Marii consumatori de energie ar putea returna ajutorul de stat pentru certificatele verzi

Companiile industriale exceptate de la plata unei părţi a certificatelor verzi vor returna ajutorul de stat dacă pe parcursul schemei de sprijin, de 10 ani, nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern iniţiat de Ministerul Economiei.
Economica.net - vin, 07 nov. 2014, 10:58
Marii consumatori de energie ar putea returna ajutorul de stat pentru certificatele verzi

Guvernul a adoptat, pe 11 iunie 2014, HG nr. 495 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, scrie Agerpres.

Respectiva schemă a fost elaborată în conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014 – 2020, adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 2014, care prevăd că, pentru a evita ca întreprinderile afectate în mod deosebit de finanţarea sprijinului acordat energiei din surse regenerabile să fie plasate într-o situaţie concurenţială dificilă, este necesară exceptarea parţială de la suportarea costurilor suplimentare, pentru a evita relocarea acestora, se explică în nota de fundamentare.

Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 se aplică pe o durată de 10 ani, începând de la 1 decembrie 2014. Exceptarea de la plata certificatelor verzi variază între 85% şi 40% şi se realizează diferenţiat, în funcţie de ponderea costurilor cu energia ale respectivelor companii din totalul costurilor.

Schema de ajutor de stat prevede criterii de eligibilitate pentru exceptare suplimentare faţă de cele prevăzute de Orientări, respectiv punerea în aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor măsuri de creştere a eficienţei energetice, menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei, precum şi nedisponibilizarea pe respectiva perioadă a mai mult de 25% din numărul angajaţilor, încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de personal calificat.

Potrivit proiectului de HG iniţiat de Ministerul Economiei, prin care se urmăreşte modificarea HG 495/2014, companiile trebuie să depună în fiecare an o documentaţie din care să reiasă că încă sunt eligibile.

Documentaţia trebuie depusă de beneficiari până la data de 31 mai a fiecărui an şi va conţine certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului şi către bugetele locale; evoluţia numărului de personal, respectiv o adeverinţă emisă de ITM (în baza raportării statistice lunare transmisă către ITM) din care să rezulte numărul de angajaţi sau extras din Registrul General de evidenţă al salariaţilor (REVISAL), valabilă pentru luna decembrie a anului anterior anului monitorizării schemei; lista cu parteneriatele cu instituţiile de învăţământ şi/sau contractele încheiate cu acestea, aflate în derulare, pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate precum şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc. sau/şi lista cu sponsorizări pentru dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar sau/şi lista cu programele de pregătire profesională pentru elevi şi profesori.

De asemenea, mai este necesară depunerea unui document din care să reiasă modul de calcul al electro-intensităţii, împreună cu situaţiile financiare pe ultimii trei ani anteriori, precum şi raportul de audit energetic ce evidenţiază situaţia întreprinderii din perspectiva eficienţei energetice, măsurile recomandate de auditorul energetic pentru a fi implementate de întreprindere, măsurile asumate de întreprindere şi stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică asumate, după caz.

‘Dacă în cursul monitorizării se constată înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare faţă de procentele prevăzute la art. 2, alin. (4) din HG nr. 495/2014, Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului. Excedentul se consideră înregistrat dacă întreprinderea nu se mai încadrează în procentul de exceptare prevăzut în acordul pentru exceptare emis de Ministerul Economiei, respectiv dacă acest procent este mai mic decât cel menţionat în acordul pentru exceptare’, se arată în proiectul Ghidului de exceptare.

Criteriile de eligibilitate nu se mai consideră îndeplinite pe perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare în cazul în care se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte criteriul de electro-intensitate; înregistrează debite restante la bugetul de stat şi la bugetele locale; nu a pus în aplicare măsurile de eficienţă energetică asumate; a disponibilizat mai mult de 25% din numărul de salariaţi de la momentul calificării în schema de ajutor de stat; nu mai are în derulare parteneriate şi/sau contracte cu instituţiile de învăţământ şi/sau sponsorizări şi/sau programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori.

‘Atenţie: neîndeplinirea, pentru oricare an pe durata schemei de ajutor de stat, a unuia din criteriile de eligibilitate determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat calculat din momentul în care întreprinderea nu a mai îndeplinit criteriul/criteriile de eligibilitate’, subliniază autorii Ghidului.

Te-ar mai putea interesa și
Nuclearelectrica s-a asociat cu Nova Power & Gas în compania joint venture RoPower Nuclear S.A., prin care vor fi construite reactoarele modulare mici în România
Nuclearelectrica s-a asociat cu Nova Power & Gas în compania joint venture RoPower Nuclear S.A., prin care vor fi construite ...
Companiile Nuclearelectrica S.A. și Nova Power & Gas S.R.L. s-au asociat pentru a forma firma RoPower Nuclear S.A., prin care vor dezvolta reactoarele modulare mici în România, pe locul fostei......
Perioada până la care producătorii români sunt obligați să vândă gaze la preț plafonat pentru populație și centralele termice a fost prelungită – amendamente adoptate de Senat la OUG 119/2022
Perioada până la care producătorii români sunt obligați să vândă gaze la preț plafonat pentru populație și centralele ...
Una dintre modificările aduse de senatori la OUG 119/2021, ultima Ordonanță care guvernează piața de energie, se referă ...
Rusia ia în calcul să unească teritoriile cucerite din Ucraina într-un nou district în cadrul Federaţiei Ruse
Rusia ia în calcul să unească teritoriile cucerite din Ucraina într-un nou district în cadrul Federaţiei Ruse
Rusia ar avea în vedere crearea unui nou district în cadrul Federaţiei Ruse prin unificarea teritoriilor ocupate (până ...
Germania se îndreaptă spre recesiune, avertizează Institutul Economic German
Germania se îndreaptă spre recesiune, avertizează Institutul Economic German
Institutul Economic German (German Economic Institute - IW) a avertizat marţi că Germania se îndreaptă spre recesiune, ...