Ce trebuie să faci ca să-ţi iei banii de la Astra. Plăţile, doar după hotărârea definitivă privind declanşarea falimentului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat, marţi, pe site, un "Ghid pentru consumatori" destinat clienţilor Astra Asigurări. ASF a retras săptămâna trecută autorizaţia de funcţionare a Astra şi a solicitat intrarea companiei în faliment ca urmare a constatării situaţiei de insolvenţă, după ce operaţiunea de majorare de capital a eşuat.
Economica.net - mar, 01 sept. 2015, 11:00
Ce trebuie să faci ca să-ţi iei banii de la Astra. Plăţile, doar după hotărârea definitivă privind declanşarea falimentului

Decizia ASF privind declanşarea procedurii de faliment a Astra a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Astfel, clienţii care au de încasat bani de la Astra trebuie să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), care va efectua plăţile în limita stabilită prin lege de 450.000 de lei pe asigurat/beneficiar/păgubit (numiţi colectiv creditori de asigurare).

Când vă puteţi lua banii de la Astra

FGA poate efectua plăţi către creditorii de asigurare ai Astra începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

Click aici pentru a consulta integral ghidul ASF pentru clienţii Astra

Consultaţi aici calendarul etapelor care trebuie parcurse până la o hotărâre judecătorească definitivă privind falimentul Astra

Clienţii Astra se pot adresa FGA începând cu data publicării deciziei ASF în MO (31 august 2015), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, se arată în ghidul ASF. Persoanele îndreptăţile la plata despăgubirilor de către FGA se pot adresa Fondului şi ulterior, dacă dreptul de creanţă s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment.

De asemenea, contractele de asigurare încheiate cu Astra rămân valabile până la data expirării sau denunţării contractului, subliniază ASF.

Persoanele care au de luat bani de la Astra vor completa o cerere-tip care va fi pusă la dispoziţia publicului pe site-ul FGA, însoţită de documentele justificative. Toate informaţiile vor putea fi găsite pe site-rile ASF www.asfromania.ro şi FGA www.asf-fga.ro

FGA se va ocupa de deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună şi avizarea lor din punct de vedere tehnic.

 

 

În continuare, redăm în întregime secţiunea de întrebări frecvente din ghidul ASF pentru clienţii Astra

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE A FOST APROBATĂ DE ASTRA, DAR PLATA NU A FOST EFECTUATĂ, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună a fost instrumentat de ASTRA, care a dat acceptul de plată dar nu a efectuat plata acceptată până în acest moment, vă veți adresa FGA, depunând cererea-tip de plată și documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastră și documentele justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru a fi despăgubit de FGA. În situația în care cerere de plată a fost aprobată de FGA, plata se va efectua doar după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind intrarea în faliment, odată cu toți creditorii de asigurări îndreptățiți legal la plăți din partea FGA.

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE IMPLICĂ O POLIȚĂ DE ASIGURARE EMISĂ DE ASTRA, IAR DOSARUL DE DAUNĂ ERA ÎN CURS DE INSTRUMENTARE LA ASTRA, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună se afla în faza de instrumentare de către ASTRA, dosarul dumneavoastră va fi transferat către FGA pentru a fi instrumentat și finalizat. Dumneavoastră trebuie să transmiteți FGA o cerere-tip (a se vedea instrucțiunile de mai sus) pentru ca FGA să finalizeze această procedură și să decidă cu privire la plata cuvenită. Contactați FGA pentru informații cu privire la cerereatip și documentele justificative necesare în acest caz. FGA are nevoie de această cerere din partea dumneavoastră deoarece aveți calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenită conform prevederilor legale.

POT LĂSA SERVICE-UL AUTO SĂ FACĂ CERERE ÎN LOCUL MEU LA FGA?

Legea stabilește care sunt categoriile de persoane ce pot adresa o cerere de despăgubire FGA, acestea fiind definite ca și creditori de asigurare. Cererea trebuie să o formulați dumneavoastră, creditorul de asigurare (asigurat, beneficiar al asigurării, persoană păgubită în cazul asigurărilor de răspundere civilă).

PLĂȚILE INDEMNIZAȚIILOR/DESPĂGUBIRILOR POT FI EFECTUATE ȘI CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT CREDITORUL DE ASIGURĂRI?

Da, plățile indemnizațiilor/despăgubirilor pot fi efectuate către o altă persoană decât creditorul de asigurare, după cum urmează:
• moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar;
• moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura specială autentică să-i reprezinte pe ceilalți moștenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv legatar;
• părintelui pentru copilul sau minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14-18 ani pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui;
• tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv curatelei;
• mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației; creditorii de asigurări, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau reședința/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației de la FGA, pe baza unei procuri eliberate conform legislației statului în care se eliberează aceasta. În acest
caz, mandatarul va prezenta procura și traducerea legalizată de către un notar public român.
• în alte situații, conform contractelor încheiate între părți și prevederilor legale în vigoare.â

DACĂ AM RADIAT MAȘINA ȘI ÎNCĂ AM ASIGURARE RCA VALABILĂ LA ASTRA ȘI VREAU SĂ ÎMI RECUPEREZ BANII, CUM PROCEDEZ?

Dacă mașina este radiată și nu ați avut daune pe polița RCA în vigoare emisă de ASTRA, va trebui să depuneți la FGA, în cel mai scurt timp după radiere, o cerere-tip însoţită de documentele doveditoare, pentru a vi se returna diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată pentru perioada efectivă de deținere a mașinii.

CE FAC DACĂ AM UN ACCIDENT AUTO MÂINE?

Persoanele care au suferit un accident auto și care sunt încadrate în categoria creditorilor de asigurări în relație cu o poliță de asigurare emisă de ASTRA, adică fie persoană păgubită care are drept de reparație pe polița RCA, fie asigurat conform poliței CASCO, trebuie să:
• să întocmească constatul amiabil (dacă este un accident în care au fost implicate doar două vehicule și din care au rezultat doar pagube material) sau să se adreseze poliției pe raza căreia s-a produs accidentul, pentru constatare (dacă una dintre părţi nu este de acord cu semnarea acestui document sau dacă în urma accidentului au fost implicate mai mult de două vehicule sau au fost avariate şi alte
vehicule/clădiri/bunuri sau au rezultat persoane vătămate corporal sau decedate) și
• să se adreseze FGA pentru constatarea și deschiderea dosarului de daună. FGA va instrumenta dosarul dumneavoastră de daună. Pentru informații suplimentare, contactați FGA.

TREBUIE SĂ MAI PLĂTESC RATELE LA ASIGURARE?

Dacă aveți o asigurare pentru care ați stabilit în contract plata primei de asigurare în rate, trebuie să aveți în vedere clauzele contractului de asigurare. Dacă acesta prevede ca, la neîndeplinirea obligației de plată a ratei, asiguratorul să nu mai fie obligat la plata daunelor, contractul încetează a mai produce efecte. În acest caz, pentru a asigura în continuare riscul producerii unui eveniment, puteți analiza oportunitatea denunțării contractului de asigurare facultativă și încheierea unui alt contract cu un alt asigurător.

CE ESTE ȘI CUM SE FACE DENUNȚAREA UNUI CONTRACT DE ASIGURARE FACULTATIVĂ?

Denunțarea unui contract de asigurare facultativă reprezintă încetarea acestui contract din inițiativa dumneavoastră, cauzată de o situație precum cea prezentă. Contractul de asigurare facultativă poate prevedea clauze cu privire la denunțare (cum și cu ce termen de preaviz se realizează).
FGA nu denunță polițele de asigurare.
Mai există și posibilitatea ca societatea sau lichidatorul numit în procesul de faliment să vă anunțe cu privire la opțiunea referitoare la denunțarea poliței.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM O POLIȚĂ OBLIGATORIE DE ASIGURARE A CASEI (PAD)?

În cazul în care polița dumneavoastră obligatorie de asigurare a casei (PAD) este emisă de ASTRA, aceasta își va înceta valabilitatea la termenul specificat pe poliță. În cazul în care se produce unul dintre evenimentele asigurate de PAD, dumneavoastră nu sunteți afectat de situația actuală a ASTRA, deoarece singura obligație a asiguratorului, respectiv de constatare a daunei și instrumentare a dosarului de daună, este preluată de FGA.
Plata daunei în acest caz este realizată de PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legii, PAID este o societate comercială de asigurare-reasigurare care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României – cutremur, inundații și alunecări de teren.

AM PLĂTIT POLIȚA CASCO INTEGRAL ȘI ANTICIPAT PE 1 AN DE ZILE. CE FAC? ACELEAȘI VARIANTE SUNT APLICABILE ȘI ÎN CAZUL ALTOR CONTRACTE DE ASIGURARE FACULTATIVĂ, AȘA CUM SUNT, DE EXEMPLU, CELE PENTRU LOCUINȚĂ SAU SĂNĂTATE.

Polița dumneavoastră CASCO este valabilă până la momentul expirării valabilității ei sau momentul denunțării ei, în funcție de care intervine primul.
Dacă prima de asigurare este achitată integral în acest moment, în cazul denunțării contractului, vă veți adresa FGA pentru a recupera suma de bani proporțională cu intervalul de timp dintre momentul denunțării și momentul expirării. În caz de daună vă veți adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de daună și plata despăgubirii cuvenite.

CONTEAZĂ DACĂ AM O POLIȚĂ CUMPĂRATĂ DE LA SUCURSALA DIN GERMANIA/ SLOVACIA/ UNGARIA? CE FAC ÎN ACEST CAZ?

Conform Legii nr. 213/2015, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată FGA. Legea nu face distincție în ceea ce ce privește domiciliul sau cetățenia, drept urmare, toți consumatorii care dețin polițe de asigurare – sau sunt păgubiți de un asigurat al ASTRA au dreptul de a fi despăgubiți de către FGA.
Se reține că și pentru consumatorii care au încheiat contracte de asigurare cu ASTRA prin intermediul sucursalelor străine ale acestei societăți (Germania, Slovacia, Ungaria), indiferent de domiciliul sau cetățenia consumatorului, aceștia sunt în drept a se adresa FGA, conform procedurii descrise anterior.

Te-ar mai putea interesa și
Industria europeană caută încă răspunsul la subvenţiile americane – AFP
Industria europeană caută încă răspunsul la subvenţiile americane – AFP
Comisia Europeană urmează să îşi prezinte miercuri propunerile destinate să răspundă la subvenţiile anunţate de administraţia Biden, care ameninţă competitivitatea industriei europene,......
Rusia vrea să ducă la „un nou nivel” relaţiile cu China
Rusia vrea să ducă la „un nou nivel” relaţiile cu China
Rusia a anunţat luni că vrea să ducă relaţiile cu China la "un nou nivel" şi că aşteaptă cu nerăbdare convorbirile ...
Copiii sunt din ce în ce mai pasionați de programare și lumea digitală: 540 de animații dezvoltate în Scratch înscrise în Competiția Națională Orange SuperCoders
Copiii sunt din ce în ce mai pasionați de programare și lumea digitală: 540 de animații dezvoltate în Scratch înscrise ...
Orange România susține incluziunea digitală, prin proiectele educaționale și pentru susținerea comunității, precum ...
Ce este codul IBAN – toate detaliile despre numărul de cont bancar in sistem internațional
Ce este codul IBAN – toate detaliile despre numărul de cont bancar in sistem internațional
Orice cont bancar din Europa are un număr unic de identificare, denumit IBAN - acronim de la International Bank Account ...