Bugetul asigurărilor sociale va avea în 2023 venituri de peste 111,6 miliarde de lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost construit pe venituri totale estimate la 111,701 miliarde de lei pentru anul 2023 şi cheltuieli de 111,657 de miliarde de lei, conform Proiectului de Lege publicat marţi pe site-ul Ministerului Finanţelor, relatează Agerpres.
AGERPRES - mar, 06 dec. 2022, 21:34
Bugetul asigurărilor sociale va avea în 2023 venituri de peste 111,6 miliarde de lei

Din totalul veniturilor bugetare estimate, 90,1% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 9,6% din subvenţii de la bugetul de stat şi 0,3% din venituri nefiscale şi sume primite de la Uniunea Europeană.

În anul 2023 subvenţia de la bugetul de stat pentru echilibrare este de 10,746 de miliarde de lei.

Potrivit proiectului, 111,502 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 199,819 milioane de lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

În expunerea de motive a Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023 se menţionează că veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 sunt diminuate cu suma de 12,683 de miliarde de lei aferentă Pilonului II de pensii.

„Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele: cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 25% cota de contribuţii de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi; cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% pentru condiţii speciale de muncă; cota de 2% din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în document.

De asemenea, au mai fost avute în vedere: baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei şi extinderea facilităţilor acordate salariaţilor din domeniul construcţiilor (în sensul stabilirii cotei CAS de 21,25%) pentru salariaţii din domeniul agroalimentar pentru un venit brut lunar din salarii de până la 10.000 lei, cu stabilirea salariului de încadrare minim al salariaţilor din domeniul agroalimentar.

Nu în ultimul rând, la stabilirea veniturilor s-a ţinut cont de stabilirea bazei de calcul lunar al contribuţiei de asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată; de 3,75% cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; majorarea prognozată a fondului de salarii pe total economie (câştig salarial mediu brut şi număr de salariaţi), precum şi măsurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de îmbunătăţire a colectării de combatere a evaziunii fiscale în domeniul contribuţiei de asigurări sociale şi a recuperării acestei contribuţii.

Totodată, în anul 2023, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 111,657 de miliarde de lei, din care 111,502 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) şi 155,455 de milioane de lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,1%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,7% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,3% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile inclusiv din PNRR, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Potrivit sursei citate, fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2023 sunt în sumă de 107,936 de miliarde de lei, respectiv 6,95% din PIB.

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 86,8% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), şi 13,2% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2023 cu un excedent în sumă de 44,364 de milioane de lei aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

„Pentru anul 2023 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 4,034 de miliarde de lei, din care 38,7% vor proveni din cota parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării sistemului de asigurări pentru şomaj, 46% din cotă parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 11,2% din sume primite de la Uniunea Europeană, 3% din subvenţii de echilibrare de la bugetul de stat şi 1,1% din venituri nefiscale şi alte venituri”, se menţionează în document.

Din totalul veniturilor bugetare, 2,157 miliarde de lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (53,5%) şi 1,877 de miliarde de lei aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (46,5%).

Veniturile pe anul 2023 sunt stabilite avându-se în vedere cotele distribuite din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, (…), astfel: 12% fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi 17% bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Pentru anul 2023, prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de 2,181 miliarde de lei, din care 2,157 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (98,9%) şi 23,969 milioane de lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (1,1%).

„Sumele reprezentând cheltuieli aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj au următoarele destinaţii: asistenţa socială (indemnizaţii de şomaj; indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi; stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi; stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate; stimularea mobilităţii forţei de muncă, etc.), 59,9% din total; plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 3,9% din total; cheltuieli pentru administrare (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului şi active nefinanciare) precum şi alte cheltuieli, 10,7% din total; proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv PNRR, 24,4% din total; acordarea de subvenţii necesare funcţionării centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, 1,1% din total”, se arată în proiect.

Din totalul cheltuielilor aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 91,4% reprezintă sumele aferente plăţii creanţelor salariale şi 8,6% reprezintă cheltuieli de administrare a acestui Fond.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj este programat pentru anul 2023 cu un excedent în sumă de 1,853 miliarde de lei şi este aferent Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Nivelul cheltuielilor ce se finanţează în anul 2023 din bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost stabilit avându-se în vedere în principal următoarele categorii de beneficiari şi cuantumuri medii lunare: 38.000 beneficiari de indemnizaţie de şomaj; 10.000 beneficiari de indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţi; 864 lei indemnizaţie de şomaj medie lunară; 263 lei indemnizaţie de şomaj lunară pentru absolvenţi.

Potrivit MF, principalele elemente care stau la baza elaborării bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023 sunt: valoarea punctului de pensie de 1.785 de lei începând cu data de 1 ianuarie 2023, reprezentând o majorare cu 12,5% faţă de valoarea din anul 2022 de 1.586 de lei şi creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2023 la 6.789 de lei, faţă de 6.120 de lei estimat pentru anul 2022 şi 5.535 lei realizat în anul 2021.

De asemenea, la elaborarea proiectului s-a avut în vedere scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2023 la 215.000 de persoane, de la 227.000 de persoane la finele anului 2022, scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2023 la 2,7% faţă de 2,9% la finele anului 2022, actualizarea valorii indicatorului social de referinţă, începând cu data de 1 martie 2023, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Te-ar mai putea interesa și
Facturarea electronică prinde avânt: FGO a emis cu 25% mai multe facturi în 2022 decât în 2021. Firma emite e-facturi pentru 87% dintre autorităţi
Facturarea electronică prinde avânt: FGO a emis cu 25% mai multe facturi în 2022 decât în 2021. Firma emite e-facturi ...
În 2022, în FGO (platformă de integrări şi automatizări) s-au emis cu 25% mai multe facturi decât în 2021, iar numărul facturilor de la furnizori a crescut cu 34%. Numărul extraselor și......
Peste 4,781 milioane de pensionari, la finele lunii ianuarie 2023. Pensia medie a fost de 1.958 de lei
Peste 4,781 milioane de pensionari, la finele lunii ianuarie 2023. Pensia medie a fost de 1.958 de lei
Un număr de 4.781.124 pensionari era înregistrat în ianuarie 2023 în România, iar pensia medie a fost de 1.958 de lei, ...
Ce se întâmplă în fermele Peneș Curcanul de la Codlea, unde există gripă aviară
Ce se întâmplă în fermele Peneș Curcanul de la Codlea, unde există gripă aviară
Astăzi a fost finalizată prima acțiune de dezinfecție la toate cele trei ferme de curcani Peneș Curcanul aparținând ...
Sirenele antiaeriene au răsunat la Kiev şi întreaga ţară înainte de începutul summitului UE-Ucraina
Sirenele antiaeriene au răsunat la Kiev şi întreaga ţară înainte de începutul summitului UE-Ucraina
 Sirenele antiaeriene au răsunat vineri la Kiev cu puţin timp înainte de summitul UE-Ucraina, relatează AFP şi Reuters.