Proiect: CFR Marfă ia în calcul disponibilizarea a 1.400 de angajaţi, până la finalul anului

CFR Marfă ia în calcul disponibilizarea unui număr de 1.400 de salariaţi până la finele anului şi estimează obţinerea unui profit brut de 33,04 de milioane de lei, potrivit proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al companiei, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
AGERPRES - vin, 16 apr. 2021, 13:38
Proiect: CFR Marfă ia în calcul disponibilizarea a 1.400 de angajaţi, până la finalul anului

„Pentru anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ SA a programat, în proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, un rezultat brut pozitiv, în valoare de 33.040 mii lei, urmare a majorării veniturilor din vânzarea activelor corporale cu 335.546 mii lei, a reducerii cheltuielilor cu amortizarea, de la 275.436 mii lei (anul 2020) la 248.737 mii lei (anul 2021) cu 9,69% şi reducerea cheltuielilor de natură salarială de la 283.241 mii lei (anul 2020) la 242.259 mii lei (anul 2021) cu 14,47%, urmare a reducerii numărului de salariaţi cu 1.400”, se spune în proiectul de act normativ.

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru compania CFR Marfă s-au avut în vedere un nivel mediu estimat al inflaţiei de 2,4%, aşa cum reiese din Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2021 şi proiecţia acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanţelor, nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2020, creşterea veniturilor totale cu 75,58% faţă de cele realizate la 31.12.2020.

De asemenea, nivelul total al cheltuielilor anul acesta a fost estimat în scădere cu 11,52%, faţă de cel realizat la 31.12.2020, şi în funcţie de necesarul de materiale şi servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă în exploatare, în condiţii normale a activităţii şi în condiţii de eficienţă a activităţii.

„Nivelul şi structura cheltuielilor au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie şi apă, servicii şi lucrări, preţurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele şi impozitele calculate conform legii, nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale”, se arată în document.

Până la finele anului, compania estimează o reducere a personalului cu 1.400 de salariaţi.

„Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48, alin. (1) lit. a şi alin. (3) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 sunt mai mici cu 28,95% faţă de cele programate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr. 212/2020 şi cu 14,47% faţă de cele realizate la 31.12.2020. Câştigul mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 a fost influenţat cu suma de 244 mii lei, care a reprezentat majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, conform Hotărârii Guvernului nr. 4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Nivelul câştigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 0,10% faţă de cel realizat la finalul anului 2020, cu respectarea art. 48, alin. (1), lit.a şi alin.(3) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021”, prevede proiectul.

La finele anului trecut, CFR Marfă a înregistrat plăţi restante în valoare de 3,947 miliarde de lei, iar pentru anul 2021 estimează reducerea acestora cu 63,27%, respectiv suma de 2,497 miliarde de lei.

În anul 2021, în cadrul procedurii de concordat preventiv, a fost estimată recuperarea datoriei restante, care reprezintă ajutor de stat, urmând ca până la închiderea acestei proceduri, în luna martie 2022, să fie recuperat întreg ajutorul de stat. În vederea realizării acestui lucru, sunt necesare: aprobarea mecanismului de plată alternativă prin darea în plată, în vederea stingerii ajutorului de stat de către Comisia Europeană; emiterea Ordonanţei de Urgenţă privind modalitatea alternativă de stingere a datoriei prin darea în plată a unor bunuri mobile şi imobile; vânzarea de către executorul judecătoresc a tuturor vagoanelor care fac obiectul dosarului de executare nr. 194/2018.

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 9,69% faţă de cele realizate la 31.12.2020, de la 275,436 milioane de lei (anul 2020) la 248,737 milioane de lei (anul 2021) şi vor fi asigurate din surse proprii-amortizare, astfel: cheltuielile pentru investiţii estimate pentru anul 2021 vor fi în creştere faţă de cele realizate la 31.12.2020 cu 172,31%, de la 37,036 milioane de lei (anul 2020) la 100,852 milioane de lei (anul 2021), planul de investiţii, programul anual al achiziţiilor publice şi planul de întreţinere şi reparaţii.

Indicatorii economico – financiari, cuprinşi în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, arată că productivitatea muncii va creşte de la 117,91 mii lei/persoană la 243,27 mii lei/persoană (cu 106,31%); numărul prognozat de salariaţi la finele anului 2021 va scădea faţă de cel realizat la 31.12.2020 cu 1.400 de salariaţi; câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade de la 4.865,74 lei (anul 2020) la 4.861,02 lei (cu 0,10%); cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale se vor reduce cu 36,48% faţă de cele realizate în anul 2020, de la 1.522.560 lei la 967.090 lei; creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în coborâre cu 30% faţă de cele realizate anul trecut, de la 417,101 milioane de lei la 291,971 milioane de lei; plăţile restante au fost estimate în scădere cu 63,27%, de la 3,947 miliarde de lei la 1,45 miliarde de lei.

La 31.12.2020, CFR Marfă înregistrează o pierdere contabilă din anii precedenţi în valoare de 2,742 miliarde de lei pentru care a întocmit un program de reducere, conform prevederilor legale.

„Conform art. 48, alin. (9) şi alin. (10) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ SA a programat reducerea pierderilor înregistrate la 31.12.2020, reducerea pierderii contabile din anii precedenţi şi a plăţilor restante, înregistrate la finalul anului 2020, în baza unui program care conţine măsuri concrete şi cuantificabile, pe termen mediu şi lung”, se menţionează în proiect.

Te-ar mai putea interesa și
Ungaria, care cumpără petrol rusesc și condiționează semnarea embargoului de banii de la UE, primește banii. România nu primește nimic, deși riscă să rămână fără mult petrol dacă Putin reacționează dur la embargo
Ungaria, care cumpără petrol rusesc și condiționează semnarea embargoului de banii de la UE, primește banii. România ...
Ambițiosul plan RepowerEU, un set de măsuri de 300 de miliarde de euro anunțat de Comisia Europeană pentru a pune capăt dependenței de resursele energetice rusești are o prevedere foarte......
Guvernul bulgar anunță adoptarea de măsuri sociale în valoare de 1 miliard de euro, ca urmare a protestelor populației
Guvernul bulgar anunță adoptarea de măsuri sociale în valoare de 1 miliard de euro, ca urmare a protestelor populației
Guvernul de la Sofia a anunţat miercuri o serie de măsuri pentru reducerea presiunilor asupra cheltuielilor populaţiei ...
Moscova închide redacția locală a postului canadian de televiziune CBC
Moscova închide redacția locală a postului canadian de televiziune CBC
Ministerul de Externe al Rusiei a anunţat miercuri închiderea redacţiei din Moscova a radioteleviziunii canadiene CBC ...
Guvernul ceh negociază cu CEZ restructurarea companiei. Statul vrea să dețină mai mult control asupra prețului energiei
Guvernul ceh negociază cu CEZ restructurarea companiei. Statul vrea să dețină mai mult control asupra prețului energiei
Guvernul ceh discută cu CEZ restructurarea companiei de utilităţi, au anunţat miercuri CEZ şi Ministerul ceh de Finanţe, ...