Codul fiscal actualizat prin OG 16 descurajează persoanele fizice care n-au CIM să aibă două sau mai multe surse de venituri extrasalariale

Codul fiscal actualizat prin OG 16/2022, aprobată prin Legea 370/2022, introduce o procedură nouă de stabilire şi calcul al CASS pentru oamenii care nu au venituri din salarii, ci au doar venituri extrasalariale din cel puţin două surse, iar la una dintre firme câştigă venituri anuale de cel puţin 18.000 de lei în 2023 (echivalentul a şase salarii minime pe economie). CASS datorată de aceştia va fi plătită parţial de firma la care încasează cel puţin 18.000 de lei pe an şi parţial de contribuabili, prin declaraţia unică, dacă venitul total extrasalarial obţinut în 2023 se încadrează într-un plafon diferit de cel în care se situează venitul pentru care firma a reţinut contribuţia la sănătate, reiese dintr-o analiză Economica.net.
Cristina Şomănescu - mie, 25 ian. 2023, 22:19
Codul fiscal actualizat prin OG 16 descurajează persoanele fizice care n-au CIM să aibă două sau mai multe surse de venituri extrasalariale

OG 16 din 2022, aprobată cu modificări prin Legea 370 din 2022, aduce cele mai importante schimbări din 2018 încoace cu privire la lărgirea bazei de colectare a CASS şi creşterea sumelor virate la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de unele persoane fizice cu venituri extrasalariale, arată o analiză Economica.net.

În acest articol vă explicăm noile reglementări, în vigoare din acest an, privind persoanele fizice fără CIM, care au venituri extrasalariale din două sau mai multe surse, iar la una dintre firme încasează peste 18.000 de lei pe an.

Situaţii noi reglementate de Codul fiscal începând cu veniturile încasate în anul 2023:

I persoana fizică nu are CIM, ci doar venituri extrasalariale din mai multe surse/categorii de venit. La una dintre firmele cu care colaborează, persoana fizică încasează venituri extrasalariale anuale cel puţin egale cu 18.000 de lei în 2023 (echivalentul a şase salarii minime pe economie, în vigoare în anul 2023), dar mai mici decât 36.000 de lei. În total, veniturile extrasalariale obţinute de persoana fizică din toate sursele, categoriile de venit sunt cel puţin egale cu 36.000 de lei în anul 2023.

II persoana fizică nu are CIM, ci doar venituri extrasalariale din mai multe surse/categorii de venit. La una dintre firmele cu care colaborează, persoana fizică încasează venituri extrasalariale anuale de cel puţin 18.000 de lei în 2023, dar mai mici decât 72.000 de lei. În total, veniturile extrasalariale obţinute de persoana fizică din toate sursele, categoriile de venit sunt cel puţin egale cu 72.000 de lei în 2023.

Codul fiscal modificat prin OG 16/2022 şi Legea 370/2022 spune că din acest an intră în vigoare o procedură nouă de stabilire şi plată a CASS pentru oamenii aflaţi în situaţiile descrise mai sus. CASS va fi achitată parţial de plătitorul de venit de la care încasează cel puţin 18.000 de lei în 2023, prin declaraţia 112, şi parţial de contribuabil, prin declaraţia unică.

Obligaţiile care-i revin plătitorului de venit

Firma de la care persoana fizică din exemplele de mai sus încasează cel puţin 18.000 de lei în anul 2023 va fi obligată să-i reţină şi să-i plătească CASS la Fisc prin intermediul declaraţiei 112.

Persoana fizică desemnează, prin contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară (cel puţin 18.000 de lei), care are obligaţia să calculeze şi să vireze CASS la baza de calcul aferentă plafonului de venit în care se încadrează contribuabilul. Iată-le enumerate în continuare:

Bazele de calcul pentru CASS în cazul veniturilor extrasalariale încasate în 2023 sunt:

  • 18.000 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cuprinse între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în anul 2023 (primul plafon)
  • 36.000 de lei în cazul veniturilor extrasalariale care sunt cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv în anul 2023 (al doilea plafon)
  • 72.000 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cel puţin egale cu 72.000 de lei în anul 2023 (al treilea plafon), conform Legii nr. 370/2022 care aprobă, cu modificări, OG 16/2022, analizate de Economica.net.

La baza de calcul se aplică cota CASS de 10%. Valoarea rezultată reprezintă CASS reţinută de firmă pentru persoanele fizice aflate în situaţiile antemenţionate, în anul 2023.

Exemplu de calcul

O persoana fizică nu are contract de muncă, ci doar venituri extrasalariale din drepturi de autor din mai multe surse. De la una dintre firmele cu care colaborează, persoana fizică încasează venituri extrasalariale anuale nete de 20.000 de lei în 2023. În total, veniturile extrasalariale obţinute de persoana fizică din toate sursele ajung la 36.500 de lei în anul 2023.

Pe de o parte, firma de la care persoana fizică încasează 20.000 de lei în anul 2023 va fi obligată să-i reţină şi să-i vireze CASS la Fisc.

Cum aflaţi care e baza de calcul pentru CASS, reţinută de firmă, în situaţia dată

Stabiliţi în ce plafon de venituri se încadrează venitul de 20.000 de lei din exemplul nostru.

  • Primul plafon – venituri extrasalariale cuprinse între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în anul 2023;
  • Al doilea plafon – venituri extrasalariale cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv în anul 2023;
  • Al treilea plafon – venituri extrasalariale cel puţin egale cu 72.000 de lei în anul 2023.

Venitul de 20.000 de lei se încadrează în primul plafon, drept care plătitorul de venit va calcula CASS la baza de calcul aferentă primului plafon, adică la 18.000 de lei.

CASS reţinută şi plătită de firmă, aferentă contractului în baza căruia încasaţi 20.000 de lei net din drepturi de autor în anul 2023, este de 1.800 de lei, sumă rezultată din aplicarea cotei de 10% la baza de calcul de 18.000 de lei.

Pe de altă parte, şi contribuabilul va plăti CASS pentru că venitul său total în 2023 e în alt plafon decât cel pentru care firma a reţinut contribuţia

Persoana fizică din exemplul nostru are în total venituri extrasalariale din toate sursele de 36.500 de lei în anul 2023, drept care va plăti CASS  în valoare de 1.800 de lei prin declaraţia unică, secţiunea privind veniturile realizate în anul 2023, arată o analiză Economica.net pe baza Codului fiscal actualizat.

Cum am ajuns la această valoare

Din nou, stabilim în ce plafon se încadrează venitul cumulat din toate sursele obţinut în anul 2023. Venitul de 36.500 de lei din exemplul analizat se încadrează în al doilea plafon.

  • Al doilea plafon – venituri extrasalariale cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv în anul 2023.

Baza de calcul pentru CASS, aferentă celui de-al doilea plafon, este de 36.000 de lei în anul 2023 (echivalentul a 12 salarii minime).

CASS totală aferentă tuturor veniturilor extrasalariale din exemplul analizat este de 3.600 de lei, valoare rezultată din aplicarea cotei de 10% la baza de calcul de 36.000 de lei.

Cât plăteşte contribuabilul din această sumă

Contribuabilul va plăti prin declaraţia unică diferenţa dintre CASS totală de 3.600 de lei, stabilită conform algoritmului explicat de Economica.net mai sus, şi CASS plătită de firmă (1.800 de lei), adică 1.800 de lei.

Cum dovediţi Fiscului că firma v-a achitat o parte din contribuţie

Plătitorii de venituri sunt obligaţi să eliberează la solicitarea contribuabililor aflaţi în situaţia analizată în acest articol o informare cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă, spune Codul fiscal actualizat prin OG 16, analizat de Economica.net.

Temei juridic

Articolul 174 din Codul fiscal

(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alineatul (5) sunt realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile nete, brute sau impozabile, după caz, estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să reţină, să plătească şi să declare contribuţia pentru anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate.

(6¹) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care s-au aplicat prevederile alineatului (6), contribuţia reţinută de către plătitorul de venit fiind aferentă unei baze de calcul mai mici decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alineatul (3^1), în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente unei baze de calcul egale cu nivelul a 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. În acest caz, contribuţia reţinută de către plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către respectivii contribuabili.

(6²) În situaţia prevăzută la alineatul (6¹), plătitorii de venituri eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă.

Te-ar mai putea interesa și
Locuitorii din Brașov și din alte șase localități își vor putea plăti la ghișeele Poștei Române impozitele și taxele locale
Locuitorii din Brașov și din alte șase localități își vor putea plăti la ghișeele Poștei Române impozitele și ...
Cetăţenii din municipiul Braşov, dar şi cei din Săcele, Tărlungeni, Cristian, Sânpetru, Hărman şi Ghimbav, pot achita la oficiile poştale din aceste localităţi taxele şi impozitele......
„CFR”-ul kazah vrea să-și extindă operațiunile pe ruta Constanța – Budapesta
„CFR”-ul kazah vrea să-și extindă operațiunile pe ruta Constanța – Budapesta
Compania kazahă de căi ferate Kazahstan Temir Zholy (KTZ) a purtat negocieri cu CFR Marfă din România la Astana, transmite ...
Statele UE vor asigura până la 60% din finanțarea de 50 de miliarde de dolari promisă de G7 Ucrainei
Statele UE vor asigura până la 60% din finanțarea de 50 de miliarde de dolari promisă de G7 Ucrainei
Statele Uniunii Europene vor contribui cu până la 60% din împrumutul de 50 de miliarde de dolari pe care ţările din ...
Mirela Medelean, director general adjunct în BRD, părăsește începând de astăzi compania. Mandatul unui alt director adjunct va înceta pe 31 august
Mirela Medelean, director general adjunct în BRD, părăsește începând de astăzi compania. Mandatul unui alt director ...
BRD – Groupe Societe Generale a anunțat astăzi investitorii de la Bursa de Valori București că doi dintre directorii ...