Relaxare de la 1 februarie. Ce restricţii se ridică după deciziile CNCSU – Declaraţiile lui Arafat

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis instituirea unei carantine cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau testarea negativă RT-PCR efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării/intrării în ţară. Lista tuturor măsurilor şi cele mai importante declaraţii ale lui Raed Arafat sunt mai jos.
AGERPRES - lun, 31 ian. 2022, 12:48
Relaxare de la 1 februarie. Ce restricţii se ridică după deciziile CNCSU - Declaraţiile lui Arafat

CNSU a adoptat Hotărârea nr. 6/2022 prin care s-a decis modificarea excepţiilor de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României, scrie Agerpres. Astfel, sunt exceptate de la măsura carantinei de 5 zile următoarele categorii de persoane:

* copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
* persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;
* lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
* elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;
* conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane şi se deplasează în interes profesional;
* persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
* membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
* piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
* personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară cât şi de la bordul navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum şi de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
* personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
* personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze în zona exclusivă economică a României;
* angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.

De asemenea, CNSU a stabilit instituirea carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi exceptarea lor de la această măsură dacă se află în perioada de 90 de zile ulterioară izolării ca urmare a confirmării pozitive COVID-19.

Tot prin Hotărârea nr.6/2022 a CNSU s-a decis că poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a..

În decizia de suspendare se vor menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2, se spune în HCNSU nr.6/2022.

Nu în ultimul rând, s-a stabilit că odată cu intrarea în vigoare a HCNSU nr.6/2022 se abrogă HCNSU nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată.

HCNSU urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 februarie 2022.

Declaraţiile lui Arafat

„De astăzi se elimină lista țărilor cu risc epidemiologic. Prin măsurile adoptate azi, se elimină terminologia de state aflate sub anumită culoare, în funcție incidență.

Regula generală va fi: Se instituie carantina pentru 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificat digital – vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea

Vor fi și excepții, precum copiii cu vârsta sub 12 ani. Carantina pentru persoanele care au fost contact direct se reduce la 5 zile. Exceptați cei trecuți prin boală, care au maxim 90 de zile de la ieșirea din izolare.

La acest moment, nu e nevoie de o decizie privind chemarea la lucru a cadrelor medicale care au COVID. Situația e încă sub control. Hotărârea se aplică imediat ce este publicată.

Nu există obligația testării unei persoane, după cele 5 azile de izolare”, a anunţat şeful DSU.

Situațiile în care românii aflați în carantină pot cere să fie exceptaţi de la cele cinci zile de carantină sunt „situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative”.

Şeful DSU a explicat în cadrul conferinţei de presă de luni că participarea la căsătorie nu înseamnă că o persoană carantinată poate merge la nuntă, ci doar că poate participa la cununia legală de la starea civilă.

Referitor la testele de saliva din şcoli, Raed Arafat a declarat că acestea au fost distribuite în şcoli pentru cel puţin două săptămâni, precizând că urmează să se stabilească dacă după aceasta perioadă se va cotinua testarea elevilor cu ajutorul acestor teste.

Text integral Hotărâre CNCSU nr. 6 din 31.01.2022

privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor

Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 29.01.2022 la nivelul Guvernului României,

În scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu privire la persoanele care sosesc în România precum şi cu privire la contacţii direcţi ai persoanelor confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Art.2 – Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condiţiile art. 1 următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:
a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;
c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
d) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;
e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane şi se deplasează în interes profesional;
f) persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
h) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară cât şi de la bordul navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum şi de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a
României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze în zona exclusivă economică a României;
l) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.

Art.3 – (1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) măsura carantinei instituită cu privire la contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau
în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba ţării unde a fost administrat vaccinul şi în limba engleză.

(2) Dovada confirmării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.

(3) Dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.

Art.5 – (1) Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

(2) Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei iar, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcţia de Sănătate Publică.

(3) În decizia de suspendare se vor menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Art.6 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2022, ora 00.00.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022, se abrogă.

Art.7 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Te-ar mai putea interesa și
Clădirile publice din Germania vor fi încălzite până la temperatura de 19 grade Celsius, pentru a se economisi energia
Clădirile publice din Germania vor fi încălzite până la temperatura de 19 grade Celsius, pentru a se economisi energia
Ministrul german al Economiei, Robert Habeck (foto), a anunţat vineri noi reglementări pentru a se economisi energie, pe fondul temerilor legate de o penurie de carburanţi ca urmare a disputei cu......
PSD respinge propunerea de diminuare a schemei de compensare a preţurilor la energie și susține, în schimb, reglementarea pieței
PSD respinge propunerea de diminuare a schemei de compensare a preţurilor la energie și susține, în schimb, reglementarea ...
Partidul Social Democrat nu susţine diminuarea schemei de compensare a preţurilor la energie şi consideră că soluţia ...
100 de troleibuze în București: Primăria Capitalei a relansat licitația
100 de troleibuze în București: Primăria Capitalei a relansat licitația
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat licitație pentru achiziția a 100 de troleibuze, după eșecul contractării ...
Taipeiul afirmă că 10 avioane chineze au depăşit linia mediană din strâmtoarea Taiwan
Taipeiul afirmă că 10 avioane chineze au depăşit linia mediană din strâmtoarea Taiwan
Zece avioane chineze au depăşit vineri linia mediană din strâmtoarea Taiwan, o barieră neoficială între China şi ...