Părinţii vor putea angaja bone pe persoană fizică – proiect de OUG; ce obligaţii vor avea şi ce amenzi riscă dacă nu le respectă

Părinţii vor putea să angajeze bone pe persoană fizică, dacă proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică Legea nr. 167/2014 va fi adoptat în forma lansată de executiv. Părinţii care aleg să angajeze bona cu contract individual de muncă vor fi obligaţi să-i întocmească acesteia un dosar stufos la angajare, al cărui conţinut e reglementat tot prin proiectul de OUG amintit. Părinţii care nu i-au făcut bonei dosar la angajare - în acord cu exigenţele enumerate în proiectul de act normativ - sunt pasibili de amenzi cuprinse între 2.000 de lei şi 6.000 de lei, care vor fi aplicate de inspectorii de muncă din cadrul ITM, reiese din proiectul de OUG consultat de Economica.net.
Cristina Şomănescu - mar, 09 nov. 2021, 21:58
Părinţii vor putea angaja bone pe persoană fizică - proiect de OUG; ce obligaţii vor avea şi ce amenzi riscă dacă nu le respectă

Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG care modifică şi completează Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Economica.net vă spune care sunt cele mai importante noutăţi aduse prin proiectul amintit.

Părintele va putea angaja bona copilului, pe persoană fizică, în baza unui contract individual de muncă (CIM).

Bona – persoană fizică va putea încheia contract individual de muncă cu reprezentantul legal al copilului – persoană fizică, care va avea calitatea de angajator, reiese din proiectul de OUG.

Concret, după ce va obține parola Revisal de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, persoana fizică (părintele sau reprezentantul legal), în calitate de angajator, se înregistrează la Administrația fiscală prin depunerea formularului 020. Ataşat la declaratia 020 angajatorul (părintele sau reprezentantul legal) va anexa o copie după contractul de muncă înregistrat la ITM. Ulterior, acesta va depune declaratia 112, în funcţie de perioada fiscală aleasă prin formularul 020, explică guvernul în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În acest sens, la articolul 7 din Legea nr. 167 din 2014, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a¹ , care va avea următorul cuprins:

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza (…) prin

a¹) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului.

 • Ce prevede articolul 7, litera a):
  Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza (…) prin: a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică;

Proiectul de OUG enumeră şi lămureşte responsabilităţile pe care le vor avea părinţii care angajează bone cu CIM, fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică.
Concret, părintele va fi obligat să-i întocmească bonei dosar personal la angajare şi să-l prezinte inspectorilor de muncă pentru control.

În acest sens, după articolul 7 din Legea nr.167/2014 se introduce un nou articol, articolul 7¹ , cu următorul cuprins:

Articolul 7¹ (1) Persoana juridică/fizică, în calitate de angajator, are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiții la sediu/domiciliu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

(2) Dosarul personal al bonei cuprinde cel puțin următoarele documente:

a) contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și orice alte documente care stau la baza completării registrului general de evidență a salariaților și care certifică legalitatea și corectitudinea acestora;
b) certificatul de calificare de nivel 3 obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat conform prevederilor legale în vigoare;
c) cazierul judiciar;
d) adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;
e) raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă.
f) adeverinţa emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la articolul 6 litera f);
g) declarația pe propria răspundere privind dovada condiţiei prevăzute articolul 6 litera b);
h) certificat de integritate comportamentală, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

(3) În situaţia în care contractul individual de muncă prevede prestarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei la domiciliul bonei, documentele prevăzute la alineatul (2) se completează, dacă este cazul, cu următoarele documente:
a) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la articolul 6 litera c), d) şi e) pentru persoanele cu care bona locuieşte împreună;
b) declaraţia pe propria răspundere a persoanelor cu care bona locuieşte împreună privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la articolul 6 litera a).
(4) Modelul adeverinței prevăzute la alineatul (2) litera f) se stabilește prin normele metodologice.

Context

 • Ce prevede articolul 6 din Legea nr.167/2014:
  Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:
  a) locuiește împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepția celor care au săvârșit fapte penale din culpă, conform declarației pe propria răspundere, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
  b) este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară;
  c) suferă de boli cronice transmisibile;
  d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
  e) este dependentă de substanțe psihotrope sau stupefiante și/sau plante ori substanțe cu proprietăți psihoactive; prevederile se aplică și pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
  f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Ce trebuie să mai ştie părinţii care vor dori să angajeze bone pe persoană fizică sau pe persoană juridică

Neîntocmirea dosarului personal al bonei – în condițiile prevăzute la articolul 7¹ – constituie contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii vor fi făcute de inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, se mai arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Proiectul de OUG lămureşte şi nivelul de calificare pe care trebuie să-l aibă persoanele care vor să lucreze ca bone – nivelul trei.

Ocupaţia de bonă va putea fi exercitată în urma absolvirii unui curs de calificare de nivel trei, se mai arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

 • Durata cursului de calificare de nivel trei e de 720 de ore, dintre care 240 de ore de pregătire teoretică, în acord cu prevederile Ordinului comun al Ministerelor Educaţiei şi Muncii nr. 3712/1.721/2018 din 21 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional.

Atenţie! Prevederile antemenţionate fac parte dintr-un proiect de OUG, drept care deocamdată nu se aplică. Ele vor intra în vigoare după ce OUG va fi adoptată de executiv şi publicată în Monitorul Oficial. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, guvernul va actualiza corespunzător şi normele de aplicare a Legii 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2017.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Șeful STB avertizează că societatea ar putea intra în insolvență în urma grevei. El estimează pierderile cauzate de protest la 20 de milioane de lei
Șeful STB avertizează că societatea ar putea intra în insolvență în urma grevei. El estimează pierderile cauzate ...
Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, estimează pierderile provocate de grevă, în ...
USR atrage atenția asupra actelor de vandalism și de hărțuire asupra șoferilor STB care ies pe traseu
USR atrage atenția asupra actelor de vandalism și de hărțuire asupra șoferilor STB care ies pe traseu
Filiala din București a Uniunii Salvați România atrage atenția asupra actelor de vandalism și a hărțuirilor la care ...
Parc nou în Sectorul 6: A fost depusă o ofertă pentru amenajarea spațiului verde din zona Lujerului
Parc nou în Sectorul 6: A fost depusă o ofertă pentru amenajarea spațiului verde din zona Lujerului
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a primit o ofertă la licitația pentru amenajarea Parcului ...