Se schimbă legislația funcționarilor publici. Profitând de procese câștigate de angajați, directorii ADS și AFIR vor fi numiți în funcție fără concurs sau criterii de performanță-PROIECT

Mai mulți angajați ai Agenției Domeniilor Statului (ADS) au câștigat în primă instanță dreptul de a fi funcționari publici fără concurs și de a primi salarii din urmă. Statul, prin MADR, vrea să scape de pretențiile financiare ale angajaților schimbând OUG-ul care le-a permis să aibă statutul de funcționari publici fără concurs. Proiectul de act normativ îi scapă însă și pe diretorii ADS și AFIR de concursuri și îndeplinirea unor criterii de performanță.
Alina Stanciu - joi, 15 apr. 2021, 14:27
Se schimbă legislația funcționarilor publici. Profitând de procese câștigate de angajați, directorii ADS și AFIR vor fi numiți în funcție fără concurs sau criterii de performanță-PROIECT

Ministerul Agriculturii vrea să schimbe, prin Ordonanță de Urgență, o altă Ordonanță din 2019 prin care mai multe instituții au fost obligate să transforme în funcții publice posturile ce presupun exercitarea de prerogative de putere publică, ocupate de angajați cu  contracte individuale de muncă. Acest lucru le va permite celor două instituții din subordine, Agenția Domeniilor Statului și respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), să scape de cheltuieli suplimentare cu angajații, având în vedere că unii salariați ai ADS au câștigat în primă instanță dreptul de a deveni funcționari publici fără a mai susține vreun concurs.

“Impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat poate fi semnificativ, având în vedere faptul că, în condițiile aprobării prezentei ordonanțe de urgență, vor rămâne fără obiect, fiind astfel degrevat bugetul de stat, litigiile aflate pe rolul instanțelor ce au ca obiect inclusiv acordarea diferențelor dintre salariile efectiv încasate și cele datorate conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizate cu dobânda legală penalizatoare și indicele de inflație începând cu 1 ianuarie 2020 și până la achitarea efectivă a salariului datorat, precum și cheltuielile suplimentare generate reprezentate de cheltuielile judiciare”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG aflat în dezbatere publică.

Potrivit ADS, la această dată, pe rolul instanțelor judecătorești se află în curs de soluționare un număr de 12 dosare având ca obiect obligarea Agenției Domeniilor Statului la încadrarea personalului contractual în funcții publice, iar “instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor”.

Transformați în funcționari publici, cu salarii mai mari plătite din urmă

De altfel, din datele publice de pe portalul instanțelor de judecată consultate de Economica, în noiembrie 2020, Tribunalul București a admis în parte cererea mai multor angajați ADS reprezentați de Sindicat. Mai exact, instanța a „obligat Agenția Domeniilor Statului la transformarea, prin efectul legii, a posturilor de natură contractuală ocupate de reclamanţi, în funcţii publice şi la emiterea deciziilor de numire fără concurs a reclamanţilor pe funcţiile publice rezultate în urma transformării posturilor de natura contractuală ocupate”. Totodată, instanța a decis ca ADS să stabilească pentru reclamanţi începând 01.01.2020 drepturile salariale corespunzătoare acestor funcţii publice şi să achite reclamanţilor diferenţa dintre salariile efectiv încasate şi cele datorate.

ADS a făcut recurs, dar nu există însă nicio soluție pe fond până acum.

În plus, conform ADS, în unele din aceste dosare, au fost pronunțate hotărâri prin care instanța reține caracterul obligatoriu al operațiunii de transformare a posturilor de natură contractuală în funcții publice, refuzul constituind contravenții, în cazul în care acestea nu sunt săvârșite în condiții care să atragă calificarea lor și ca infracțiuni.

Cum s-a ajuns aici

În 2019, prin OUG 57 privind Codul administrativ, instituțiile publice au fost obligate să transforme în funcții publice posturile de natură contractuală ce presupun exercitarea de prerogative de putere publică. Transformarea trebuia făcută până la data de 1 ianuarie 2020, fără ca cei în cauză să fie nevoiți să susțină vreun concurs.

Instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( ADS și AFIR ) nu au aplicat însă prevederile acestui OUG în termenul stabilit pentru că erau în dezacord cu actele normative proprii de organizare și funcționare. Aceasta în contextul în care întreg personalul instituțiilor din subordinea MADR ocupă posturi de natură contractuală.

 Demnitarii pleacă, consilierii rămân

O altă situație explicată în Nota de Fundamentare se referă la situația consilierilor demnitarilor care nu pot fi eliberați din funcție pentru că în OUG-ul din 2019 “nu este prevăzută modalitatea de încetare a contractelor individuale de muncă ale persoanelor care ocupă aceste posturi, nefiind corelată cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii”.

“În prezent, conform prevederilor art. 548 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, personalul contractual angajat la cabinetele demnitarilor, inclusiv la cancelaria prefectului, deși sunt angajați pe încrederea acestora, eliberarea lor din funcție nu se poate face in mod similar, oricând, la propunerea demnitarului, ceea ce a dus, în practică la un mod defectuos de lucru, în derularea contractului de muncă, generând chiar conflicte de natură litigioasă. Este instituită obligația ca, eliberarea din funcție a personalului angajat pe cabinetele demnitarilor, la data încetării mandatului acestora, să se facă doar la propunerea demnitarilor, soluție ce nu-și găsește aplicabilitate practică.

Cum vor să se schimbe Legea. Motiv de reorganizare a instituțiilor

Conform proiectului de OUG aflat acum în dezbatere publică, se dorește schimbarea statutului personalului ADS și AFIR care îndeplinește prerogative de putere publică. Astfel, se intenționează ca transformarea funcțiilor contractuale în funcții publice să se facă pe baza unor acte administrative ale conducătorilor instituțiilor.  Aceast lucru implică reorganizarea Agențiilor prin stabilirea unei alte structuri organizatorice, încetarea contractelor individuale de muncă și numirea în funcții publice de execuție a personalului conform studiilor și vechimii în specialitate necesare ocupării funcțiilor publice de execuție precum și stabilirea drepturilor salariale corespunzător funcțiilor publice ocupate.

În ceea ce privește numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul cabinetului și cancelariei, propunerea este ca acestora să li se poată înceta contractul individual de muncă “oricând în interiorul perioadei pentru care a fost încheiat, la propunerea demnitarului.” .

Acum, potrivit OUG din 2019, acești angajați au contract pe durata mandatului demnitarilor, fie ei prim-ministru, primari, secretari de stat sau conducători ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.

Cum va fi condus ADS. Dispar criteriile de performanță și evaluările semestriale

Potrivit proiectului de OUG care va modifica Legea 268/2001 privind înființarea ADS, numărul de posturi ADS se va aproba prin ordin al Ministrului Agriculturii, la propunerea directorului general al agenției. De asemenea, personalul Agenției va putea fi format atât din funcționari publici cât și din personal contractual, iar salarizarea se face conform prevederilor legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 În ceea ce privește conducerea instituției, apar și aici modificări importate.

În proiect se menționează expres că directorul general va avea statut de funcționar public. El va fi numit, ca și până acum, prin ordin al ministrului Agriculturii. În proiect nu se menționează însă, așa cum este în Legea nr. 268/2001, cum va fi revocat. Conform legislației în vigoare, revocarea directorului general ADS se face tot prin ordin de ministru.

Mai mult, conform proiectului, dispar două puncte care fac referire la modul în care este evaluată activitatea directorului instituției.

Este vorba despre următoarele prevederi din Legea 268:

  •  Art 5 (3) Directorul general și directorul general adjunct își desfășoară activitatea pe baza unor criterii de performanță stabilite de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.
  • Art 5 (4) Activitatea directorului general și a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Cum va fi condus AFIR. Directorul este numit fără concurs

În ceea ce privește modul de organizare a AFIR, proiectul de OUG propune modificarea OUG nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Ca și până acum, Agenţia este condusă de un director general,  numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii. Noutatea constă în faptul că acesta va fi funcționar public și că nu trebuie să dea concurs sau examen pentru a fi numit, așa cum prevede legea acum.

Potrivit OUG 41/2014,  „Conducerea Agenției este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii, care angajează și reprezintă Agenția în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești.”

Directorul general va putea numi şi elibera din funcţie, în condiţiile legii, personalul Agenției care este format din funcționari publici și personal contractual.

De asemenea, Agenția va avea 3 directori generali adjuncți,ca și până acum, dar aceștia vor fi  numiți  prin ordin de ministru și nu prin decizia directorului general, ca acum. Nici aceștia nu vor trebui să susțină examen sau concurs pentru ocuparea funcției.

Conform proiectului de lege, se elimină însă referirile la conducerea celor 8 centre regionale pentru finanțarea investiților.

Iată ce spune Legea aflată acum în vigoare.

  • Centrele regionale pentru finanțarea investițiilor rurale sunt conduse de către un director general adjunct și de către un director numiți prin decizia directorului general al Agenției pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii.”
  • Directorii generali adjuncți ai centrelor regionale pentru finanțarea investițiilor rurale se subordonează directorului general al Agenției.
  • Directorii centrelor regionale pentru finanțarea investițiilor rurale se subordonează directorilor generali adjuncți ai centrelor regionale respective.

Tot legat de conducerea, în proiect nu mai apare că atribuțiile directorului general se stabilesc prin ordin de ministru.

Nu în ultimul rând, apar și modificări în ceea ce privește modul de salarizare, acesta fiind mai nuanțat. Potrivit proiectului, „Salarizarea personalului Agenției se face conform prevederilor legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar acordarea sporurilor se face la salariul de bază conform hotărârilor de guvern aplicabile. ”

Potrivit legislației în vigiare, “salarizarea personalului Agenției, inclusiv salarizarea directorului general și a directorilor generali adjuncți, se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Parlamentul austriac a votat în favoarea legii care impune tuturor adulților să se vaccineze anti-COVID-19
Parlamentul austriac a votat în favoarea legii care impune tuturor adulților să se vaccineze anti-COVID-19
Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligaţia tuturor adulţilor de a se vaccina împotriva COVID-19, Austria ...
SUA au impus sancțiuni împotriva a patru actuali și foști oficiali ucrainieni, pe care-i acuză că se află în solda Moscovei
SUA au impus sancțiuni împotriva a patru actuali și foști oficiali ucrainieni, pe care-i acuză că se află în solda ...
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva unor actuali şi foşti oficiali ucraineni pe care îi acuză de implicare ...
Angajații STB refuză să reia activitatea. Este posibil a greva să continue și mâine
Angajații STB refuză să reia activitatea. Este posibil a greva să continue și mâine
Personalul implicat în protestele de joi refuză să îşi reia activitatea, deşi instanţa a dispus suspendarea grevei, ...