Auditul Curţii de Conturi: încălcări grave ale legii în actele adiţionale la contractul pentru SIUI

Potrivit Raportului Curţii de Conturi, contractul pentru SIUI a fost semnat încă de la început în condiţii dezavantajoase pentru CNAS, cu încălcări grave ale prevederilor legale privind investiţiile și achiziţiile publice. Lista ilegalităţilor din contractul şi actele adiţionale ale contractului pentru SIUI, în ECONOMICA.NET.
Cristina Şomănescu - mar, 27 nov. 2012, 15:09
Auditul Curţii de Conturi: încălcări grave ale legii în actele adiţionale la contractul pentru SIUI

”Pentru a înlătura orice asociere între momentul prezentării acestui raport și evenimentele politice actuale, trebuie precizat că misiunea Curții de Conturi era planificată din noiembrie 2011. De asemenea, extinderea perioadei evaluate la mai mulți ani a fost cauzată de abaterile constatate care au dus la extinderea verificării modului de achiziție și implementare a SIUI-ului pe ultimii 10 ani, conform procedurilor Curții de Conturi”, a spus Doru Bădescu, preşedintele CNAS.

Proiectarea, construirea și operarea Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale (SIUI) în valoare de 119.540.000 euro fără TVA a început în 1999, dar contractul ET/3223/2002 a fost semnat cu o întârziere de 2,5 ani de la data semnării ofertei câștigătoare.

Proiectul SIUI a fost gândit pentru o perioadă de 15 ani, doi ani pentru faza de construcție (BUILD) și 13 ani pentru faza de operare, sumele alocate proiectului fiind distribuite astfel: 30.483.124 euro pentru faza de construcție (BUILD), 62.616.320 euro pentru faza de operare (OPERATE), 9.745.172 euro pentru actualizarea tehnologică și 16.693.383 euro pentru achiziția terminalelor de acces pentru furnizori.

Contractul pentru SIUI a fost semnat încă de la început în condiții dezavantajoase pentru CNAS, cu încălcări grave ale prevederilor legale privind investițiile și achizițiile publice. Astfel, forma contractului a permis modificarea acestuia în perioada 2002-2011 prin 18 Acte Adiționale, cu consecințe atât în modificarea structurii și funcțiunilor SIUI față de condițiile inițiale, cât și ca valoare. Concret, au existat 13 acte adiționale în faza de construcție și 5 în faza de operare a sistemului.

Lista actelor adiţionale la contractul pentru SIUI în faza BUILD care conţin prevederi nelegale

  • Prin Actul Adițional nr. 1 din 2003 în mod nelegal, conducerea CNAS nu a avut în vedere diminuarea valorii contractului prin menținerea taxei de redevență, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 7.023.000 euro. Tot din auditarea Actului Adițional nr. 1 s-a constat majorarea nelegală a valorii contractului cu suma de 3.669.432 euro, având ca obiect achiziția sistemului informatic ERP prin eludarea procedurilor de achiziție publică și finanțare.

 

  • Prin Actul Adițional nr. 2 din 2005 a fost diminuată valoarea contractului cu suma totală de 17.616.394 euro fără TVA, fără întocmirea documentelor legale, respectiv a ”notelor de renunțare” ca urmare a preluării de STS a serviciilor de telecomunicații necesare SIUI.

 

  • Prin Actul Adițional nr. 3 din 2005 s-a modificat în mod nelegal valoarea contractului cu suma de 2.111.605 euro, reprezentând eliminarea unor livrabile aferente Casei OPSNAJ și 42 de Oficii de Asigurări de Sănătate. S-a creat astfel un prejudiciu estimat la 943.766 euro, reprezentând servicii de operare aferente Casei OPSNAJ achitate nelegal de CNAS în perioada 03.11.2008 – 31.12.2011. Diferența estimată în sumă de 2.025.101 euro nu a fost achitată de CNAS până la data prezentului audit, dar se constituie ca un prejudiciu viitor.

 

  • Prin Actele Adiționale nr. 4-7 și 11-17 încheiate în perioada 2005 – 2011 au fost efectuate numai realocări între diferite livrabile.

 

  • Prin Actele Adiționale de la 4 la 7 (2005-2006) au fost efectuate modificări cantitative și valorice între diferite livrabile în valoare totală de 1.382.090 euro, fără întocmirea documentelor legale.

 

  • Prin Actele Adiționale de la 11 la 13 (2007-2008) au fost efectuate modificări cantitative și valorice între diferite livrabile, în valoare totală de 16.766.128 euro, fără întocmirea documentelor legale. Un exemplu în acest sens îl reprezintă achiziția de servicii de instruire (training) la tarif de 804 euro/om/zi, în valoare totală de 11.219.016 euro pentru 13.954 zile/om, fără întocmirea documentelor de fundamentare.

Modificări nelegale ale contractului prin actele adiţionale la contract şi în faza de OPERATE

Faza a doua a proiectului SIUI (cea de OPERATE) a fost pusă în funcțiune pe 3 noiembrie 2008, cu circa 3,5 ani întârziere față de termenul inițial prevăzut în contract.
Decalajul se datorează atât încheierii în condiții dezavantajoase pentru CNAS a contractului, cât și managementului defectuos de derulare a contractului, în sensul acceptării de către CNAS a termenelor de finalizare a investiției, fără să aplice penalități de întârziere sau să apeleze la un expert pentru medierea divergențelor apărute pe parcurs. Valoarea estimativă a penalităților pentru perioada 2005-2008 este de 2.132.295 euro.

Din Auditul Curţii de Conturi rezultă că în perioada 2009-2011 au fost încheiate cinci Acte Adiționale la contractul de bază (Actele nr. 14-18) prin care s-au modificat clauze contractuale privind valoarea contractului, termenul de execuție și structura acestuia, fără respectarea prevederilor legale:

Lista actelor adiţionale la contractul pentru SIUI în faza OPERATE care conţin prevederi nelegale

  • Actul Adițional nr. 14 din 2009 prin care s-au angajat nelegal cheltuieli bugetare în sumă de 3.250.790 euro pentru servicii de asistență tehnică pe teren, fără respectarea procedurilor de achiziție. Deși CNAS avea obligația reducerii contractului cu suma de mai sus, s-a convenit nelegal realocarea acesteia pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică pe teren.

 

Actul Adițional nr. 16 din 2010, probabil cel mai controversat act adițional, angajează nelegal cheltuieli bugetare în sumă de 38.056.607 euro pentru ”Actualizarea Tehnologică a SIUI”. Întrucât această investiție nu era prevăzută în cerințele caietului de sarcini, și nici în prevederile contractuale, conducerea CNAS era obligată să asigure respectarea procedurilor de achiziție publică prin întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, întocmirea proiectului tehnic, elaborarea devizului general estimativ al investiției, fundamentarea valorii proiectului, precum și respectarea cerințelor Caietului de Sarcini. Mai mult, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziției, CNAS a procedat nelegal, prin diminuarea costurilor fazei OPERATE cu suma de 29.511.024 euro (prin eliminarea din contract a unor livrabile care erau de altfel prevăzute), și prin devansarea pentru anul 2010 a actualizărilor tehnologice în valoare de 8.545.582 euro, prevăzute în contract să se facă abia în anul patru de funcționare (2012) și în anul nouă (2017).

Efectele acestor practici pot periclita funcționarea SIUI, existând riscul subfinanțării proiectului până la data de 2 noiembrie 2021, când se încheie cei 13 ani ai fazei OPERATE. Iar pe de altă parte, din cauza uzurii fizice și morale a actualelor echipamente, în următorii ani nu se poate asigura retehnologizarea acestora, la nevoie.

  • Actul Adițional nr. 18 din 2011 prevede extinderea/adaptarea SIUI pentru Casa OPSNAJ prin procedură de negociere fără anunț, în valoare de 110.020.861 de lei, sumă înregistrată în mod eronat în evidența contabilă.

Până la punerea în funcțiune a investiției (la 24 ianuarie 2012), suma trebuia înregistrată în contul ”Investiții în curs” și apoi majorată valoarea mijlocului fix SIUI cu această sumă.

Raportul Curții de Conturi prevede și nereguli constatate la înregistrarea contabilă a proiectului SIUI.

Sistemul Informatic Unic Integrat, în valoare de 414.270.618 RON (reprezentând echipamente și servicii) achiziționat de CNAS în perioada 2002–2010 în baza contractului nr. ET/3223/2002 și a actelor adiționale, nu a fost înregistrat ca ”mijloc fix care funcționează ca un tot unitar și îndeplinește în mod independent o funcție distinctă”, ci pe componente ale sistemului, astfel:

 

  • Obiectivul de investiții denumit ”Faza de construcție (BUILD)” în valoare de 212.785.696 de lei a fost înregistrat eronat pe componente, și nu ca mijloc fix unitar. CNAS avea obligația înregistrării investiției în perioada 2003-2008, respectiv până la data punerii în funcțiune în contul ”Investiții în curs” și ulterior acestei date în contul de active fixe ”Componente tehnologice”. Acest mod defectuos de înregistrare în evidența contabilă a investiției, respectiv ca mijloace fixe de sine stătătoare, pe măsura livrării, a condus la înregistrarea eronată a amortizării acestora în sumă totală de 56.844.128 de lei, în perioada 2003-2008.

 

  • Obiectivul de investiții ”Actualizare tehnologică” a SIUI achiziționat în baza Actului Adițional nr. 16 din 2010 în valoare de 201.484.922 de lei nu a fost înregistrat ca un mijloc fix unitar. CNAS a înregistrat în mod eronat fiecare componentă ca un activ fix, acordând numere de inventar distincte, și nu ca o investiție în curs.

În mod greşit, în evidența tehnico-operativă, SIUI nu este reflectat ca un singur mijloc fix complex. În schimb au fost atribuite numere de inventar distincte pentru echipamente informatice, software și licențe, procedându-se similar și pentru fiecare serviciu prestat de furnizori.

”Actul medical are două faze: stabilirea diagnosticului și apoi precizarea tratamentului. E mai greu să confirmi, decât să tratezi. Similar, în cazul SIUI noi suntem acum în prima etapă. Identificăm cauzele care au dus la întârzierea termenelor de implementare și calculăm penalitățile, cu stabilirea răspunderii civile. Mergând mai departe, se impune urmărirea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor. În acest sens am sesizat DNA în cursul acestei săptămâni”, conchide Doru Bădescu, președintele CNAS.

Te-ar mai putea interesa și
Spania a înregistrat o creștere economică peste așteptări în trimestrul doi
Spania a înregistrat o creștere economică peste așteptări în trimestrul doi
Spania, a patra economie a zonei euro, s-a redresat mai rapid decât se estima în trimestrul doi din 2021, în pofida restricţiilor în vigoare impuse din cauza pandemiei, arată datele publicate......
Luxemburg a amendat Amazon cu peste 888 de milioane de dolari pentru încălcarea GDPR
Luxemburg a amendat Amazon cu peste 888 de milioane de dolari pentru încălcarea GDPR
Autoritățile din Luxemburg care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal au penalizat gigantul american Amazon ...
Noi reglementări privind concediile medicale intră în vigoare de la 1 august. Cel puțin două episoade de recuperare pentru fiecare episod de boală
Noi reglementări privind concediile medicale intră în vigoare de la 1 august. Cel puțin două episoade de recuperare ...
Noi reglementări referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra în vigoare începând cu data de 1 august, ...
Update: Controlul navei a fost preluat de echipaj. Un marinar român și unul britanic au fost uciși în timpul unui atac pirateresc comis în largul coastelor Omanului
Update: Controlul navei a fost preluat de echipaj. Un marinar român și unul britanic au fost uciși în timpul unui atac ...
Update: Petrolierul Mercer Street care a fost atacat în Marea Arabiei este din nou sub controlul echipajului şi se îndreaptă ...