finantare cabinet medicina de familie 2016

De ce protestează medicii de familie: le scad veniturile la 1.600 lei şi sistemele informatice ale CNAS dau frecvent rateuri

Vineri şi luni medicii de familie nu acordă pacienţilor din listă servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Reprezentanţii medicilor de familie explică pe larg motivele care au dus la această decizie: noul Cod Fiscal creşte periculos povara fiscală a cabinetelor, care se reflectă în venitul net mediu al unui medic de familie ce va scădea în 2016 la circa 1.600 lei, faţă de circa 2.100 lei în 2015. Medicii de familie nu sunt bugetari, ci funcţionează ca persoane fizice cu profesii liberale, drept care nu au beneficiat de creşterea salarială acordată colegilor din spitale. Ambiguităţi legislative fac posibile imputări abuzive ale prescripţiilor medicale acordate pacienţilor. La toate se adaugă disfuncţionalităţile platformei informatice a asigurărilor sociale de sănătate, cu care medicii se confruntă aproape zilnic: nu pot valida reţete, bilete, concedii, consultaţii, nu pot verifica sau prelua calitatea de asigurat a pacienţilor, nu pot efectua raportările lunii precedente. 

De ce protestează medicii de familie: le scad veniturile la 1.600 lei şi sistemele informatice ale CNAS dau frecvent rateuri