1EUR = 4.7792 RON | Bucureşti 4 º

News

Din august se aplică OUG privind salarizarea bugetarilor. Iată noile salarii şi sporuri din sănătate şi educaţie

Guvernul a aprobat astăzi, 8 iunie, Ordonanţa de Urgenţă nr. 20 care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate şi educaţie va fi restructurat începând cu luna august 2016, iar de aceste modificări vor beneficia circa 650.000 de salariaţi. Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 milioane lei, iar pentru 2017, la 2,6 miliarde lei. Iată concret ce salarii şi sporuri vor încasa din august profesioniştii din educaţie şi din sănătate. 

Guvernul a aprobat astăzi, 8 iunie, Ordonanţa de Urgenţă nr. 20 care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar. Actul normativ este rezultatul consultărilor în cadrul mai multor întâlniri cu reprezentanţi ai tuturor familiilor ocupaţionale. 

Iată care sunt cele mai importante modificări introduse prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern

I. Reducerea disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul public prin:

- Eliminarea inechităţilor de salarizare pentru funcţii egale şi muncă egală în cadrul aceleiaşi unităţi. Acest obiectiv se va atinge prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii pentru toate familiile ocupaţionale, în limita alocărilor bugetare;

În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea diferenţelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situaţia în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

- Eliminarea diferenţelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit pentru familia ocupaţională Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a OUG nr. 1/2010.

Astfel, pentru personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009 vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii.

Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% dintre ele - începând cu luna august 2016 şi 50% - începând cu luna august 2017.

- Reglementarea situaţiei pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

II. Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, pentru eliminarea inechităţilor existente în sistem.

- Stabilirea unei creşteri suplimentare cu aproximativ 10% a salariilor debutanţilor din sănătate, faţă de restul funcţiilor din sistem.

De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice va fi cuprins între 2.364 de lei şi 2.944 de lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical se va situa între 1.960 lei şi 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă.

Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi cuprins între 4.371 lei şi 5.443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcţie de specializare, grad şi vechime, şi este completat cu diferite sporuri.

În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

- Stabilirea tranşelor de vechime în muncă, în concordanţă cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În acest fel se elimină inechităţile salariale pentru toţi cei aproximativ 163.000 de angajaţi din sistemul sanitar. 

- Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat este stabilit la nivelul de 4.749 lei.

- Se reglemententează situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. Acestea se vor desfăşura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, iar personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

III. Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, prin:

- Stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor din educaţie, pentru eliminarea inechităţilor existente.
De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi cuprins între 1.896 și 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant, salariul va fi situat între 1.700 lei şi 2.117 lei.
Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ cuprinsă între 6-10 ani, salariul de bază va fi cuprins între 2.991 lei şi 3.465 lei, şi va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând la 6.935 de lei în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime.

- Stabilirea unei creşteri suplimentare cu aproximativ 10% a salariilor debutanţilor din învăţământ, faţă de restul funcţiilor din învăţământ.

În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare mai sunt mici sau egale decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

- În cazul în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată, începând cu luna august 2016, şi 100%, începând cu luna decembrie 2017. În acest fel se elimină inechităţile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământ.

- Reglementarea acordării indemnizaţiei pentru învăţământul special (15% din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25% din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege;

IV. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă pentru personalul din sistemul de sănătate, începând cu luna ianuarie 2017, şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018. Astfel:

- Ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în cazul îndeplinirii criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de reformă.

Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

- Premiile anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, vor putea fi acordate numai după aprobarea condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului;

- Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă;

- Înfiinţarea registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a avea o evidenţă clară a angajaţilor din sistemul bugetar. Modul de aplicare va fi stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO