pib t4 2014

Economia României a crescut cu 2,8%, în 2014, revizuire în scădere de la 2,9%

Produsul intern brut în anul 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 2,8%, comparativ cu anul 2013. Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul al patrulea din 2014 a fost de 168181,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de trimestrul al treilea din 2014 şi cu 2,6% faţă de trimestrul al patrulea din 2013.

Economia României a crescut cu 2,8%, în 2014, revizuire în scădere de la 2,9%