Deciziile întârziate ale guvernului obligă în premieră pe unele persoane fizice doar cu venituri extrasalariale, pentru care s-au reţinut deja la sursă contribuţiile sociale în 2023, să trimită declaraţia unică la Fisc

"Revoluţia" adusă de declaraţia unică obligă, în premieră, oamenii care au doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, cel puţin egale cu 12 salarii minime pe an, obţinute de la un singur plătitor de venit, pentru care obligaţia de a reţine CAS şi CASS a revenit firmei în 2023, să trimită la Fisc declaraţia unică pentru definitivarea veniturilor şi contribuţiilor datorate pentru 2023, dacă firma le-a plătit contribuţiile la nivelul salariului de 3.300 de lei în ultimele trei luni ale anului 2023, reiese dintr-o analiză Economica.net asupra Codului fiscal modificat prin OUG 115 din 2023. Informaţia vine în contextul în care ANAF poate vedea deja plăţile făcute lunar de firmele aflate în situaţia de mai sus, prin intermediul D112.
Cristina Şomănescu - Dum, 18 feb. 2024, 21:44
Deciziile întârziate ale guvernului obligă în premieră pe unele persoane fizice doar cu venituri extrasalariale, pentru care s-au reţinut deja la sursă contribuţiile sociale în 2023, să trimită declaraţia unică la Fisc

Persoanele fizice care au doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală dintr-o singură sursă pentru care s-au reţinut la sursă contribuţiile sociale în 2023 au obligaţia să depună, în premieră, declaraţia unică pentru definitivarea veniturilor realizate în 2023 (capitolul I al declaraţiei), dacă plătitorul de venit a reţinut CAS şi CASS, pentru perioada octombrie – decembrie 2023, la nivelul salariului minim în vigoare în intervalul antemenţionat, de 3.300 de lei brut, reiese dintr-o analiză Economica.net pe baza Codului fiscal şi a OUG 115 din 2023.

Până în acest an, persoanele fizice din situaţia descrisă mai sus nu au avut obligaţia să trimită declaraţia unică la Fisc, toate dările aferente veniturilor lor fiind suportate de plătitorul de venit şi declarate la ANAF prin declaraţia 112.

Nu doar ele sunt nevoite să trimită la Fisc capitolul I al declaraţiei unice până la 25 mai 2024.

Au obligaţia să trimită la ANAF primul capitol al declaraţiei unice persoanele fizice care au avut doar venituri din contracte de activitate sportivă, obţinute de la o singură firmă, în valoare brută totală anuală cel puţin egală cu 12 salarii minime, pentru care firma a avut obligaţia să reţină CAS şi CASS, iar în ultimele trei luni din 2023 a reţinut contribuţii raportate la salariul majorat de 3.300 de lei. Oamenii aflaţi în situaţia descrisă mai sus vor completa declaraţia unică (primul capitol) definitivându-şi venitul şi contribuţiile datorate, raportate la 3.000 de lei pentru tot anul 2023, potrivit unei analize Economica.net pe baza Codului fiscal şi a OUG 115 din 2023.

Cum s-a ajuns în această situaţie

În 2023 am avut două valori ale salariului minim brut pe economie: 3.000 de lei de la începutul anului 2023 până la finalul lunii septembrie şi 3.300 de lei de la 1 octombrie până la sfârşitul anului 2023.

Guvernul a avut nevoie de peste două luni ca să lămurească valoarea salariului minim pe economie folosită la determinarea plafoanelor minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale în 2023 şi pentru determinarea bazelor de calcul a acestor contribuţii.

Executivul a stabilit abia în 15 decembrie 2023, prin OUG 115, că singura valoare a salariului minim în funcţie de care se stabilesc plafoanele minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii în 2023 e cea dinainte de majorarea din octombrie, adică 3.000 de lei.

Plafoanele minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii în 2023

Persoanele fizice cu venituri extrasalariale (cu unele excepţii) au avut obligaţia să trimită la Fisc declaraţia unică, până la 25 mai 2023, pentru veniturile extrasalariale estimate că vor fi realizate în 2023 şi pentru declararea contribuţiilor sociale pe care le datorează, dacă a fost cazul.

Când datorează contribuţii

Persoanele fizice cu venituri extrasalariale din una sau multe categorii şi/sau surse datorează CAS pentru aceste venituri (cu unele excepţii) dacă au estimat, în declaraţia trimisă la ANAF până pe 25 mai 2023, că în cursul anului 2023 vor realiza venituri extrasalariale cel puţin egale cu 12 salarii minime brute pe economie.
Similar, plătitorii de venituri au reţinut la sursă CAS pentru colaboratorii care au avut doar drepturi de proprietate intelectuală, dintr-o singură sursă, pentru care au estimat că venitul net din drepturi de autor va fi cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe economie în 2023.
Persoanele fizice cu venituri extrasalariale din una sau multe categorii şi/sau surse datorează CASS pentru aceste venituri (cu unele excepţii) dacă au estimat, în declaraţia trimisă la ANAF până pe 25 mai 2023, că în cursul anului 2023 vor realiza venituri extrasalariale cel puţin egale cu 6 salarii minime brute pe economie.
Plătitorii de venituri au reţinut la sursă CASS pentru colaboratorii care au avut doar drepturi de proprietate intelectuală, dintr-o singură sursă, pentru care au estimat că venitul net din drepturi de autor va fi cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe economie.
Cei care au trimis declaraţia unică estimativă până la termenul legal de 25 mai 2023 au luat ca referinţă pentru determinarea plafoanelor minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii în 2023 salariul minim brut în vigoare la 25 mai 2023, cel de 3.000 de lei.

De ce e important salariul minim în vigoare la termenul-limită de trimitere a declaraţiei unice privind veniturile estimate că vor fi realizate într-un an?

Codul fiscal analizat de Economica.net spune că valoarea salariului minim luată ca referinţă pentru determinarea plafoanelor minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii în cazul veniturilor extrasalariale estimate că vor fi realizate de contribuabil într-un an e cea prevăzută la termenul trimiterii declaraţiei unice estimative, 25 mai 2023, în cazul analizat aici.
La 25 mai 2023 salariul minim brut pe economie a fost de 3.000 de lei.

Ajungem în octombrie 2023 când salariul minim pe economie a fost majorat de executiv la 3.300 de lei.

Economica.net a cerut prompt răspunsuri din partea ANAF despre valoarea salariului minim luată ca referinţă pentru determinarea plafoanelor minime pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii. Răspunsul a venit tardiv şi a fost neconcludent.

Până la lămurirea acestor informaţii, unele persoane fizice au trimis declaraţii rectificative prin care au recalculat venitul anual estimat că va fi realizat în 2023 şi contribuţiile datorate, calculate pentru ultimele trei luni la nivelul salariului minim majorat la 3.300 de lei.
Similar, unii plătitori de venituri au reţinut contribuţiile pentru colaboratorii cu venituri extrasalariale la nivelul salariului minim majorat la 3.300 de lei pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie.

Lămuririle oficiale din partea guvernului despre acest subiect au fost oficializate abia la 15 decembrie 2023, prin OUG 115/2023.

Concret, ce trebuie să facă oamenii care au plătit sau pentru care s-au achitat contribuţii sociale mai mari în ultimele 3 luni din 2023, aplicate la salariul minim majorat

Persoanele fizice care au obligaţia trimiterii declaraţiei unice (capitolul I din formular – venituri realizate în anul anterior) prin care îşi definitivează veniturile şi contribuţiile datorate pentru veniturile extrasalariale efectiv realizate în 2023 îşi vor calcula dările la nivelul salariului minim de 3.000 de lei pentru tot anul 2023, conform analizei Economica.net pe baza OUG 115/2023 care schimbă Codul fiscal. Termenul-limită de trimitere a capitolului I din declaraţia unică e 25 mai 2024.

Persoanele fizice fără contract de muncă, care au doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, cel puţin egale cu 12 salarii minime pe an, pentru care obligaţia de a reţine CAS a revenit plătitorului de venit în 2023 vor trimite capitolul I al declaraţiei unice la Fisc, dacă plătitorii de venit au reţinut la sursă CAS pentru ultimele trei luni din 2023, raportată la salariul minim majorat la 3.300 de lei, arată analiza Economica.net asupra Codului fiscal. 

În capitolul I al declaraţiei unice persoanele fizice vor declara veniturile şi contribuţiile raportate la salariul minim de 3.000 de lei pentru tot anul 2023.
Termenul de trimitere la Fisc a acestei declaraţii e 25 mai 2024.
Diferenţa de CAS plătită în plus de plătitorul de venit nu se restituie, ci se valorifică la pensie, reiese din analiza Economica.net.

Vor trimite capitolul I al declaraţiei unice la Fisc şi persoanele fizice cu venituri doar din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, obţinute din mai multe surse, iar la una dintre firme au avut venituri anuale cel puţin egale cu 12 salarii minime în 2023 şi plătitorul le-a reţinut CAS până în septembrie raportat la 3.000 de lei, iar din octombrie CAS aplicată asupra salariului minim de 3.300 de lei. Persoanele fizice aflate în această situaţie vor declara, în capitolul I al declaraţiei unice, veniturile realizate şi contribuţiile raportate la salariul minim de 3.000 de lei pentru tot anul 2023. La determinarea CAS datorate pentru anul 2023, vor ţine cont de valoarea CAS achitată de plătitorul de venituri.

Vor trimite capitolul I al declaraţiei unice la Fisc şi persoanele fizice care realizează venituri doar din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, pentru anul 2023, este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, dacă plătitorul de venit a reţinut CASS pentru lunile octombrie – decembrie raportată la nivelul salariului minim de 3.300 de lei, conform analizei Economica.net.

Vor trimite capitolul I al declaraţiei unice la Fisc şi persoanele fizice care realizează venituri doar din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la mai multe firme, iar la una dintre firme au avut venituri nete sau brute (după caz) cel puţin egale cu 6 salarii minime pe economie, plătitorul reţinându-le CASS din octombrie până în decembrie, aplicată asupra salariului minim de 3.300 de lei, potrivit analizei Economica.net.

Important

Plătitorii de venituri au obligația de a le elibera persoanelor fizice aflate în situaţiile de mai sus, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2024, pentru anul 2023, un document cu privire la nivelul CAS şi CASS reținute la sursă, precum și nivelul salariului minim brut pe țară utilizat la calculul acestora.

La stabilirea cuantumului CASS datorate de către persoanele fizice, contribuția reținută la sursă de către plătitorul de venit reprezintă plată anticipată în contul contribuției anuale.

Precizare

Reamintim că persoanele fizice care au contract individual de muncă sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale pentru veniturile obţinute din drepturi de autor, indiferent de valoarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate într-un an. Pentru limpiditate, precizăm că acest articol nu vizează oamenii aflaţi în această situaţie (şi cu CIM, şi cu venituri din drepturi de autor).

Întrebări retorice pentru ANAF, dar nu numai

De ce cereţi/aveţi nevoie de încă o declaraţie de la persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale dintr-o singură sursă (plătite de o singură firmă) şi pentru care plătitorul de venit a reţinut lunar CAS şi CASS pe parcursul anului, din moment ce aceste plăţi au fost făcute lunar şi sunt evidenţiate prin declaraţia 112, iar aceste informaţii sunt disponibile chiar şi pentru contribuabili, în SPV?

Cui serveşte încă o declaraţie pentru evidenţierea plăţilor făcute deja pentru contribuabil, pe care le cunoaşteţi deja, fiind la un click distanţă?

Te-ar mai putea interesa și
Compania ucraineană Very Nice Retail intră pe piața românească
Compania ucraineană Very Nice Retail intră pe piața românească
Holdingul internaţional Very Nice Retail, originar din Ucraina, a anunţat intrarea pe piaţa românească prin deschiderea a cinci magazine "Brooklyn" în capitală, conform unui comunicat de......
Dacia a asamblat 1.000.000 de vehicule cu alimentare duală benzină – GPL
Dacia a asamblat 1.000.000 de vehicule cu alimentare duală benzină – GPL
Dacia a atins pragul de 1.000.000 de vehicule cu propulsoare care permit alimentarea mixtă, benzină și GPL. Pentru marca ...
Investiţiile record în energie nu reuşesc să menţină cursul pentru ţinta mondială 2030 în energie regenerabilă – studiu EY România
Investiţiile record în energie nu reuşesc să menţină cursul pentru ţinta mondială 2030 în energie regenerabilă ...
Investiţiile record în energie nu reuşesc să menţină cursul pentru ţinta mondială 2030 în energie regenerabilă, ...
Prețurile la energie electrică spot din România ajung la maximul anului mâine. Seara prețul sare de 400 de euro/MWh
Prețurile la energie electrică spot din România ajung la maximul anului mâine. Seara prețul sare de 400 de euro/MWh
Prețul spot al energiei electrice comercializate pe piața pentru ziua următoare (PZU) de la București, cu livrare în ...