standarde de piata depozitarul central

Depozitarul Central a implementat standardele de piaţă ale UE pentru procesarea evenimentelor corporative desfăşurate de companiile emitente

Depozitarul Central a aprobat modificările Codului pentru procesarea standardizată a evenimentelor corporative şi pune la dispoziţia emitenţilor şi participanţilor o nouă aplicaţie destinată transmiterii informaţiilor cu privire la evenimentele corporative asociate instrumentelor financiare pentru care instituţia este depozitar al emitentului.

Depozitarul Central a implementat standardele de piaţă ale UE pentru procesarea evenimentelor corporative desfăşurate de companiile emitente