Racordarea la gaze va fi gratuită pentru toate persoanele fizice, indiferent unde e locul de consum, și se face în cel mult 90 de zile. Lege nouă

Autoritatea de Reglementare a elaborat un nou regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, de care este nevoie ca urmare a ultimelor modificări ale legii energiei. Toți consumatorii casnici vor fi racordați gratuit, după ce regulamentul va intra în vigoare. Documentul despre racordarea gratis la gaze poate fi citit aici.
Mihai Nicuţ - vin, 25 sept. 2020, 11:59
Racordarea la gaze va fi gratuită pentru toate persoanele fizice, indiferent unde e locul de consum, și se face în cel mult 90 de zile. Lege nouă

Popular și scurt spus, oamenii care vor să “tragă gaze” acasă trebuie să țină minte trei lucuri: firma de distribuție e obligată să îi racordeze, la cerere, orinde ar fi locul de consum, racordarea este gratuită iar procesul trebuie finalizat în 90 de zile de la obținerea autorizației de construire a instalației de gaze. Detaliile sunt mai jos

Noul regulament face obiectul unui ordin al ANRE care este în dezbatere publică (îl puteți vedea și descărca) iar principala modificare relevantă pentru majoritatea viitorilor consumatori casnici se referă la faptul că racordarea la rețeaua de gaze va fi gratuită.

Iată întâi ce scrie în proiectul de regulament, după care vom explica

“Art. 5 – (1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a) depun la SD  cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 lit. b)-s).

(3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanțate de către OSD”

OD este operatorul de distribuție (cam la fel și OSD, simplificat), iar SD este serviciul de distribuție.

Solicitantul care face obiectul discuției este orice persoană fizică ce dorește să se racordeze la rețea. În regulament scrie: “solicitanții care depun cerere pentru realizarea unui racord și, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze naturale”. Iată și ce înseamnă abrevierile: SRM – stația de reglare-măsurare a gazelor naturale; SR – stația de reglare a gazelor naturale, SM – stația de măsurare, PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; PR – postul de reglare a gazelor naturale; PM – postul de măsurare;

Așadar, pentru a începe procesul de racordare, pesoana fizică depune întâi cererea.

Ulterior, regulamentul impune operatorului de distribuție să efectueze următoarele lucrări (alineatul 2 din articolul citat mai sus) – atenție, lista este lungă:

b)           evaluarea cererii de racordare;

c)           stabilirea soluției  tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)           eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)           emitere ATP în funcție de evaluarea prevăzută la litera b); (ATP este avizul tehnic de principiu, emis de operatorul sistemului de distribuție – n.red.)

f)            obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)           proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i)            execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j)            urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)           recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)            stabilirea soluției finale de racordare la SD și emiterea ATR;

m)         OSD emite și transmite solicitantului contractul de racordare privind realizarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prevăzut în anexa nr. 4;

n)           obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)           proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD;

p)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)           execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

r)           urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s)           recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Iar, ca să ajungem la final, alineatul 3 al articolului citat la început specifică, fără vreun fel de echivoc, că toate lucrările de mai sus sunt finanțate de operatorul sistemului de distribuție. Deci persoana fizică nu va mai plăti pentru niciuna dintre aceste lucări, care cad în sarcina distribuitorului. Altfel spus, nu aveți de completat decât cererea de racordare, după care operatorul de distribuție suportă toate costurile, până la momentul în care aveți gaze la proprietatea dvs.

Racordarea nu poate dura mai mult de 90 de zile de la obținerea autorizației.

Acest nou regulament pune în practică prevederile din noua lege 155/2020, care modifică vechea lege a energiei electrice și gazelor.

Acolo scrie că: operatorul sistemului de distribuție are obligația  “să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici se realizează prin tarifele de distribuție conform reglementărilor ANRE”.

“Punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire sau a acordului/autorizației administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege (cel de mai sus – n.red.)”, scrie și în regulament.

Te-ar mai putea interesa și
Petrol – Preţurile au scăzut miercuri cu aproape 3%, la noi minime ale acestui an
Petrol – Preţurile au scăzut miercuri cu aproape 3%, la noi minime ale acestui an
Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu aproape 3%, la noi minime ale acestui an, în tranzacţii volatile, după ce datele guvernamentale americane au arătat o creştere neaşteptat de mare a......
SUA – Pentagonul atribuie un contract uriaş de cloud la patru giganţi din domeniu: Google, Amazon, Oracle şi Microsoft
SUA – Pentagonul atribuie un contract uriaş de cloud la patru giganţi din domeniu: Google, Amazon, Oracle şi Microsoft
Departamentul american al Apărării a anunţat miercuri că a atribuit companiilor Amazon, Google, Microsoft şi Oracle ...
Negocierile asupra unui acord global privind pandemiile încep în februarie 2023
Negocierile asupra unui acord global privind pandemiile încep în februarie 2023
Negocierile asupra unui proiect de acord global pentru a combate mai bine următoarea pandemie vor începe la sfârşitul ...
Guvernul Ungariei majorează la 95% taxa specială plătită de grupul de petrol şi gaze Mol
Guvernul Ungariei majorează la 95% taxa specială plătită de grupul de petrol şi gaze Mol
Guvernul Ungariei va majora de la 40% la 95% taxa specială plătită de grupul local de petrol şi gaze Mol în urma profitului ...