contor electronic

ENEL Distribuţie Muntenia vrea un acord-cadru pentru montarea de contoare inteligente

ENEL Distribuţie Muntenia vrea să încheie un acord-cadru, pe 24 de luni, pentru executarea lucrărilor de instalare de contor inteligent la clienţi în instalaţiile electrice de joasă tensiune, valoarea estimată fără TVA a contractului fiind de 74,46 milioane de lei, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

ENEL Distribuţie Muntenia vrea un acord-cadru pentru montarea de contoare inteligente