BNR: Investiţiile directe au înregistrat influxuri nete în valoare de 4,883 miliarde de euro în 2017, în creştere cu 8,2% faţă de 2016

Investiţiile directe au înregistrat anul trecut influxuri nete în valoare de 4,883 miliarde de euro, cu 8,2% mai mult decât în 2016, potrivit raportului pe 2017 al Băncii Naţionale privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României.
Economica.net - vin, 07 dec. 2018, 13:18
BNR: Investiţiile directe au înregistrat influxuri nete în valoare de 4,883 miliarde de euro în 2017, în creştere cu 8,2% faţă de 2016

„În anul 2017, investiţiile directe au înregistrat influxuri nete în valoare de 4,883 miliarde de euro, cu 8,2% mai mult decât în 2016 (4,513 miliarde de euro), atât pe fondul profiturilor reinvestite de companiile cu capital străin din România, reprezentate deopotrivă de instituţii monetare financiare şi de sectorul nebancar, cât şi al creditelor nete în cadrul grupului investiţional. Investiţiile nerezidenţilor în România au totalizat 4,797 miliarde de euro, fiind rezultatul însumării participaţiilor la capital (consolidate cu profitul reinvestit net) în valoare de 3,97 miliarde de euro cu creditele intragrup în valoare netă de 827 de milioane de euro”, se spune în raport.

Conform BNR, investiţiile de portofoliu au înregistrat în anul 2017 influxuri nete de 2,987 miliarde de euro, comparativ cu 975 milioane de euro în 2016, în condiţiile unui volum mai mic al răscumpărărilor de euroobligaţiuni de la nerezidenţi. Achiziţia netă de active a însumat 510 milioane euro, cu aproximativ 45% mai mult faţă de volumul înregistrat în anul 2016, creşterea reprezentând cumpărări de titluri efectuate de fondurile de pensii şi de fondurile de investiţii.

Rezervele internaţionale ale României au consemnat o uşoară diminuare până la 37,1 miliarde euro, acoperind 5,4 luni de importuri de bunuri şi servicii. La 31 decembrie 2017, rezervele internaţionale ale României (rezerve valutare plus aur monetar) au însumat 37,107 miliarde de euro, nivel mai mic cu 799 milioane euro faţă de anul 2016, principalele influenţe fiind asociate rambursărilor de rate de capital şi de dobândă aferente datoriei publice şi noilor emisiuni de titluri de stat.

Potrivit raportului BNR, începând cu anul 2008, datoria externă brută a consemnat o evoluţie ascendentă, cu un maxim de 100 miliarde euro în anul 2012, ceea ce a relevat un necesar de finanţare accentuat, corelat cu evoluţia indicatorilor macroeconomici interni şi cu condiţiile internaţionale. În perioada 2012 – 2015, s-a remarcat o tendinţă de reducere a datoriei externe brute, pe fondul unor rambursări constante de rate de capital, în contul datoriei externe pe termen lung. Începând cu anul 2016, s-a consemnat o uşoară schimbare de tendinţă în evoluţia datoriei externe determinată, în principal, de creşterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt.

La finele anului 2017, soldul datoriei externe brute a totalizat 97,361 miliarde de euro, în creştere cu 4,8% faţă de finele anului precedent, în principal pe seama soldului datoriei externe pe termen scurt. Raportată la produsul intern brut, datoria externă brută a scăzut de la 54,5% în 2016 la 51,8%.

Conform raportului BNR, anul 2017 s-a înscris pe trendul de accentuare a deficitului de cont curent început în anul 2015, pe fondul deteriorării balanţei bunurilor şi a celei a veniturilor primare. Majorarea deficitului de cont curent şi înjumătăţirea excedentului contului de capital faţă de anul 2016 au determinat trecerea soldului cumulat al contului curent şi de capital în teritoriu negativ.

BNR menţionează că, după doi ani de restrângere a ieşirilor nete de fluxuri financiare, în anul 2017 contul financiar s-a încheiat cu intrări nete de aproximativ 1,7% din PIB. În anul 2017, contul curent a înregistrat un deficit de circa 6 miliarde euro, în creştere cu peste două treimi faţă de cel consemnat în 2016, în timp ce excedentul contului de capital s-a redus cu aproape jumătate. Cumulat, contul curent şi cel de capital au înregistrat un deficit de 3,8 miliarde euro. Aproximativ 90% din deficitul contului curent (5,3 miliarde euro) şi aproape 90% din excedentul contului de capital (2 miliarde euro) au provenit din tranzacţii cu statele Uniunii Europene (UE). Din deficitul de cont curent înregistrat cu ţările UE, cel înregistrat cu zona euro a reprezentat 54%.

Potrivit raportului, pe parcursul anului 2017, contul financiar a înregistrat intrări nete de 3,2 miliarde euro, determinate de acumulări nete de pasive de natura investiţiilor directe şi de portofoliu şi de temperarea scăderilor nete de pasive aferente poziţiei ‘alte investiţii’, reflectând în principal dinamica depozitelor şi a creditelor comerciale şi avansurilor. Din perspectiva structurii geografice, contul financiar este influenţat, ca şi contul curent şi cel de capital, de relaţia cu Uniunea Europeană.

În anul 2017, balanţa de plăţi a României a consemnat un sold negativ al contului curent de 5,970 miliarde de euro, faţă de 3,549 miliarde de euro în anul 2016. Ponderea deficitului contului curent în PIB a fost de 3,2%, comparativ cu 2,1% în anul precedent, accentuarea de 1,1 puncte procentuale provenind preponderent din majorarea deficitului înregistrat de balanţa bunurilor (în creştere cu 1 punct procentual din PIB).

Evoluţia contului curent şi a componentelor sale relevă accentuarea deficitului balanţei bunurilor cu 30,9% în 2017 faţă de anul anterior, pe fondul creşterii mai accentuate a importurilor decât a exporturilor. Veniturile primare şi-au majorat deficitul, care reflectă în principal profitul obţinut de companiile investiţie directă, în timp ce veniturile secundare au consemnat o uşoară creştere a excedentului. Balanţa serviciilor a înregistrat, la nivelul anului 2017, un excedent majorat cu 6,3% faţă de anul anterior, stimulat de creşterea încasărilor din servicii de prelucrare a bunurilor, servicii de transport rutier de mărfuri, servicii informatice, financiare şi de construcţii.

De asemenea, în anul 2017, balanţa bunurilor şi serviciilor a înregistrat un deficit de 4 miliarde euro, de 2,5 ori mai mare faţă de valoarea consemnată în anul precedent, în principal ca efect al majorării deficitului rezultat din comerţul cu bunuri.

În anul 2017, soldul negativ al balanţei bunurilor a fost de 12,183 miliarde de euro, în creştere cu 30,9% faţă de anul precedent, exporturile majorându-se cu 9,6%, iar importurile cu 12,8%. Ponderea deficitului balanţei bunurilor în PIB a crescut cu 1 punct procentual, până la 6,5%.

În decursul anului 2017, cel mai ridicat nivel al deficitului bunurilor s-a înregistrat în luna decembrie (1,557 miliarde de euro), iar cel mai redus în ianuarie (569 milioane euro).

Exportul de bunuri a însumat 57,187 miliarde de euro, în creştere cu 9,6% faţă de anul 2016, fiind influenţat favorabil de evoluţia pozitivă a comerţului mondial reflectată în extinderea cererii externe, cu precădere din Uniunea Europeană, atât din ţări aparţinând zonei euro, cât şi din afara acesteia. În valoare absolută, exportul a fost mai mare cu 5,014 miliarde de euro decât în anul 2016, dar s-a redus cu 0,2 puncte procentuale ca pondere în PIB (30,4% în anul 2017).

Exportul intracomunitar s-a cifrat în anul 2017 la 42,625 miliarde de euro, în creştere cu 10,9% faţă de anul precedent. Ponderea exportului intracomunitar în total exporturi a fost de 74,5%, în creştere cu 0,9 puncte procentuale comparativ cu anul 2016, majorarea ponderii provenind în special din exportul către Germania. Exportul extracomunitar de bunuri a însumat 14,562 miliarde de euro, mai mult cu 5,9% faţă de anul 2016, având o pondere de 25,5% în exporturile totale de bunuri, inferioară cu 0,9 puncte procentuale celei din anul 2016.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Rabla pentru Electrocasnice sesiunea a doua: AFM a publicat un nou Ghid de Finanțare
Rabla pentru Electrocasnice sesiunea a doua: AFM a publicat un nou Ghid de Finanțare
Administrația Fondului pentru Mediu a publicat un nou Ghid de Finanțare pentru a Programul naţional de înlocuire a echipamentelor ...
Foxconn ar putea produce vehicule electrice în Europa, India şi America Latină
Foxconn ar putea produce vehicule electrice în Europa, India şi America Latină
Grupul taiwanez Foxconn, compania care asamblează telefoanele iPhone, analizează posibilitatea de a produce vehicule electrice ...
Facebook intenţionează să îşi schimbe numele – The Verge
Facebook intenţionează să îşi schimbe numele – The Verge
Reţeaua socială Facebook Inc intenţionează să se reinventeze prin adoptarea unui nou nume în cursul săptămânii următoare, ...