radet reorganizare radet

Reorganizarea RADET, rediscutată de CGMB

Studiul de oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate şi atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică vor fi rediscutate vineri de către consilierii municipali, în cadrul unei şedinţe extraordinare a CGMB.

Reorganizarea RADET, rediscutată de CGMB