comuni ti

72 de ani de la „Marea Naţionalizare” a României de către regimul comunist

La 11 iunie 1948, a fost adoptată Legea cu privire la naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport şi asigurări. Naţionalizarea era subsumată obiectivului PCR de a se trece la o economie planificată cu accent pe dezvoltarea industriei. Sursă: Agerpres.

72 de ani de la