tud group

Proiect-pilot în România: şcoli şi grădiniţe eficiente energetic cu bani europeni prin programul ELENA

Mai bine de jumătate din finanțarea UE se concretizează în fonduri structurale şi de investiții europene, pe care Comisia Europeană și statele blocului comunitar le gestionează în comun. Acestea acoperă cinci domenii majore, traversând cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi întreprinderile mici. Totuşi, ca efect al numeroaselor formalităţi inerente procesului, instituţiile publice româneşti explorează deja noi variante de accesare a banilor comunitari, în vederea pregătirii şi demarării proiectelor de investiţii.

Proiect-pilot în România: şcoli şi grădiniţe eficiente energetic cu bani europeni prin programul ELENA