reducere gaze europa

Europa nu îşi va atinge obiectivele de mediu pentru 2030, dacă nu se întreprind acţiuni urgente în următorii 10 ani – SOER 2020

Europa a înregistrat progrese mari din perspectiva utilizării eficiente a resurselor şi a economiei circulare, însă tendinţele recente evidenţiază o încetinire în domenii, precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a emisiilor industriale, a deşeurilor generate, respectiv a creşterii eficienţei energetice şi a ponderii energiei regenerabile, se menţionează în raportul „Mediul european – situaţia actuală şi perspective 2020” (SOER 2020), publicat la finele anului trecut de Agenţia Europeană de Mediu (AEM).

Europa nu îşi va atinge obiectivele de mediu pentru 2030, dacă nu se întreprind acţiuni urgente în următorii 10 ani - SOER 2020