eoliene 2014

Proiectele de energie regenerabilă au ajuns la o capacitate de 4.664 MW la finele lunii iulie

Capacităţile de producere a energiei din surse regenerabile au ajuns la o putere instalată totală de 4.664 MW la finele lunii iulie a acestui an, potrivit datelor furnizate de Transelectrica.

Proiectele de energie regenerabilă au ajuns la o capacitate de 4.664 MW la finele lunii iulie