contract cadru 2016 2017

Medicii de familie au îngenuncheat autorităţile. Aplicarea noului contract-cadru din sănătate se amână până la 1 iulie

Guvernul va prelungi până la 30 iunie aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, întrucât medicii de familie au refuzat să semneze noul contract cadru care împreună cu noul Cod Fiscal vor duce la distrugerea cabinetelor individuale de medicina familiei. 

Medicii de familie au îngenuncheat autorităţile. Aplicarea noului contract-cadru din sănătate se amână până la 1 iulie