1EUR=4.6669 RON | Bucureşti 18 º
INDICI BURSIERI
BET
8603,99
0.0005
BETPlus
1280,48
0.0002
BET-FI
36717,27
-0.0023
BET-NG
725,49
0.0029
BET-XT
783,11
0.0001
ARAX
2.44
0,0000%
BIO
0.339
-0,2941%
BRD
13.16
0,0000%
BRK
0.077
0,0000%
BVB
24.2
0,0000%
DAFR
0.018
0,0000%
EBS
170
-1,7341%
FP
0.949
0,5297%
OLT
0.369
0,0000%
PRSN
0.082
0,0000%
SIF1
2.49
1,2195%
SIF2
1.2
-1,3158%
SIF3
0.2
-1,2346%
SIF4
0.618
-0,3226%
SIF5
2.145
-1,1521%
SNP
0.3955
0,6361%
TEL
23.5
-0,8439%
TGN
354
-0,2817%
TLV
2.35
-0,2123%

Spor la stat. Beneficii, indemnizaţii şi creşteri salariale pentru profesori şi ceilalţi angajaţi din învăţământ

ECONOMICA.NETcontinuă publicarea sporurilor angajaţilor de la stat. Astăzi vă spunem ce beneficii au angajaţii din învăţământ: spor de stabilitate pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar şi din învăţământul superior care are vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ; gradaţie de merit, în cuantum de 25% din salariul de bază, pe care o pot obţine prin concurs angajaţii din învăţământul preuniversitar şi superior, indemnizaţie pentru învăţământul special, de 15% din salariul de bază, pe care o primesc angajaţii din învăţământul special.

Comenteaza
Profesori

ECONOMICA.NET vă spune în exclusivitate, printr-o serie de articole, ce sporuri şi beneficii au angajaţii de la stat.

Lista completă a articolelor publicate până acum o găsiţi în secţiunea dedicată "Spor la stat" pe care o puteţi accesa la acest link. 

Astăzi vă spunem care sunt beneficiile pe care le primesc începând din luna august 2016 profesioniştii din învăţământ. Noile salarii, sporuri şi indemnizaţii din educaţie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 20 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2016, adoptate prin Hotărâre de Guvern pe 10 august.

Iată care sunt cele mai importante beneficii ale profesorilor şi celorlalţi angajaţi din învăţământ:

- spor de stabilitate pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar, dar şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior care are vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;

- indemnizaţie pentru învăţământul special, în valoare de 15% din salariul de bază. O primesc angajaţii care lucrează în învăţământul special;

- gradaţie de merit, în cuantum de 25% din salariul de bază. Gradaţia se acordă prin concurs şi e eligibil pentru obţinerea acesteia tot personalul din învăţământul preuniversitar şi superior;

- indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie;

 - suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul care a obţinut acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie;

Citeşte în ECONOMICA.NET şi care sunt grilele de salarizare din învăţământ valabile de la 1 august

Lista sporurilor, indemnizaţiilor şi gradaţiilor profesorilor şi celorlalţi profesionişti din educaţie, în vigoare de la 1 august 2016

Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă îndeplineşte condiţiile legale de acordare:

- indemnizaţie pentru învăţământul special a cărei valoare este de 15% din salariul de bază. O primesc profesorii care predau copiilor cu dizabilităţi;

- gradaţie de merit, în cuantum de 25% din salariul de bază. Gradaţia se obţine prin concurs;

- indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar.

  • Valoarea acestei indemnizaţii este de 10% din salariul de bază sau, după caz, din valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit;

- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale enumerate mai sus;

- suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care a obţinut acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie;

  • Cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;

- sporul de practică pedagogică, sporul pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, sporul pentru condiţii de muncă aflate în plată se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu nivelul acordat pentru anul şcolar 2015-2016.

În cazul în care salariatul nu a beneficiat în anul şcolar 2015-2016 de spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare, egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o instituţie similară.

Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

La aceste salarii de bază se adaugă: indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul de conducere din învăţământul special, gradaţia de merit care se poate obţine prin concurs, sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale enumerate mai sus, dar şi suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru angajaţii care au obţinut acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care au obţinut titlul şi nu au beneficiat de această sumă compensatorie. 

În cazurile excepţionale în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază şi de indemnizaţie pentru dirigenţie.

Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de următoarele indemnizaţii şi sporuri, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare:

- indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază. O primeşte personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar special;

- gradaţie de merit, în cuantum de 25% la salariul de bază. Gradaţia se obţine prin concurs;

- sporul de stabilitate, în valoare de 15% din salariul de bază, sau din valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul care are vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;

  • Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani pentru copilul cu handicap, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a făcut stagiul militar, după care s-a întors în învăţământ.

- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale enumerate mai sus;

- suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care are acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie;

  • Cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;

- sporul pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sporul pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.

Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.

La aceste salarii de bază se adaugă indemnizaţia pentru învăţământul special - pentru angajaţii din învăţământul special, gradaţia de merit, care se obţine prin concurs, sporul de stabilitate pentru salariaţii cu peste 10 ani vechime neîntreruptă în învăţământ, sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul care are acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie. 

Personalul didactic de predare din învăţământul superior beneficiază începând cu luna august 2016 de următoarele sporuri, indemnizaţii şi gradaţii, doar dacă întruneşte condiţiile legale de acordare:

- gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu gradaţia de merit;

- suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitate.

  • Se stabileşte la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă.

- Până la sfârşitul anului 2016, sporul pentru conducătorii de doctorat, sporul pentru condiţii de muncă aflat în plată şi alte sporuri prevăzute de lege se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel care se acordă pentru anul universitar 2015-2016. 

Începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul didactic de conducere din învăţământul superior includ salariile de încadrare aferente funcţiei de execuţie, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim. La aceste salarii de bază se adaugă gradaţia de merit, sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor, dacă angajatul îndeplineşte condiţiile de acordare.

Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior, inclusiv angajaţii cu funcţii de conducere beneficiază începând cu luna august 2016 de următoarele drepturi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege:

- gradaţie de merit care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază. Gradaţia se obţine prin concurs;

- sporul de stabilitate, în cuantum de 15% din salariul de bază sau din valoarea rezultată din însumarea salariului de bază cu gradaţia de merit. Îl primeşte personalul care are vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;

  • Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani pentru copilul cu dizabilităţi, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a făcut stagiul militar, după care s-a întors în învăţământ.

- sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu gradaţia de merit şi sporul de stabilitate;

- suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea.

Până la 31 decembrie 2016, sporul pentru condiţii de muncă, sporul pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, în cazul în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

de ultima ora pe ECONOMICA.net
capital.ro
b365.ro
noobz.ro
Obiectiv.info
Comentariisau conectează-te prin Facebook
Notă: Poţi să adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezintă. Nu trebuie decât să te înregistrezi!
comentariu nou
06 oct 14:04
Răspunde | Votează email 0 email
morosanu
Isteaţooooooo, gradaţia de merit nu este spor, mai uită-te prin dicţionare! Aia-i aşaaaaa, pentru directorii de partid şi ce mai scapă şi se dă pe baza unui concurs de dosare, asta numeşti a fi "spor"!!!?
19 sep 13:50
Răspunde | Votează email 0 email
JforJustice
Wooow cate sporuri! Ma enerveaza cand se plang profesorii ca nu primesc bani suficienti, pt. ca la cat muncesc (aproape part-time comparativ cu orele muncite in companii) versus cat primesc (salariu + beneficii + sporuri + plata meditatii + siguranta muncii + atentii/cadouri + excursii gratuite ca insotitori, pe banii elevilor), intrec semnificativ media pe economie. Macar sa nu mai victimizeze. Cunosc si eu cazuri de profesori care nu fac mare lucru, iau o multime de bani si tot victimizeaza, niciodata nu le ajunge.
06 oct 14:08
Votează email 1 email
morosanu
Deşteptăciunea Voastră bate cîmpii cu graţie, vorbeşti pe de rost, mai bine ţi-ai pune o pungă de gheaţă acolo, la neuroni, să-ţi revii...
Fii primul care afla
cele mai importante stiri!
Aboneaza-te la newsletter-ul
ECONOMICA.NET!
Business la minut
Cele mai noi ştiri din Spor la stat »
Ultimele joburi adaugate
Abonare Newsletter »
Cele mai citite ştiri
  • 3h
  • 24h
  • 7z
  • 31z
Siteul ECONOMICA foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe accesand POLITICA COOKIES X