Majorari ale salariilor de bază pentru angajaţii plătiţi din fonduri publice, pregătite de Guvern – proiect de OUG

Începând cu luna august, salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor fi majorate cu o pătrime din diferenţa dintre salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, se arată într-un proiect de OUG, obţinut de Economica.net. Personalul implicat în implementarea reformelor din PNRR va beneficia de majorarea salariului de bază cu până la 50%. Vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 15% datorită complexităţii muncii prestate angajaţii INS, funcționarii publici din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, personalul contractual din cadrul INS şi personalul contractual din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, funcţionarii publici din Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cei din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.
Cristina Şomănescu - vin, 05 aug. 2022, 14:33
Majorari ale salariilor de bază pentru angajaţii plătiţi din fonduri publice, pregătite de Guvern - proiect de OUG

Economica.net a obţinut un proiect de ordonanţă de urgenţă, pregătit de executiv, care prevede majorări ale salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice.

Succint, începând cu luna august, salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor fi majorate cu o pătrime din diferenţa dintre salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, reiese din proiectul de OUG studiat de Economica.net.

  • În prezent, această majorare se aplică doar pentru angajaţii din „Sănătate şi asistenţă socială”, precum şi pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ.

Personalul INS, funcționarii publici din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, personalul contractual din cadrul INS şi personalul contractual din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 15% datorită complexităţii muncii prestate, conform proiectului de OUG analizat de Economica.net.

Personalul care desfășoară activități în cadrul autorităților publice cu rol în gestionarea și/sau implementarea fondurilor europene prin PNRR va beneficia de majorarea salariului de bază cu până la 50%, reiese din proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Funcţionarii publici din Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și cei din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii prestate, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

În lipsa unor măsuri concrete şi rapide, s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă (personalul plătit din fonduri publice n. red.), prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea riscului de sărăcire extremă”, susţine executivul.

Economica.net vă arată, in extenso, ce noutăţi aduce proiectul de OUG pentru personalul remunerat din fonduri publice.

Salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice, „îngheţate” prin OUG 130 din 2021 (cu două excepţii, prezentate mai jos), vor fi majorate cu o pătrime din diferenţa dintre salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021. Majorarea se va aplică începând cu luna august 2022, conform proiectului de OUG analizat de Economica.net.

Context

OUG 130 din 2021 a reglementat menţinerea cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice în anul 2022 la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

OUG 130 din 2021 a exceptat de la „îngheţarea” salariilor de bază:

  • personalul din „Sănătate şi asistenţă socială” – funcțiile prevăzute în anexa nr. II familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistenţă socială” la Legea-cadru nr. 153/2017.
  • personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ.

În cazul angajaţilor exceptaţi de la „îngheţarea” salariilor, din famiile ocupaţionale enumerate mai sus, OUG 130 din 2021 prevede, începând cu 1 ianuarie 2022, majorarea cu o pătrime din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021.

Guvernul plănuieşte majorarea cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice cu o pătrime din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021. Majorarea se va aplică începând cu luna august 2022, conform proiectului de OUG analizat de Economica.net.

În acest sens, OUG nr.130/2021 se va completa cu următoarele prevederi:

  • Articolul I
    (4¹) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1) din OUG 130/2021 și prin derogare de la prevederile articolului 38 alineatul (4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.

De asemenea, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu o pătrime din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022, se arată la alineatul (4²) care va fi introdus la articolul I din OUG nr.130/2021, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

Creşteri ale veniturilor pentru angajaţii INS şi pentru cei ai direcţiilor de statistică din teritoriu.

Personalul din cadrul Institutului Naţional de Statistică, precum și din cadrul direcţiilor regionale și județene de statistică beneficiază, începând cu luna august 2022, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Personalul INS, funcționarii publici din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, personalul contractual din cadrul INS şi personalul contractual din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 15% datorită complexităţii muncii prestate, conform proiectului de OUG analizat de Economica.net.

Guvernul susţine necesitatea adoptării măsurilor enumerate mai sus prin “gradul de complexitate al muncii în cadrul Institutului Național de Statistică, precum și în cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, pe întreg parcursul cercetării statistice, alături de dificultatea colectării de date primare, fiind necesară o experiență statistică de nivel superior”, precum şi absența unui sistem motivațional pentru personalul din cadrul Institutului Național de Statistică, precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene subordonate, care face foarte dificil demersul de atragere a personalului cu înaltă pregătire profesională sau păstrarea experților calificați și cu experiență, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Alte schimbări aduse prin proiectul de OUG Legii-cadru 153 din 2017:

Majorări ale salariilor de bază pentru angajaţii din echipele de proiecte implicate în punerea în aplicare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Nuanţat, personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României și/sau în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, va beneficia de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

De asemenea, personalul prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare, va beneficia de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 50%, reiese din proiectul de OUG consultat de Economica.net.

 

Funcţionarii publici din Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și cei din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii prestate, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net. Angajaţii din instituţiile antemenţionate nu au fost incluşi în lista beneficiarilor majorării salariului de bază cu 15% graţie complexităţii muncii prestate, reglementată prin Legea salarizării unitare.

  • Spre comparaţie, până în prezent, beneficiază de majorare cu 15% a salariului de bază datorită complexităţii muncii prestate funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Justiției, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului (cu câteva excepţii detaliate în Legea salarizării unitare).

Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vor fi incluşi pe lista celor pentru care vor fi majorate salariile de bază cu 15% datorită complexităţii muncii prestate, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

Salariile de bază vor fi majorate cu 15% pentru complexitatea muncii prestate şi pentru:

  • personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
  • personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

Argumentele invocate de executiv pentru adoptarea măsurilor anunţate de Economica.net în acest material:

Guvernul recunoaşte că măsurile pe care le-a luat pentru a stăvili pandemia de Covid-19 au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici.

“Ulterior, prin liberalizarea preţurilor la energie ca măsură impusă la nivel internaţional şi european, s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil care a avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, precum şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând, în principal, o scădere a puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei”, explică guvernul în proiectul de OUG.

Criza războiului din Ucraina a avut impact puternic asupra preţurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător şi exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanşarea războiului, aceste importuri, mai ales la cereale, s-au diminuat semnificativ astfel încât impactul asupra preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul semnificativ, mai spune executivul în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Te-ar mai putea interesa și
Evergent Investments, fosta SIF Moldova, raportează un rezultat net de 65,2 milioane de lei la semestrul I din 2022, mai mult decât estimase pentru tot anul
Evergent Investments, fosta SIF Moldova, raportează un rezultat net de 65,2 milioane de lei la semestrul I din 2022, mai ...
Compania de investiții Evergent Investments raportează pentru semestrul I depășirea rezultatului net estimat pentru tot anul 2022. Rezultatul net înregistrat la 30 iunie 2022 este compus din......
Ministerul Economiei a semant autorizația de construire a conductei de gaze naturale Prunişor – Orşova – Băile Herculane – Jupa
Ministerul Economiei a semant autorizația de construire a conductei de gaze naturale Prunişor – Orşova – Băile ...
Autorizaţia de construire a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa, ...
Rompetrol a reușit să înregistreze un profit de peste 58 de milioane de dolari în primele șase luni din 2022
Rompetrol a reușit să înregistreze un profit de peste 58 de milioane de dolari în primele șase luni din 2022
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a anunțat astăzi că în perioada ianuarie – iunie ...
Prada țintește să strângă cel puțin un miliard de dolari printr-o listare secundară la Bursa din Milano
Prada țintește să strângă cel puțin un miliard de dolari printr-o listare secundară la Bursa din Milano
Producătorul italian de articole de lux Prada SpA analizează posibilitatea de a strânge cel puţin un miliard de dolari ...