cele mai mici preturi la energie

Avem cel mai ieftin curent din Europa, după Bulgaria

Plătim un preţ la energie electrică de peste două ori mai mic decât media UE. Gospodăriile româneşti sunt protejate de tariful reglementat impus de guvern, care este format în mare parte din resurse ieftine: apa şi energia nucleară.

Avem cel mai ieftin curent din Europa, după Bulgaria