salubrizare sector 4

Importanţa taxei de salubrizare în vederea asigurării unui serviciu public de calitate în sectorul 4

Taxa de salubrizare este o taxă specială instituită începând cu data de 10 aprilie 2017 de către autoritatea deliberativă a sectorului 4, respectiv Consiliul Local Sector 4. Scopul instituirii taxei de salubrizare este acela de a asigura îmbunătățirea serviciului public de salubrizare în sectorul 4, precum și participarea tuturor entităților la acest deziderat. 

Importanţa taxei de salubrizare în vederea asigurării unui serviciu public de calitate în sectorul 4