lege fond funciar

Liber la investiții în parcuri fotovoltaice de zeci de hectare pe terenuri arabile din extravilan. Se schimbă legea fondului funciar – proiect

Investitorii vor putea înființa parcuri fotovoltaice care ocupă o suprafață mai mare de 10 hectare inclusiv pe terenuri arabile de calitate slabă, din extravilanul localităților, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și pe cele plantate cu vii și livezi.

Liber la investiții în parcuri fotovoltaice de zeci de hectare pe terenuri arabile din extravilan. Se schimbă legea fondului funciar - proiect