Consiliul Fiscal: Sistemul de taxe este administrat ineficient. Colectarea este cu mult sub media UE

România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor bugetare, deşi numărul administraţiilor financiare este comparabil cu cel din Polonia, ţară cu o populaţie de două ori mai mare, din cauza sistemului de taxe administrat ineficient şi a bazei de impozitare relativ redusă.
Economica.net - vin, 11 mai 2012, 05:23
Consiliul Fiscal: Sistemul de taxe este administrat ineficient. Colectarea este cu mult sub media UE

Veniturile fiscale şi cele nefiscale au reprezentat în 2011 doar 32,5% din PIB, cu 12,1 puncte procentuale sub media europeană.

Nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuţii sociale) în România a fost de 27,2 % în anul 2011, cu 12,4 puncte procentuale mai mic decât media UE 27 (39,6%). Ponderea veniturilor fiscale în PIB este semnificativ mai mică decât în Slovenia (37,8%), Ungaria (36%), Polonia (32,1%) şi Slovacia (28,5%), se arată în raportul Consiliului Fiscal pentru 2011.

Structura veniturilor fiscale din România relevă o pondere ridicată a încasărilor din impozitele indirecte (46,32% din totalul veniturilor fiscale, faţă de 33,08% media UE 27), în timp ce ponderea veniturilor din contribuţiile sociale a fost de 32,35% (35,1% UE 27), iar cea a impozitelor directe de doar 21,32% ( 31,81% UE 27).

Față de 2010, ponderea impozitelor indirecte a crescut cu aproximativ trei puncte procentuale pe fondul majorării cotei standard de TVA și a nivelului accizelor, în timp ce contribuţiile şi impozitele directe și-au diminuat importanța relativă, în condițiile unui scăderi a ponderii acestora în PIB mai mare decât reducerea ponderii veniturilor fiscale totale în produsul intern brut. În aceste condiții, se poate considera că impozitele indirecte au reprezentat principala componentă a consolidării fiscale pe partea de venituri bugetare.

Sistemul de taxe şi impozite în România este caracterizat de o colectare slabă a acestora, cu o administrare ineficientă şi o birocraţie excesivă, o bază de impozitare relativ redusă cu foarte multe excepţii şi deduceri legale şi o evaziune fiscală ridicată, se menţionează în raport.

Ca o exemplificare a colectării slabe a taxelor, România a colectat 8,4% din PIB venituri din TVA în anul 2011, la fel ca Estonia, în condiţiile în care cota legală de TVA în România este mai mare decât cea a Estoniei (24% faţă de 20%).

În plus, Bulgaria, cu o structură a economiei relativ similară cu cea a României şi o cotă legală de TVA inferioară (20%), a colectat chiar mai mult din taxa pe valoarea adaugată în 2011, 8,6% din PIB.

În ceea ce priveşte contribuţiile la asigurările sociale plătite de angajaţi şi angajatori, veniturile bugetare încasate în anul 2011 au fost de 8,3% din PIB, cu mult mai mici decât în Cehia (13,1% din PIB) şi Ungaria (12,3% din PIB), cu toate că ratele de contribuţii erau relativ similare.

În opinia Consiliului Fiscal, România are nevoie de o reformă radicală a sistemului de colectare a taxelor care să asigure creşterea semnificativă a veniturilor colectate şi scăderea costurilor administrative aferente.

Consiliul apreciază că reforma trebuie să se concentreze pe următoarele compnente: creşterea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, în special prin simplificarea codului fiscal şi a codului de procedură fiscală şi printr-un program amplu de transparentizare totală a cheltuielilor bugetare; sporirea eficientei şi reducerea costurilor colectării, în special prin consolidarea numărului de admnistraţii fiscale, informatizarea sistemului şi promovarea agresivă a declaraţiilor şi plăţilor electronice; creşterea calităţii profesionale a personalului angajat în colectarea taxelor şi reducerea corupţiei; stimularea indirecta a unui model de creptere economică mai sustenabil prin creşterea gradului de colectare a taxelor care să permită acomodarea unor potenţiale ajustări în sistemului de taxe şi impozite îndreptate în special în direcţia stimulării muncii (in special prin reducerea contribuţiilor la asigurările sociale aflate la un nivel ridicat în acest moment) şi creşterea economisirii interne pentru a reduce dependenţa de intrările de capitaluri din străinatate în finanţarea investiţiilor, se mai arată în raport.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, care își propune să sprijine activitatea Guvernului și a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice.

Consiliul Fiscal are printre atribuţii publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară şi bugetul anual, să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual precum şi obiectivele, ţintele şi indicatorii stabiliţi prin strategia fiscal-bugetară şi prin bugetul anual.

Te-ar mai putea interesa și
România va participa la programul comun al statelor UE de achiziționare de obuze pentru Ucraina
România va participa la programul comun al statelor UE de achiziționare de obuze pentru Ucraina
Un număr de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, au convenit luni să cumpere în comun muniţii de artilerie în valoare de două miliarde de euro pe care să le......
Ministerul Finanțelor a împrumutat 400 de milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanțelor a împrumutat 400 de milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 400 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat ...
Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Emirates Nuclear Energy Corporation, pentru a colabora la dezvoltarea programului de energie nucleară
Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Emirates Nuclear Energy Corporation, pentru a colabora la dezvoltarea programului ...
Companiile Nuclearelectrica și Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) anunță semnarea unui emorandum de înțelegere ...
APIA a început să elibereze adeverințe pentru solicitanții de ajutoare de stat în sectorul creșterii animalelor
APIA a început să elibereze adeverințe pentru solicitanții de ajutoare de stat în sectorul creșterii animalelor
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început eliberarea de adeverinţe pentru solicitanţii ...