Document ANAF – Statul român a avut o mega-acţiune de vânare a profiturilor „pierdute” de marile magazine. Rezultatele au rămas până acum secrete

ECONOMICA.NET a intrat în posesia unui document care atestă că statul român a întreprins o campanie de control de anvergură la toţi marii retaileri din România, bănuind că marile magazine, printre care Auchan,Cora, sau Penny, ar încerca să-şi ascundă nivelul profiturilor făcute în ţară. Rezultatele cercetărilor au rămas secrete până acum, pentru că acţiunea a fost întreruptă de o schimbare de guvern.
Ionut Tudorica - Dum, 28 iul. 2019, 18:47
Document ANAF - Statul român a avut o mega-acţiune de vânare a profiturilor

Documentul este o „Informare” care a circulat prin diverse departamente din ANAF la sfârşitul anului 2015 şi prezintă practicile găsite suspecte de inspectorii instituţiei, care le-au căutat fizic într-o jumătate de an în contabilităţile marilor retaileri.

Scopul statului român pare să fi fost descoperirea modului în care aceştia ar putea micşora contabil profiturile făcute în România.

„Începând cu luna august 2015, au fost selectati și avizati pentru efectuarea inspectiei fiscale generale, 4 mari contribuabili care au ca obiect principal de activitate „inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” și 12 contribuabili care au ca obiect principal de activitate „comert cu amanuntul”. Inspectiile fiscale generale au început în luna august pentru 12 contribuabili și în luna septembrie pentru 4 contribuabili”, scrie în Informare.

În concluziile documentului, trimis conducerii ANAF de Adrian Cucu, şeful Direcţiei Mari Contribuabili din ANAF, în prezent director general adjunct în Direcţia de Relaţii Internaţionale a Ministerului Finanţelor, sunt enumerate mai multe practici frecvente care ar fi fost folosite în micşorarea profitului impozabil al marilor magazine. Din tonul Informării, reiese că firmele erau suspectate că exportă profit către entităţile mamă şi către alţi afiliaţi.

Astfel controlorii ANAF au găsit următoarele practici frecvente:

– înregistrarea unor cheltuieli mari cu chiria spaţiilor, proprietarul acestora fiind de regulă afiliat.

– grad de îndatorare crescut determinat de cheltuielile cu dobânzile aferente unor împrumuturi de la bănci sau entităţi afiliate (AUCHAN ROMANIA SA, BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL, BRICOSTORE ROMANIA SA, COTROCENI PARK, IULIUS MALL TIMISOARA, REWE ROMANIA SRL);

– cheltuieli cu pondere mare în cifra de afaceri reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenţă juridică, tehnică, financiară.

-frecvente operaţiuni de fuziune şi divizare.

Un aspect important este că rezultatele controlului nu au fost folosite de statul român, acţiunea ANAF fiind oprită în plină desfăşurare, în iarna lui 2016, după ce instituţia a fost reorgnizată, urmare a schimbării guvernului Ponta de către guvernul Cioloş.

Redăm în continuare, în totalitate, aşa cum apare în Informare, ce a fost considerat în neregulă de către inspectorii ANAF.

1. AUCHAN ROMANIA

S-a constatat acordarea unui discount de 5% pentru angajaţii Auchan, la cumpărăturile din magazinele Auchan, în suma totală de 5.014.990 lei, pe care societatea nu l-a impozitat ca avantaj de natură salarială.Rezulta un debit suplimentar al contribuţiilor sociale obligatorii angajat/angajator în sumă totală de 3.845.423 lei. S-a constatat un grad de îndatorare de 3,78 pentru anul 2009, astfel cheltuiala cu dobânzile aferente unor împrumuturi cu părţile afiliate este nedeductibilă, diminuându-se pierderea pentru anul 2009 cu suma de 1.012.010 lei.

S-a constatat faptul ca societatea a fuzionat prin absorţie la data de 14.05.2014, cu Newco Hypermarket Piteşti S.A.,CUI 31433810, societate provenită din divizarea Connect Investment SRL, CUI18572838. Atât în cadrul divizării ca și în cadrul fuziunii transferul activelor s-a facut cu TVA, fiind vorba de transferul spaţiului comercial în care funcţionează magazinul Auchan Pitesti.

Pentru  transferul iniţial de active de la Connect Investment SRL către Newco Hypermarket Pitesti S.A., efectuat în urma divizării Connect Investment SRL, Newco Hypermarket Pitesti S.A. deduce TVA în suma de 9.510.352,42 lei. La fuziunea cu AUCHAN ROMANIA S.A., Newco Hypermarket Pitesti S.A. emite către AUCHAN ROMANIA S.A., factura nr.017/13.05.2014 pentru care aceasta deduce TVA în suma de 22.097.765 lei, iar în acelaşi timp Auchan fiind succesorul în drepturi și obligaţii a societăţii absorbite, colecteză acest TVA în suma de 22.097.765 lei. Echipa de inspecţie fiscală analizează dacă prin TVA dedusă de catre Newco Hypermarket Pitesti S.A. în suma de 9.510.352,42 lei (TVA deductibil preluat de Auchan ca urmare a fuziunii) s-au respectat prevederile art.128 alin.7 din Codul fiscal.

În relaţia cu SNC Organization Intra-Groupe des Achats, parte afiliată, Auchan Romania S.A.înregistrează cheltuieli referitoare la următoarele servicii: sinergii internaţionale, servicii achiziţii APNF(Auchab Productie Non Food), servicii privind calitatea mărfurilor, servicii B2B în suma totală de 929.702 EUR. Aceste servicii sunt aferente mărfurilor furnizate de catre SNC Organization Intra-Groupe des Achats, acesta fiind un cumpărător-revânzător în nume propiu pentru aceste mărfuri. Astfel echipa de inspecţie analizează deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile furnizate de catre SNC Organization Intra-Groupe des Achats, avand în vedere că pentru marfurile furnizate acesta practică o marjă comercială şi achiziţionează aceste mărfuri în nume propiu.

2. ROMANIA HYPERMARCHE (Cora)

Au fost facturate către contribuabilul verificat, de către firmele din cadrul grupului, unele prestări de servicii în cazul cărora reprezentantii Romania Hypermarche nu au prezentat justificări suficiente privind ‘necesitatea prestării în scopul activităţii desfăşurate’, constând în principal în punere la dispoziţie de personal şi reprezentare în relaţia cu furnizorii; valoarea totală a acestor prestaţii este de aproximativ 4.000.000 lei.

Echipa de inspecţie a solicitat toate documentele justificative aferente acestor tranzacţii, până în prezent fiind primite in mare parte, contribuabilul verificat dand asigurari ca va face completarile necesare intr-un termen cat mai scurt, pe masura ce vor fi primite de la societăţile partenere.

3. LEROY MERLIN ROMANIA

Din constatările efectuate au rezultat aspecte din care se poate estima un debit suplimentar de circa 1.000.000 lei – impozit pe profit, rezultat din reîncadrarea unor venituri impozabile în suma de 7.188.221 lei provenind din derularea unor contracte de antrepriză generală incheiate de societatea verificata în calitate de antreprenor general cu societati comerciale afiliate. Debitul suplimentar a rezultat din neinregistrarea marjei brute de profit aferente contractelor menţionate.

S-a constatat că pentru serviciile efectuate de societate către parteneri nu a fost evidentiat TVA colectat în suma de 4.200.000 lei.

S-a constatat că în perioada verificata societatea a înregistrat achiziţii de la parteneri al căror cod de TVA a fost anulat temporar, sau care au fost declarati inactivi, tranzactii din care se totalizeaza 205.570 RON – TVA nedeductibil si 929.963 RON cheltuiala nedeductibila (aferenta inactivilor).

4. BRICOSTORE ROMANIA

Vor fi analizate cheltuielile de mangement, consultanta acordata de catre Bricostore Holding, in conditiile in care S.C. Bricostore Romania nu a prezentat pentru perioada verificata pana la aceasta data, respectiv 2009 – 2011 documente relevante pentru toata perioada.

5. BILLA ROMANIA

S-au solicitat tranzactţile cu părțile afiliate, volumul și natura acestora în vederea analizei comparative cu datele din rapoartele furnizate de CSII pentru identificarea riscurilor fiscale asociate. Cea mai mare valoare o au sumele plătite în contul chiriilor (161.719.462 lei pentru perioada 2009/2014) și sumele plătite pentru asistenta software.

În perioada verificată s-a plătit catre REWE International Dienstl GmbH Zentrale (persoana afiliata) cost servicii şi software 34.376.877 lei; s-au solicitat rapoartele din sistemul informatic care sa ateste realitatea, felul şi staţia de pe care s-a prestat efectiv serviciul. Se solicita acestea si pentru a se vedea daca serviciile informatice au fost prestate din tara sau din strainatate si daca nu cumva ele se suprapun avand in vedere ca tot în această perioadă s-au platit si catre REWE INFORMATIONS SYSTEME GmbH (persoana afiliata) – servicii utilizare program informatic SAP- 1.179.103 lei;

PP DISTRIBUTORS ROMANIA

Înregistrarea pe costuri a unor cheltuieli cu ”servicii” prestate de firma mama in suma totala de 4.837.923 lei înregistrate in per. 2009-2014 in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu firma mama din Cipru. Atât în contract cat și facturi nu exista mentiuni referitoare la denumirea serviciilor prestate.

7. PRAKTIKER ROMANIA

În cursul anului 2014, societatea a renegociat 17 din totalul de 23 contracte de leasing financiar, obţinand o reducere semnificativa a chiriilor. In baza celor de mai sus se constata ca acestea nu mai indeplinesc conditiile de recunoastere a leasingului financiar. Acest fapt conduce la nerecunoasterea activelor si datoriilor aferente si inregistrarea unui venit financiar, fiind considerate contracte de leasing operational.

La data de 30.06.2014, Praktiker Real Estate SRL, societate afiliata, a renuntat in favoarea Praktiker Romania SRL la creanta sa in valoare de 17.932.091 lei, reprezentand facturi de chirie si utilitati (magazine Praktiker Galati, Piatra Neamt si Focsani) aferente perioadei martie 2012 – decembrie 2013; se impune verificarea tratamentului fiscal pentru aceste tranzactii in vederea determinarii eventualelor implicatii fiscale.

Intre Praktiker Services Gmbh, ofertant de servicii in domeniile IT, organizare si logistica in cadrul concernului Praktiker si Praktiker Romania SRL a fost incheiata Conventia de prestari servicii in vigoare din 01.01.2009 , serviciile fiind detaliate în anexa la contract. Pana la data de 31.12.2014, beneficiarul, Praktiker Romania SRL, a inregistrat plățile pe cheltuieli de consultanta si management, valoarea fiind de 40.296.680 lei (perioada 2009-2014). Privind documentele justificative ale costurilor serviciilor facturate, prin contract se prevede ca Praktiker Services Gmbh va prezenta beneficiarului, in vederea verificarii, dovezile corecte corespunzatoare costurilor şi serviciilor prestate, conform repartizarii in functie de entitatea care le-a generat. Din verificarea facturilor lunare în baza cărora s-au înregistrat cheltuielile a rezultat ca aceste facturi prezinta in anexa doar scadentare de plati fara alte documente justificative. Se vor analiza implicatiile fiscale privind impozitul pe profit si tva.

8. REWE ROMANIA (Penny)

S-au verificat contractele de împrumut încheiate cu REWE INTERNATIONAL FINANCE BV în suma de 18.150.000 lei și s-a constatat ca o parte insemnata din acest credit a fost utilizat pentru plata chiriilor către persoana afiliata REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL.

S-au analizat achiziţiile intracomunitare de servicii de la entitati afiliate după cum urmează:

– REWE ZENTRAL FINANCE (Germania) – consultanta în domeniul strategiei, juridic, controling și bonusuri;

– REWE INTERNATIONAL (Austria )– licente și mentenante pentru gestiunea stocurilor.

Urmează să verifice investiţiile realizate precum și modul de constituire al provizioanelor pentru diferențele de inventar pentru pierderi/deprecieri.

Având în vedere ca până în prezent nu s-au prezentat documente justificative din care sa rezulte necesitatea si realitatea serviciilor de consultanta interna si externa (contracte de consultanta in domeniul achizitiilor, control, resurse umane, consultanta SAP, licenta si mentenanta pentru gestiunea stocurilor, consultanta pentru angajare personal) in suma de 8.000.000 lei, de la entitatiile afiliate cat si la cele neafiliate urmeaza sa se stabileasca eventuale influente fiscale privind TVA si impozit pe profit.

9. BAUMAX ROMANIA

Se analizează posibila incadrare a serviciilor de administrare și conducere din interiorul grupului (costurile de administrare, management, control, consultanta) la nivel central potrivit prevederilor pct.41, lit.a) din Titlul I a H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 cu modificarile și completarile ulterioare precum și deductibilitatea cheltuielilor potrivit principiilor privind impunerea intreprinderilor asociate din Conventia model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital.

Se acorda avantaje în natura salariatilor (decontare de servicii medicale) nefiind impozitate la salarii.

Se inregistreaza pe cheltuiala deductibila fiscal marfuri alterate (plante).

A fost solicitat CSII, pentru identificarea riscului fiscal, un raportul individual pe societate cu optiune de analiza pe date multianuale.

10. AFI COTROCENI PARK

A fost efectuata o analiza preliminara a cheltuielilor cu dobanzile aferente unor imprumuturi atât de la entitati care nu sunt autorizate ca și de institutii de credit cât și dobanzi aferente unor imprumuturi de la institutii de credit aferente unui contract de împrumut pe termen lung în valoare de 234 milioane euro de la Hypo Bank.

11. BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT (Mall Vitan)

Pana in prezent, s-au formulat note explicative pentru care am primit raspuns, pentru suma suplimentara in valoare totala de 184.875 lei compusa din :

* 98.069 lei – impozit profit

* 86.806 lei – TVA fara drept de deducere pentru prestari servicii pentru care nu s-au prezentat documente pentru justificarea efectuarii lor,

In data de 31.12.2014, SC BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL a inregistrat in evidenta contabila fuziunea prin absorbtie cu SC PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL prin preluarea activului si pasivului societatii absorbite.

Prin Decizia Consiliului de Administrație al SC BUCUREȘTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL din data de 10.09.2014 s-a aprobat fuziunea prin absorbție a Societății (ca societate absorbanta) cu SC PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL (societate absorbită). Prin Proiectul de fuziune s-a stabilit, în baza prevederilor art. 249 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 31/1990, că fuziunea va produce efecte de la data de 01.12.2014.

Prin încheierea de ședință nr. 1194/23.12.2014, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de constatare a legalității fuziunii formulată de București Mall SRL, apreciind că nu s-a făcut dovada îndeplinirii procedurilor privind operațiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996.

La data de 11.02.2015, Bucuresti Mall a formulat apel împotriva încheierii prin care s-a respins ca

neîntemeiată cererea de constatare a legalității fuziunii, ce a fost respins de Curtea de Apel

Bucuresti la data de 29.09.2015 ca fiind declarat tardiv (hotărâre definitiva).

Față de soluțiile pronunțate de cele două instanțe, de fond si de apel, intenţia de reorganizare exprimată de București Mall şi Plaza Mall nu poate produce efecte din punct de vedere juridic si toate actele şi operaţiunile pregătite sau încheiate în baza acestei intenţii nu pot opera in mod valabil şi sunt desfiinţate pentru a restabili integral situaţia anterioară deciziei de fuzionare si încheierii Proiectului de fuziune.

Urmare a acestei situatii juridice si a faptului ca in luna decembrie 2014 in evidenta contabila a fost inregistrata activitatea de exploatare a celor doua mall-uri, in baza prevederilor art.94 alin.(1) din OG nr.92/2003, republicata, am procedat la reasezarea bazelor de impunere aferente SC BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT (prin eliminarea bazei impozabile aferente exploatarii Plaza Mall), rezultand estimativ urmatoarele sume suplimentare :

– 780.000 lei – impozit profit si 1.500.000 lei – TVA de plata

12. IULIUS MALL CLUJ

S-au verificat cheltuielile cu amenajarea unui spațiu cu o valoare de intrare de 8.360.900 lei amortizata de contribuabil în aproximativ 4 ani nerespectandu-se durata normala de funcționare de 32-48 ani prevazuta în HG nr.239/2004.

Urmează a fi verificate protocoalele de transfer cu plata a elementelor de activ și pasiv pentru investitiile în curs de execuție precum și verificarea modului de constituire și anulare partiala a provizioanelor pentru clienți incerti a celor pentru riscuri.

Din totalul cheltuielilor executate de terți, peste 95% sunt facturate de societatea afiliată S.C. Iulius Management Center S.R.L. din Iași, în baza Contractului de management nr. 106/22.05.2007.

Toate cheltuielile sunt considerate de societate deductibile și sunt înregistrate în ct. 628.

Considerăm oportună efectuarea unui control încrucișat la S.C. Iulius Management Center S.R.L. din Iași. La verificarea activelor societății s-a constatat că amenajarea spațiului pentru Grupul Auchan a fost înregistrată în balanța de mijloace fixe în contul 212 ” Amenajare MGV Distri hiper Auchan” cu o valoare de intrare de 8.360.900 lei, dată intrare 31.12.2008, cod de clasificare 1.5.2. și o durată normală de funcționare de 3 ani și 10 luni, perioadă în care activul a fost complet amortizat. Societatea a prezentat contractul încheiat cu Grupul Auchan care prevede o durată de închiriere de 15 ani.

Prin amortizarea activului într-o perioadă mai scurtă societatea a denaturat rezultatele perioadei.

În 2010 societatea a încheiat contracte de închiriere pe o durată de 20 ani cu 4 societăţi, în baza cărora suportă lucrările de amenajare spațiu în valoare de:

1.503.680 euro + TVA .

Din totalul cheltuielilor făcute de cei 4 chiriași pentru amenajarea spațiilor, Iulius Mall a suportat aproximativ 59,45%.

Cu aceste cheltuieli S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L. influențează costurile perioadei. (2010 în proporție de 10% din cheltuielile de amenajare, 2011 în proporție de 30% din cheltuielile de amenajare și 2012 în proporție de 60% din cheltuielile de amenajare, așa cum este stipulat în contract). Considerăm că această cheltuială trebuia eșalonată pe perioada închirierii , respectiv 20 de ani.

13. IULIUS MALL TIMISOARA

Se va analiza modul de determinare de catre societate a rezultatului financiar pentru perioada 2010 – 2014 in conditiile in care acesta a inregistrat pierdere financiara in toata perioada supusa verificarii. In cadrul acestui obiectiv se va urmari, in principal, modul de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor cu dobanzile si diferente de curs valutar.

14. PEEK&CLOPPENBURG

Societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli, reprezentand provizioane pentru deprecierea marfurilor. Urmeaza a se verifica modul de constituire pe cheltuieli a acestor provizioane si preluarea ulterioara pe venituri.- a incheiat un contract de prestari servicii cu Peek & Cloppenburg KG, Austria (societatea mama) avand ca obiect „audit de grup” si cu societatea Leitner+Leitner Audit Partners GmbH & Co KG, avand ca obiect „audit de grup”. Urmeaza a se verifica daca aceste servicii nu au fost dublate.

15. HEINRIG DISTRIBUTION

Diferente suplimentare la contributia pentru concedii si indemnizatii;

S-a constatat ca societatea a constituit provizioane pentru clienti in litigiu considerate deductibile in procent de 30% dar pentru care pana la data prezentei nu a prezentat componenta pe facturi a soldului in vederea stabilirii incadrarii in conditiile prevazute de art. 22 din Codul fiscal. Ponderea cea mai mare conform jurnalului de cumparari o au achizitiile intracomunitare de tigarete.

Te-ar mai putea interesa și
Vladimir Putin i-a acordat cetăţenia rusă lui Edward Snowden
Vladimir Putin i-a acordat cetăţenia rusă lui Edward Snowden
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a acordat cetăţenia rusă avertizorului de integritate şi subcontractor al serviciilor de informaţii americane Edward Snowden, refugiat în Rusia din 2013 după......
Chimcomplex va da afară aproape 400 de angajați
Chimcomplex va da afară aproape 400 de angajați
Chimcomplex va începe un program de disponibilizare colectivă care vizează 396 de angajaţi ai societăţii, informează ...
Viktor Orban: Europa s-a împușcat în picior când a impus sancțiuni împotriva Rusiei
Viktor Orban: Europa s-a împușcat în picior când a impus sancțiuni împotriva Rusiei
Ungaria ar trebui să se pregătească pentru un război prelungit în Ucraina vecină, a declarat luni prim-ministrul Viktor ...
Primăria Capitalei vinde patru cabinete medicale prin licitație cu strigare
Primăria Capitalei vinde patru cabinete medicale prin licitație cu strigare
Primăria Capitalei vinde patru cabinete medicale prin licitaţie publică deschisă cu strigare, anunţă viceprimarul Stelian ...