tranzactionare logaritmica

Aspecte privind alinierea pieței de capital românești la cea europeană

Scurtă prezentare a Bursei de Valori Bucuresti (BVB): platforma de tranzactionare, fixing, notiunea de tranzactionare algoritmica

Aspecte privind alinierea pieței de capital românești la cea europeană