copilului, ajutoarele sociale (cunoscute ca venitul minim garantat), ajutoarele de urgenţă şi pentru încălzirea locuinţei.
De exemplu, doar în luna 2016, Agenţia a virat alocaţia de stat pentru 3,72 milioane de copii, alocaţia pentru susţinerea familiei – către circa 278.000 de persoane, ajutorul social – pentru aproape 249.000 de oameni din toată ţara, iar indemnizaţie pentru creşterea copilului – către peste 139.000 de persoane. În total, Agenţiile Pentru Plăţi şi Inspecţia Socială din ţară au virat în luna mai 2016 peste 620,20 milioane lei către beneficiarii de diferite forme de asistenţă socială.

Precizări

Sporul pentru condiţii vătămătoare sau periculoase pe care îl primesc unii dintre angajaţii Ministerului Muncii este acordat în baza articolului 16 din OG nr. 6/2007 şi articolului 14 din Ordonanţa nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat.

Începând din 1 ianuarie 2011, personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat.
Majorarea salarială de până la 25 clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar reprezintă o creştere a salariului de bază cu până la 62.5%. Creşterea salarială se acordă proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor în fiecare proiect şi doar pe perioada proiectului.

Stimulentul mediu brut care se acordă lunar pentru fiecare funcţie publică şi contractuală din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi a fost introdus în salariul de bază, în temeiul articolului 14 din Legea 285/2010. 

Citeşte în ECONOMICA.NET şi 

Lista sporurilor angajaţilor de la stat. Beneficiile primite de salariaţii din aparatul de lucru al Guvernului

Lista completă a sporurilor şi avantajelor salariaţilor de la stat. Beneficiile salariaţilor din Justiţie

Sporurile încasate de angajaţii spitalelor CFR în 2016. Spor pentru că muncesc la PC, cu xeroxul şi la arhivă

Lista sporurilor pe care le primesc angajaţii din instituţiile subordonate Ministerului Transporturilor

Te-ar mai putea interesa și
Carantină Bucureşti – DSP: Rata cazurilor va ajunge probabil mâine la 6 în Capitală. Aşteptăm rata de vineri pentru trecerea în scenariul 2 – Ce restricţii se vor aplica
Carantină Bucureşti – DSP: Rata cazurilor va ajunge probabil mâine la 6 în Capitală. Aşteptăm rata de vineri ...
Şcolile din Bucureşti ar putea să treacă de vineri în online, conform scenariului 2. Dr. Angelica Chirică, reprezentant DSP, a declarat, marţi, la audierile din Comisia de sănătate a Camerei......
Sorin Cîmpeanu: Trebuie făcute toate eforturile ca şcolile să se închidă ultimele şi să se deschidă primele
Sorin Cîmpeanu: Trebuie făcute toate eforturile ca şcolile să se închidă ultimele şi să se deschidă primele
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat marţi că este de preferat prezenţa fizică în şcoli şi universităţi ...
ANRE va realiza o platformă online de schimbare a furnizorului de energie şi gaze
ANRE va realiza o platformă online de schimbare a furnizorului de energie şi gaze
 Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a semnat un contract cu firma Metaminds pentru realizarea unei ...
Autostrada Sibiu – Pitești, încă o amânare: Noul termen de depunere a ofertelor pentru secțiunea 2 este 20 octombrie
Autostrada Sibiu – Pitești, încă o amânare: Noul termen de depunere a ofertelor pentru secțiunea 2 este 20 octombrie
Termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achiziție publică proiectare și execuție “Autostrada Sibiu – ...