analfabetism

Strategia în învăţământ în 2014-2020: Reducerea abandonului şcolar sub 10%

Scăderea sub 15% a ponderii elevilor de 15 ani cu rezultate scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, reducerea abandonului şcolar sub 10% şi creşterea la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar de la patru ani, sunt unele dintre obiectivele Strategiei educaţiei pentru perioada 2014-2020.

Strategia în învăţământ în 2014-2020: Reducerea abandonului şcolar sub 10%