Primăriile vor fi obligate să reducă arieratele cu 5% lunar. Altfel, nu vor mai primi bani

Primăriile care înregistrează arierate vor fi obligate să reducă, lunar, volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare, în caz contrar direcţiile generale ale finanţelor publice urmând să sisteze alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Economica.net - joi, 30 aug. 2012, 10:51
Primăriile vor fi obligate să reducă arieratele cu 5% lunar. Altfel, nu vor mai primi bani

De asemenea, ordonatorii de credite ai instituţiilor publice, de subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze, lunar, volumul acestora cu cel puţin 3% calculat la soldul lunii anterioare, se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

În cazul nerespectării acestei obligaţii, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăţi din conturile instituţiilor publice, de subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor.

„Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze, lunar, volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare. În cazul nerespectării prevederilor alin. (13¹) şi (13²), directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale”, se arată în proiectul de act normativ.

Potrivit datelor MFP, autorităţile administraţiei publice locale înregistrau, la 30 iunie, plăţi restante de circa 2 miliarde lei şi arierate de aproximativ 1,2 miliarde lei.

„Aceste plăţi restante influenţează negativ deficitul bugetului general consolidat şi în acelaşi timp pune în pericol ţintele convenite cu organismele financiare internaţionale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Guvernul s-a angajat prin acordul cu FMI să reducă deficitul bugetar în acest an la 2,2% din PIB, de la 4,3% din PIB în 2011.

De asemenea, Ministerul Finaneţlor Publice propune ca recuperarea creanţelor Agenţia Domeniilor Statului (ADS) să fie administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). La finele lunii iulie, ADS avea de încasat creanţe de 400 milioane de lei.

În notă se mai arată că ADS întâmpină greutăţi în recuperarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţie.

„Singura modalitate de recuperare a acestor creanţe o reprezintă acţiunile în instanţă care se pot întinde pe o perioadă lungă de timp cu implicaţii în creşterea deficitului bugetului de stat, având în vedere că sumele provenite din recuperarea acestor debite se constituie ca venit la bugetul de stat”, se arată în document.

În acest context, Legea 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului va fi modificată.

„Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor agricole, încheiate de ADS, au obligaţia de a declara şi a plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din contractele încheiate. Redevenţa trimestrială se declară de către plătitori la organul fiscal competent, până la termenul de plată al acesteia. Redevenţa (…) se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează”, se spune în proiectul de ordonanţă.

Prin proiectul de act normativ prezentat de MFP, Guvernul intenţionează să stabilească şi un termen unitar de virare a dividendelor/vărsămintelor cuvenite bugetului de stat, de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau care deţine controlul, precum şi la regiile autonome.

„Nu există cadrul legal pentru calculul de daune interese pentru plata cu întârziere a dividendelor, având în vedere că termenul de dobândă legală nu se mai regăseşte în legislaţia în vigoare odată cu abrogarea prevederilor OG 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, cu modificările şi completările ulterioare”, se spune în notă.

În prezent, repartiţia profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome se face în conformitate cu prevederile OG 64/ 2001.

La alineatul (3) şi (4) al articolului 1 din OG 64/2001 este prevăzut termenul de virare al dividendelor/vărsămintelor la bugetul de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi de regiile autonome, respectiv termenul prevăzut de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

Astfel, prin articolul 67, alineatul (2) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, s-a reglementat ca plata dividendelor cuvenite acţionarilor să se facă în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de şase luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Potrivit proiectului de act normativ, articolul 1, alineatul (3) al OG 64/2001 va fi modificat. Astfel, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.

În cazul nerespectării acestui termen, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul şi regiile autonome datorează dobândă penalizatoare, conform articolului 67, alineatul (2) din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, se mai spune în document.

Te-ar mai putea interesa și
Ucraina acuză Rusia că pregătește pentru vineri o provocare la centrala nucleară de la Zaporojie. Angajații Rosatom ar fi părăsit unitatea
Ucraina acuză Rusia că pregătește pentru vineri o provocare la centrala nucleară de la Zaporojie. Angajații Rosatom ...
Rusia ar putea pregăti o provocare pentru vineri la centrala nucleară din Zaporojie, situată în oraşul Energodar, în sudul Ucrainei, după ce în decursul zilei de joi Ministerul rus al......
Fostul CFO al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat vinovat cu privire la acuzațiile de evaziune fiscală
Fostul CFO al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat vinovat cu privire la acuzațiile de evaziune fiscală
Fostul director financiar companiei Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat joi vinovat în procesul în care el ...
Erdogan avertizează asupra pericolului producerii unui nou Cernobîl la centrala nucleară de la Zaporojie
Erdogan avertizează asupra pericolului producerii unui nou Cernobîl la centrala nucleară de la Zaporojie
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi susţinerea Turciei pentru Ucraina şi s-a alarmat în privinţa pericolului ...
Ciucă: Am stabilit să majorăm salariile tuturor bugetarilor cu acel sfert din diferența prevăzută de Legea 153
Ciucă: Am stabilit să majorăm salariile tuturor bugetarilor cu acel sfert din diferența prevăzută de Legea 153
Coaliţia de guvernare a decis aplicarea unei măriri salariale pentru bugetari cu un sfert din diferenţa prevăzută de ...