Declaraţia unică: impozitul şi contribuţiile datorate la Fisc de creatorii de conţinut care obţin venituri din postări pe reţele sociale

Veniturile obţinute de creatorii de conţinut digital din postările realizate pe reţele de socializare, prin care fac reclamă pentru firme şi mărci, sunt venituri din activităţi independente dacă aceştia îşi desfăşoară activitatea cu regularitate, continuu, pe cont propriu, cu scopul de a obţine venituri prin intermediul reţelelor sociale şi dacă sunt îndeplinesc criteriile unei activităţi independente. Pentru aceste venituri, creatorii de conţinut datorează impozit şi, după caz, contribuţii sociale, declarate şi plătite prin declaraţia unică.
Cristina Şomănescu - mie, 26 apr. 2023, 22:08
Declaraţia unică: impozitul şi contribuţiile datorate la Fisc de creatorii de conţinut care obţin venituri din postări pe reţele sociale

Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii în România, precum creatorii de conţinut digital, au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice, în condiţiile OUG nr. 44/2008 şi pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale.

Cum determinaţi venitul net anual

Venitul net anual din activităţi independente, obţinut de creatorii de conţinut digital, se determină ori pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activității, ori în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Persoanele fizice care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Plata impozitului anual datorat se face la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, reiese din Codul fiscal consultat de Economica.net.

Temei – articolul 69^2 din Codul fiscal – stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alineatul (1) se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 

Dacă venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se face la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, potrivit articolului 120^1 din Codul fiscal consultat de Economica.net.

Creatorii de conţinut digital care obţin venituri din activități independente au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în scopul stabilirii impozitului anual estimat, prin trimiterea declarației unice – capitolul II, până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului. Dacă încep activitatea independentă în cursul anului fiscal, au obligaţia să trimită la Fisc declaraţia unică – al doilea capitol în termen de 30 de zile de la data începerea activităţii.

 • Temei – articolul 120^1 din Codul fiscal
  (1) Contribuabilii prevăzuţi la articolul 120 au obligaţia estimării venitului anual impozabil/venitului net anual, după caz, pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului.
  (2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Dacă persoana fizică a ales determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate, impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil în declarația unică – primul capitol, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit articolului 123 din Codul fiscal analizat de Economica.net.

 • Temei juridic – articolul 123 din Codul fiscal
 • (1) Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, determinat potrivit art. 118, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Când datoraţi CAS pentru veniturile obţinute din postările pe reţele sociale

Pentru veniturile din activități independente obţinute pe reţele sociale, creatorii de conţinut digital datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) dacă estimează pentru anul 2023 venituri extrasalariale a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 36.000 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare în 2023.

Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 36.000 de lei se face prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală (dacă e cazul), pe care persoana fizică estimează că le va realiza în anul 2023.

Baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul ales de contribuabil, care e:

 • Cel puţin 36.000 de lei pentru veniturile extrasalariale cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv pe an.
 • Cel puţin 72.000 de lei pentru veniturile extrasalariale cel puţin egale cu 72.000 de lei pe an.

Amintim că din acest an, baza de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul ales de contribuabil, care e cel puţin:

 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale totale anuale cuprinse între 12 salarii minime inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară exclusiv;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale totale anuale cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

CAS datorată pentru veniturile din activităţi independente se stabileşte prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de calcul.

Pentru veniturile extrasalariale totale cuprinse între 36.000 de lei şi 72.000 de lei în 2023, CAS totală datorată e de 9.000 de lei, dacă vă asiguraţi la sistemul public de pensii la nivelul salariului minim.
Pentru veniturile extrasalariale egale sau mai mari decât 72.000 de lei pe an, CAS totală datorată e de 18.000 de lei în anul 2023, dacă vă asiguraţi la sistemul public de pensii la nivelul salariului minim, arată Codul fiscal analizat de Economica.net.

Când datoraţi CASS pentru veniturile obţinute din postările pe reţele sociale

Creatorii de conţinut digital datorează şi contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă estimează pentru anul 2023 venituri extrasalariale a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară (18.000 de lei în 2023).

Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6 salarii minime brute se face prin cumularea veniturilor din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, veniturilor din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, veniturilor din investiţii şi veniturilor din alte surse.

Baza anuală de calcul al CASS e:

 • 18.000 de lei pentru veniturile extrasalariale totale cuprinse între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în 2023.
 • 36.000 de lei pentru veniturile extrasalariale totale cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv pe an.
 • 72.000 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cel puţin egale cu 72.000 de lei în anul 2023, reiese din Codul fiscal consultat de Economica.net.

Amintim că din acest an baza de calcul pentru CASS în cazul veniturilor extrasalariale e:

 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale cumulate sunt cuprinse între 6 salarii minime brute inclusiv şi 12 salarii minime brute exclusiv, în 2023;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale totale sunt cuprinse între 12 salarii minime brute inclusiv şi 24 de salarii minime brute exclusiv în 2023;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale realizate în anul 2023 sunt cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute.

CASS datorată de creatorii de conţinut digital se obţine prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul corespunzătoare plafonului de venit în care se află contribuabilul.

Prin urmare, CASS datorată de creatorii de conţinut digital e de:

1.800 de lei pentru veniturile extrasalariale totale cuprinse între 18.000 de lei inclusiv şi 36.000 de lei exclusiv în 2023.
3.600 de lei pentru veniturile extrasalariale totale cuprinse între 36.000 de lei inclusiv şi 72.000 de lei exclusiv pe an.
7.200 de lei pentru veniturile extrasalariale care sunt cel puţin egale cu 72.000 de lei în anul 2023, arată o statistică Economica.net pe baza Codului fiscal actualizat.

CASS datorată de creatorii de conţinut digital pentru veniturile obţinute în anul 2023 se plăteşte la Fisc până la 25 mai inclusiv 2024.

Important

Dacă activitatea desfăşurată de creatorii de conţinut digital nu are caracter de continuitate, veniturilor realizate de persoanele fizice din postările realizate pe diferite reţele de socializare sunt considerate “venituri din alte surse” conform Codului fiscal.

Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Când datoraţi CASS

Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6 salarii minime brute pe ţară se face prin cumularea veniturilor din alte surse cu venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii.

Bazele de calcul pentru CASS în cazul veniturilor din alte surse sunt aceleaşi menţionate mai sus de Economica.net.

Le reamintim:
Baza de calcul a CASS în cazul veniturilor extrasalariale e:

 • nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale cumulate sunt cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară în 2023;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale totale sunt cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară în 2023;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale realizate în anul 2023 sunt cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute.

Citeşte şi:

Materialele Economica.net despre declaraţia unică pot fi citite aici: 

Te-ar mai putea interesa și
Ungaria – Problemele economice îi fac pe oamenii de afaceri să ceară aderarea la euro
Ungaria – Problemele economice îi fac pe oamenii de afaceri să ceară aderarea la euro
Directorul general al uneia dintre cele mai importante companii ungare a făcut un apel pentru aderarea la zona euro, după ce politicile premierului Viktor Orban au generat una dintre cele mai grave......
Hidroelectrica și-a lansat aplicația de mobil. Cum se numește UPDATED – comunicat Hidroelectrica
Hidroelectrica și-a lansat aplicația de mobil. Cum se numește UPDATED – comunicat Hidroelectrica
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și compania care înregistrat cea mai mare creștere ...
CFR SA electrifică încă opt secții de circulație: Licitație pentru Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos
CFR SA electrifică încă opt secții de circulație: Licitație pentru Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos
CFR SA, prin sucursala regională CF Brașov, a lansat licitație pentru studiul de fezabilitate necesar electrificării ...
Huawei lansează în România primul ceas smart cu finisaje din aur de 18K
Huawei lansează în România primul ceas smart cu finisaje din aur de 18K
Huawei Consumer Business Group (CBG) lansează în România primul dispozitiv smart din categoria wearables, care îmbină ...