mencs

Cod de Etică în învăţământul preuniversitar: Personalul didactic, obligat să refuze cadourile – proiect

Ministerul Educaţiei a lansat, luni, dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, care impune cadrelor didactice să respecte valori şi principii precum ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor şi să elimine orice activităţi care generează corupţie, printre care: fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial; traficul de influenţă şi favoritismul; oferirea de meditaţii contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere.

Cod de Etică în învăţământul preuniversitar: Personalul didactic, obligat să refuze cadourile - proiect