simplificare

ANCPI simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Principalele modificări vizează eliminarea unor acte din documentațiile cadastrale și vin ca urmare a dialogului dintre ANCPI și partenerii săi (notari, persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului).
 

ANCPI  simplificat modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară