nereguli fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

CE va recupera 12,5 mil. euro de la România pentru deficienţe constatate în cadrul FEADR

CE va imputa României 12,5 milioane de euro pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii „modernizarea exploatațiilor agricole” din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

CE va recupera 12,5 mil. euro de la România pentru deficienţe constatate în cadrul FEADR